Oslo

Kriminelle nettverk har spesialisert seg på å svindle eldre kvinner

Bildene fra overvåkingskameraet i Post i butikk viser den mistenkte kvinnen (27) som tar ut en større kontantsum med bankkortet til en eldre kvinne. Denne mistenkte er også siktet i flere andre saker.

Oslo-politiet etterforsker over 40 tyverier og bedragerier av eldre som har fått besøk av kriminelle. De fleste ofrene er kvinner over 85 år.

  • Hans O. Torgersen
    Journalist

De er som regel unge menn, og de er nøye med å fortelle hvorfor de ringer på: De skal gjerne sjekke vannkvaliteten, reparere kabel-TV, drive skadedyrkontroll eller undersøke det elektriske anlegget.

I virkeligheten er de ute etter å lure bankkort og kode fra eldre mennesker eller i verste fall true til seg det.

Akkurat nå sitter flere siktede i varetekt, mistenkt for å være en del av en omfattende virksomhet.

I én av sakene var offeret en 91 år gammel kvinne. Hun ble oppringt i romjulen av en mann som utga seg for å være fra NRK. Han fortalte at på grunn av arbeid i området ville hun miste flere TV-kanaler om hun ikke foretok endringer på TV og tuner.

– Da kvinnen ikke kunne fikse dette selv, tilbød mannen at de ville sende en reparatør til henne. Kort tid etter kom det en mann på døren og sa han var fra NRK, forteller politioverbetjent Terje Bechmann Dahl, sjef for etterforskningsavsnittet ved Manglerud politistasjon i Oslo.

«Måtte betale med bankkort»

Etter at «reparatøren» hadde trykket på knapper på TV-apparatet og tuneren, ga han 91-åringen beskjed om at hun måtte betale med bankkort.

– Dette skulle hun gjøre ved å legge bankkortet på noe som lignet en telefon og deretter taste koden sin. Mannen tok så med bankkortet til fornærmede ut i bilen for at han skulle skrive ut en kvittering til henne, sier Bechmann Dahl.

Mannen kom aldri tilbake, og kort tid etter brukte en annen kvinne kortet til å skaffe seg kontanter. Hun rakk et uttak på 4000 kroner før kortet ble sperret.

Kvinne (27) pågrepet

Politiet har pågrepet og varetektsfengslet en 27 år gammel kvinne som de mener er den som tok ut penger med 91-åringens bankkort. Hun er også siktet for fire andre forhold.

– Hun har erkjent at hun har vært med på noen av disse tilfellene, uttakene av penger, men det bestrides fra vår side at hun har vært inne hos de fornærmede og heller ikke medvirket til bedrageriene. Hun har erkjent at hun har brukt kortene fra disse fornærmede, sier kvinnens forsvarer, advokat Alexander Greaker i advokatfirmaet Storrvik.

27-åringen har erkjent fem uttak.

– Hun har forklart seg om flere forhold enn de hun var siktet for i starten, så hun har bidratt til sakens opplysning, og hun har gitt uttrykk for at hun angrer veldig på dette her, sier advokaten.

«Utpreget utspekulerte»

I fengslingskjennelsen er Oslo tingrett tydelig i sin karakteristikk av det 27-åringen har vært med på:

«Forholdene fremstår å være godt planlagt og utpreget utspekulerte ... Siktede synes å ha vært en del av et svært sinnrikt opplegg».

Retten konkluderte med at det var stor fare for gjentagelse av de straffbare forholdene hvis kvinnen ikke ble satt i varetekt.

– Politiet knytter kvinnen til et miljø som er mistenkt for å stå bak flere saker i Oslo, samt noen kjente saker fra Østlandet ellers, forteller politioverbetjent Bechmann Dahl.

I en annen sak skal en mann ha truet til seg koden til bankkortet fra en 94 år gammel kvinne. I denne saken tok en kvinne ut 28.900 kroner fra fornærmedes bankkort. Politiet mener at dette var den 27 år gamle kvinnen.

Retten: «Tiltagende samfunnsproblem»

Også en 18 år gammel mann er varetektsfengslet og siktet for samme type forhold. I fengslingskjennelsen skriver Oslo tingrett:

«Det å frarøve eldre folk penger på denne måten, er et tiltagende samfunnsproblem med en sårbar gruppe fornærmede».

Oslo-politiet har registrert over 40 slike forhold, anmeldt fra august 2016.

– Tyveriene foregår ved at man oppgir et falsk ærend for å komme seg inn og å lure til seg for eksempel kortkode, forteller etterforskningsleder Terje Bechmann Dahl.

– Hvor mange slike saker har dere?

– Vi har en analytiker som jobber for å få et overblikk over hele Oslo. Det var 40 kjente slike eldrebedragerier i Oslo fra 1. august 2017 til og med 20. januar 2017. Det er blitt flere etter det, det kan jeg si helt sikkert, men jeg kan ikke si hvor mange.

– Tilhører de mistenkte noe spesielt miljø?

– Det er ikke noe spesielt miljø. Dette er kriminelle.

Politiet har i sin analyse av eldrebedrageriene delt gjerningspersonene inn i syv forskjellige grupperinger, men det er kontakt eller kort vei mellom de forskjellige grupperingene.

– Det er uvisst hvor organisert kriminaliteten er, men politiet erfarer at metoden for å lure de eldre er så lik at de forskjellige grupperingene antas å ha lært av hverandre, sier Bechmann Dahl.

Finner alder på nettet

Politiets etterforskning har avdekket et modus med at kriminelle bruker tjenester fra ulike nettsteder til å finne ut alderen på folk som bor i et bestemt område.

Denne modusen kjenner politiet igjen fra tidligere straffesaker.

– Geografisk sprer sakene seg over hele av Oslo. Vi kjenner til at det i samme periode har vært en rekke saker i politidistrikt i nærheten av Oslo, men vi kjenner ikke til det eksakte omfanget av dette. Mange av sakene inngår imidlertid i etterforskning i Oslo da de kan knyttes sammen, sier Bechmann Dahl.

De fleste ofrene er over 85 år

De mistenkte som politiet har identifisert i de syv grupperingene, er i hovedsak fra det samme miljøet. Flertallet er norske statsborgere, noen er svenske statsborgere, og noen få innehar andre statsborgerskap. Miljøet er godt kjent av politiet fra før for forskjellige type bedragerier.

De fornærmede er i all hovedsak eldre kvinner over 85 år.

– Ut fra likheten mellom de fornærmede og forklaringer gitt i sakene antar vi at gjerningspersonene søker opp eldre kvinner bevisst.

Politiet advarer: Betal aldri for hjemmebesøk

– GET har opplyst til politiet at de aldri tar betalt hjemme hos kunder. Det er derfor all grunn til å være svært mistenksom dersom noen blir avkrevd betaling for slike tjenester i hjemmet, sier Bechmann Dahl.

Heller ikke andre aktører, slik som NRK, strømleverandører eller andre krever betaling hjemme hos kundene.

– Politiet oppfordrer publikum til å hjelpe med å informere og opplyse de eldre som er i målgruppen til de kriminelle. Vi ønsker at både barn av eldre og hjemmehjelpstjenesten sprer informasjon om hva man må være oppmerksom på, sier politioverbetjent Bechmann Dahl.

Les mer om

  1. Politiet
  2. Oslo
  3. Etterforskning