Oslo

Advarer mot dårlig luft i Oslo

 • Hilde Bjørhovde
  Hilde Bjørhovde
  Journalist

12012010104205-DUrXFbTjZE.jpg Foto: Ørn E. Borgen

 • Reis kollektivt og unngå de mest forurensede områdene, oppfordrer Aps storbypolitiske talsmann på Stortinget, Jan Bøhler.

— Han roper et varsko og mener det er viktig at byens befolkning blir advart når luftkvaliteten er så dårlig som i dag.

Bymiljøetaten varsler på sine hjemmesider at Oslo-luften er ekstra forurenset, særlig i sentrum, langs større veier og langs sterkt trafikkerte veier.

Dagens uftkvalitets-indeks for Oslo (sSkjermdump fra http://www.luftkvalitet.info) Foto: http://www.luftkvalitet.info/

I enkelte sterkt trafikkerte områder (Alnabru-Ulven-Økern-området og langs E6, E18 og Ring 3) ventes det innslag av svært forurenset luft, spesielt i forbindelse med rushtidene.Astmatikere og personer med alvorlige hjerte— og luftveis-lidelser bør unngå lengre opphold utendørs i mye forurensede områder.

Finværet gir høy forurensning

Perioder med fint og stabilt vær fører til for høye konsentrasjoner av luftforurensning vinterstid. Det er hovedsakelig utslipp fra veitrafikk og vedfyring som skaper dårlig luftkvalitet i Oslo, og grenseverdiene overskrides stadig.

Jan Bøhler (Ap) Foto: Eirik Bjørklund

— Norge har fått kniven på strupen og må svare Den Europeiske Domstolen innen april om hva vi gjør med de store overskridelsene i Oslo, sier Jan Bøhler.- Når luften er så dårlig som i dag, hva skal folk gjøre? De må jo på jobb?

- De som selv sitter i bilkø er veldig utsatt, og folk burde reise kollektivt idag istedenfor å ta bilen, både av hensyn til seg selv og andre, sier Bøhler.

Ikke kjør bil til sentrum i dag

— Man bør droppe å kjøre inn til byen hvis man kan unngå det, særlig hvis man har dieselbil. Når været er kaldt og stille som i dag, blir forurensningen liggende langs bakken, og de mest helseskadelige gassene har lite lukt og farge, så luften kan se skinnende ren ut selv om forurensningen er høy, påpeker Bøhler.

-En billig løsning å be folk holde seg hjemme

Bo Gleditsch i Norges Astma- og allergiforbund (NAAF) synes det er fint at Oslo kommune tar problemet med luftforurensning så alvorlig at de skriver noen linjer om det på sine hjemmesider.

Men han reagerer på advarselen rettet mot astmatikere og folk med alvorlige hjerte— eller luftveislidelser.- At folk oppfordres til å vurdere å holde seg hjemme er en billig måte å komme seg unna et problem som vi i NAAF har påpekt siden 2006, sier han.

— Har de tenkt over hva denne oppfordringen betyr? Det er samfunnsmessig en stor sak, for det vil føre til at mange bedrifter får fravær.

Han mener også at det er noe fundamentalt galt når kommunen med denne advarselen skyver ansvaret over på den enkelte.

— Som om det da er deres egen feil om de går ut og blir syke.

Gleditsch er glad for at problemene med luftforurensning vies oppmerksomhet og at det er vilje til å gjøre noe med dem.

— Men dessverre er tiltakene ofte skadetiltak. Man må gå dypere og finne de grunnleggende årsakene til forurensningen, og gjøre noe med dem. Da ville behovet for strakstiltakene forsvinne, sier han.

Astma- og allergiforbundet vil ha disse tiltakene

 • Definerte soner hvor forurensende kjøretøyer må betale avgift for å kjøre inn
 • Bedre kollektivtilbud
 • Premiering av samkjøring
 • Feiing og vasking av veier
 • Avgifter som styrer mot en mer positiv utvikling
  Flere tiltak ligger på vent og skal behandles både i Oslo bystyre og Stortinget i løpet av vinteren og våren.

Bymiljøetaten har bestilt tiltaksutredning for hvordan man skal få ned luftforurensningen. Blant foreslåtte tiltak er miljødifferansierte avgifter i bompengeringen, slik at biler som forurenser mest, må betale mest.

Stortinget skal også behandle forslag om lavutslippssoner, der man stiller miljøkrav til hvilke biler som skal få kjøre inn i Oslo sentrum. Slike soner har de for eksempel i Berlin, opplyser Bøhler. Forslag om lavutslippssoner skal behandles av Stortinget i februar.

 1. Les også

  Tidoblet bompris for dieselbiler?

 2. Les også

  Ikke siden 2007 har Oslo-luften vært så dårlig som nå