Oslo

«Oslo trenger en ny drikkekultur»

- Jeg leste korrektur på <i>Operasjon Hydra</i> i sommer da PST oppgraderte sin trusselvurdering, så handlingen ble skremmende aktuell, sier Johnny Brenna, tidligere politispaner og nå leder av Salutt-prosjektet i Oslo.

- Det går helt fint å jobbe med bøker ved siden av prosjektlederjobben, sier Johnny Brenna.
  • Kristin Høiland

Operasjon Hydra er den tredje romanen han gir ut sammen med forfatter Sigbjørn Moestue.

- Vi ønsker å vise politiets jobb fra en realistisk side, og jeg tar meg av det politimessige og sikrer at handlingen ikke blir for fantasifull, mens Moestue skriver.

- Hvordan er din egen jobb-hverdag?

- Utelivsprosjektet Salutt, som jeg leder, er et samarbeid mellom kommune, politi og utelivsbransjen om å drive tilsyn og kontroll for å forhindre overskjenking og bråk i gatene. Vi satser på dialog og opplæring for å dempe rusnivået — mens det før ble brukt mye sanksjoner uten at det hjalp noe særlig.

- Hjelper dialogen mot helgefylla?

- Vi har sett en nedgang av bråk og vold i Oslo sentrum i løpet av den 2-årsperioden vi har hatt Salutt-prosjektet, men det er jo vanskelig å si at det skyldes bare Salutt. Jeg tror at når stadig flere blir nektet adgang til utesteder fordi de er beruset, vil de endre drikkemønster etter hvert. Helgefylla er dessverre en del av en kultur som det tar tid å endre, og selv om det er tegn til bedring, er det et godt stykke igjen. Hvis vi ikke når frem med samarbeid og dialog, må vi også ta i bruk sanksjoner.

- Men undersøkelser viser jo at ungdom drikker mindre enn før?

- Det ser ut til at det er færre ute i gatene i Oslo sentrum på fredagskveldene, og det kan godt hende det er fordi de unge går sjeldnere ut for å drikke. Men det er fortsatt mange som går på byen for å bli fulle, og her jobber vi mot en innarbeidet kultur. Ved å begrense overskjenking i det området av Oslo sentrum som Salutt-prosjektet omfatter, får vi jo færre med høy rus ute i gatene. Alkohol er det rusmiddelet som er mest utbredt og årsak til mange alvorlige skader.

Stillere fredager fører dessverre til at det er blitt mer krevende på lørdagene, fordi skjenkestedene da tar større risiko både med overskjenking og å slippe inn fulle folk.

- Etter min mening er for mange utesteder på et lite område i seg selv en viktig årsak til problemene. Målet med Salutt-prosjektet er uansett å få en ansvarlig alkoholhåndtering, og erfaringer fra Stockholm viser at det virker - men også at det tar tid.

- Skal prosjektet omfatte større deler av Oslo etter hvert?

- Planen er å utvide til flere områder frem til 2017, og fra 2018 skal det være en permanent arbeidsform i næringsetaten. Oslo trenger en ny drikkekultur, og selv tror jeg endringen tar 15-20 år.

Johnny Brenna, som snart er klar med en ny krimbok, synes det er for mange som går på byen for å bli fulle.