Høyre: Byrådslederen må selv håndtere Thorkildsen-varselet

Både Høyre og Rødt mener medlemmene av varslingsrådet til Oslo kommune settes i en umulig situasjon når de skal behandle et varsel mot sin egen overordnede.

– Det er viktig at Oslo kommune tar dette varselet, som andre varsler, på alvor, sier Eirik Lae Solberg (H).

Eirik Lae Solberg, Høyres gruppeleder i bystyret, mener byrådsleder Raymond Johansen (Ap) selv må komme på banen etter varselet mot skolebyråd Inga Marthe Torkildsen (SV). Solbergs begrunnelse er at Johansen er Thorkildsens eneste overordnede.

– Dette er et varsel om ytterst alvorlige forhold, sier Solberg.

Han kan ikke huske en tilsvarende situasjon i Oslo kommune, altså en situasjon der det har kommet et varsel om en byråd.

– Dette varselet kan ikke behandles av varslingsrådet, som består av de øverste administrative lederne i kommunen. De settes i en umulig situasjon hvis de skal behandle et varsel fra ansatte i kommunen som er rettet mot en av varslingsrådets overordnede. Det må være avstand mellom dem som behandler varselet og Thorkildsen, mener Solberg.

Forutsetningene for at et varsel behandles korrekt, er uavhengighet og nødvendig distanse, påpeker han, og mener derfor at byrådslederen selv må håndtere varslet og sørge for at dette behandles slik at varslerne kan være trygge på at deres interesser ivaretas.

– Byrådslederen må på banen og sørge for at dette blir en prosess som blir betryggende for alle parter.

– Opplever du dette en del av en maktkamp?

– Nei, det er viktig at Oslo kommune tar dette varselet, som andre varsler, på alvor, svarer Solberg.

Slik behandles varselet nå

Ordinær saksgang er at innkomne varsler vurderes av varslingsrådet.

Det faste rådet består av kommunaldirektørene Tale Teisberg (direktør ved Byrådsleders kontor) og Arild Sundberg (byrådsavdeling for finans). Vanlig praksis er at de suppleres av en tredje direktør, som regel fra det berørte fagområdet – i dette tilfellet kommunaldirektør Bente T. Fagerli ved byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap.

Men Thorkildsen, som det er varslet om, er Fagerlis direkte overordnede og jobber tett med henne.

– I dette tilfellet vil det være naturlig at vi vurderer habiliteten til kommunaldirektør fra den berørte byrådsavdelingen, sier kommunaldirektør Tale Teisberg.

Når rådet er kalt inn og møtes, vil den videre prosessen stå på dagsordenen. Teisberg ønsker foreløpig ikke å kommentere den videre saksgangen.

Rødt vil ha inn eksterne umiddelbart

Eivor Evenrud (Rødt) mener varslingsrådet så raskt som mulig bør tre til side. Eksterne og uavhengige fagpersoner bør hentes inn for den videre håndteringen.

Eivor Evenrud, gruppeleder for Rødt i bystyret

– Jeg har ikke selv sett varselet og kjenner bare saken av omtale. Men det er såpass spesielt at en byråd varsles om, at jeg mener at varslingsrådet og den ordningen kommunen har i dag, ikke bør brukes på vanlig måte i saken, sier hun.

Evenrud viser til at Rødt i Stortinget har stilt forslag om at kommuner skal opprette uavhengige varslingsråd.

– Man bør egentlig ikke ha folk fra byrådets administrasjon som behandler varsler i det hele tatt. Alternativet, i alle fall i de store byene med mange ansatte og omfattende arbeidsgiveransvar, vil være uavhengige råd på fem–seks personer, som sammen har ulik fagkompetanse på varsling og lovverket, sier hun.

Frp ønsker forvaltningsrevisjon

Carl I. Hagen (Frp) synes påstandene som er kommet frem er så alvorlige at han ikke tror det holder med varslingsrådet.

– Jeg lurer på om det vil være fornuftig at Kommunerevisjonen gjennomfører en forvaltningsrevisjon. En forvaltningsrevisjon er grundigere og med bedre kvalitet enn et varslingsråd, sier Hagen.

Et vedtak om en såkalt forvaltningsrevisjon i saken må fattes av bystyrets kontrollutvalg, som først møtes om 14 dager.

Ap og SV sier lite

Sunniva Eidsvoll, gruppeleder for SV og Thorkildsens partifelle, ønsker ikke å uttale seg i saken. Frode Jacobsen (Ap) uttaler seg forsiktig.

– Jeg forutsetter at denne saken blir håndtert på den måten slike saker skal håndteres på, enten det er varsling eller dreier seg om en uenighet mellom lederne i etaten. Det viktigste for meg er barna i Oslo-skolen og at de får god undervisning, sier gruppelederen til Ap.

Byrådsleder Raymond Johansen er for øyeblikket på reise i USA og har foreløpig ikke svart på Aftenpostens henvendelse om saken.

Thorkildsen: – Trist

Inga Marte Thorkildsen har hittil ikke ønsket å kommentere innholdet i varselet. Men onsdag ettermiddag er hun intervjuet i flere medier om samarbeidsforholdet til Utdanningsetaten og omstendighetene rundt varselet.

– Jeg synes det er trist at vi har kommet i en slik situasjon, og av hensyn til videre saksgang har jeg dessverre ikke anledning til å kommentere forholdene i detalj, sier Thorkildsen til Nettavisen.

På generelt grunnlag sier hun at det har vært et vanskelig samarbeidsforhold med etaten.

– Jeg har savnet åpenhet, og imøtekommenhet om nye faglige innspill og politiske føringer. Det kan alltid være faglige uenigheter, men det må aldri være tvil om hvem som sitter med ansvaret for å følge opp politiske prioriteringer, sier hun til avisen.