Utforsker Oslos T-banetunneler med livet som innsats

Det er straffbart og potensielt livsfarlig å oppholde seg langs skinnene under bakken. Likevel velger enkelte å gjøre det.

  • Christian Sørgjerd
    Christian Sørgjerd

– Det begynte i det små. Jeg tok bilder av tunnelene fra perronger. Etter hvert hoppet jeg ned på skinnene og løp innover, litt og litt lenger for hver gang. Jeg har alltid vært glad i å utforske, se nye ting, dra til steder jeg ikke har vært før. I tillegg kommer spenningen og adrenalinet.

Det forteller Richard, som er i 20-årene. I flere år utforsket han T-banetunnelene under hovedstaden om natten. Han forteller at han sluttet med det etter at han ble tatt av politiet. Han er i dag ikke bosatt i Norge, og han utforsker bare tunneler i andre land.

– Det var et vendepunkt for meg å bli tatt. Personlig er jeg glad for at det skjedde. På den tiden delte jeg bilder på nettet. Jeg merket at jeg begynte å inspirere andre, jeg så at yngre begynte å gjøre det samme og dermed utsette seg selv for livsfare. Du tar en stor risiko, både for å bli tatt og for livet ditt. Det er ikke en fare du bør ta.

Han er tydelig på at han støtter at politiet slår ned på det.

Drømmer om T-bane

Richard er én av flere personer som er med i den nye dokumentarfilmen Oslo rats, regissert av Mats Muri, som tar for seg fenomenet urban utforskning.

  • Se dokumentaren her:

I dokumentaren forteller Richard at han i perioder om nettene har drømt om T-banetunneler flere ganger i uken. Ikke i overført betydning, men rent faktisk – slik andre i søvne drømmer om familie, reiser eller monstre.

Les også

LES OGSÅ: De drar på oppdagelsesreise til steder du ikke visste eksisterte. Aftenposten ble med til stedet under bakken der to elver møtes.

For ham handler det om en personlig fascinasjon og i perioder nesten altoppslukende interesse. Det er noe han gjør for sin egen del.

– Du gjør ikke dette fordi du prøver å ta livet ditt. Jeg er imot at folk gjør dette på dagen eller kvelden mens banene går. Det er direkte egoistisk å gå ned i tunneler i drift. Jeg har alltid gjort det om natten når det ikke går tog, sier han.

Mange velger å dele bilder på internett av steder de har utforsket. Å oppholde seg i T-banesporene og i tunnelene er svært farlig.
Det går ulike kjøretøy i T-banens tunneler hele døgnet, også i timene utenom ordinære avganger. Å oppholde seg der er forbudt ved lov for uvedkommende.

– Det er alltid trafikk i tunnelene

For Cato Asperud, kommunikasjonssjef i Sporveien, holder ikke det.

– Vi ser naturlig nok svært alvorlig på slike handlinger. Det er straffbart og forbundet med livsfare å ta seg inn i T-banens tunnelsystem. Vi politianmelder konsekvent alle slike forhold, sier han.

Strømskinnen til T-banen fører 750 volt. Den ordinære rutetrafikken begynner rundt kl. 05 om morgenen og holder frem til kl. 01.30 på natten.

– Da tenker kanskje noen at det er stille de resterende timene. Det stemmer ikke. Når rutetrafikken ikke går, kommer vedlikeholdsarbeiderne inn med egne vogner. De er ute hver natt for blant annet sveise eller ordne problemer med el-anlegget, sier Asperud.

Han påpeker at når siste bane er gått til for eksempel Kolsås, så blir den ikke stående der over natten. Den kjøres inn til et verksted, klargjøres for en ny dag og kjøres deretter tilbake igjen til Kolsås.

– Så det er aldri stille i tunnelene, det vil alltid være ulike typer trafikk der. Jeg forstår rett og slett ikke at folk tør å gjøre dette. Det er forbundet med livsfare, og vi vil på det sterkeste understreke at slik aktivitet ikke på noe nivå er akseptabelt, både med tanke på våre ansatte som kjører banene og også annen sikkerhet, avslutter Asperud.

Under overflaten skjuler Oslo en rekke nedgravde elveløp og bekker. Noen går i store kulverter, andre går i trange rør.
Vannstanden i rørene under byen kan endre seg svært raskt ved nedbør eller snøsmelting, advarer Vann- og avløpsetaten.

Ser byens fuktigste side

Dokumentarfilmen tar ikke bare for seg personer som utforsker T-banen ulovlig, men også fenomenet urban utforskning mer generelt. Bare et fåtall setter livet på spill i tunnelene, mens flere oppsøker forlatte bygninger eller bunkere fra krigens dager.

Les også

A-MAGASINET: De fleste har utforsket ukjente og rare steder i barndommen. Noen sluttet aldri med det, men fortsetter som voksne.

Noen velger også å besøke en annen del av hovedstadens infrastruktur: Vann- og avløpsnettet. Én av dem er Thor Håkon Ulstad (25), som i flere år har utforsket underjordiske elveløp.

– Oslo har ti hovedelver, i tillegg er det et stort antall bekker. Åtte av elvene går fra Marka til Oslofjorden, og på veien krysser de motorveier, T-bane- og toglinjer. De fortsetter i flere kilometer, man aner ikke hvor man ender opp eller om man kommer ut i det hele tatt, forteller han.

Han definerer seg som fotograf og urban utforsker, og han har holdt på med det aktivt i cirka 8 år.

– Jeg tror alle i barndommen har fantasert om hva som var bak en dør, på den andre siden av et gjerde eller under en luke. Og at de fleste bare ble enda mer nysgjerrige om det sto «Stopp» på et skilt. Noen av oss vokser opp til å bli sånne som går og kjenner på døren om den er åpen, har han tidligere fortalt til A-magasinet.

Mange av de underjordiske anleggene er gamle og utført i teglstein. I løpet av 1900-tallet ble de fleste av Oslos elveløp og bekker lagt i rør.
Kloakkrør og elveløp er adskilt. Kloakken skal ikke slippes ut i sjøen uten å ha vært renset først. Det skjer på Bekkelaget og i Slemmestad i Asker. Flere steder møtes likevel rørnettene fra gammelt av.

Advarer mot smittefare

Sikkerhetsleder Thomas Tingberg i Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune er ikke begeistret for at fremmede beveger seg i avløpsrør og elvekulverter.

– Vi er generelt bekymret for at personer som gjør dette, kan utsette seg selv eller andre for situasjoner som kan medføre skade eller død. Det utsetter også eventuelle hjelpemannskaper for fare, sier Tingberg.

Han trekker frem tre særskilte faremomenter: Vannstaden kan endre seg raskt ved snøsmelting og nedbør, det er smitterisiko i kontakt med kloakk og det kan være farlige gasser der.

– Våre egne ansatte er drillet i å arbeide i slike miljøer. De er vaksinert, og de har på seg nødvendig verneutstyr. Vi stiller meget strenge krav til dem som skal ferdes der, sier sikkerhetssjefen.

Han forteller på generelt grunnlag at etaten anmelder slike forhold.