10 tilfeller av botulisme i Oslos heroinmiljø

Utbrudd av nervesykdommen i hovedstaden.

Folkehelseinstituttet er varslet om 10 tilfeller av klinisk botulisme hos personer som har injisert heroin intramuskulært. De syke oppholder seg vanligvis i rusmiljøet i Oslo.

Rundt nyttår gikk Oslo-politiet, Oslo kommune og Folkehelseinstituttet (FHI) ut med en advarsel til byens heroinbrukere om at det var oppdaget botulisme-bakterier i partier med heroin.

FHI ble først varslet av en av Oslos nabokommuner, men opplyser at alle pasientene som er innlagt, er en del av rusmiljøet i hovedstaden.

Les: Heroin i Oslo-området kan være forurenset

FHI har også varslet internasjonalt om den forurensede heroinen.

Botulisme er en alvorlig sykdom med nervelammelser, som skyldes giftstoffer. Symptomer på botulisme er ofte dobbeltsyn, svelgevansker, vanskeligheter med å puste og/eller øyelokkslammelser.

Injiseringen blant brukerne som er smittet, har skjedd intramuskulært, og alle har hatt synlige byller og sår. Det som skjer, er at botulismesporene formerer seg i musklene. Det dannes da bakterier som produserer gift og påvirker nervesystemet.

Tips? kontakt oss her!

10 tilfeller på to måneder

De fire første tilfellene ble meldt like før jul. Etter nyttår fikk FHI innrapportert fire nye sykdomstilfeller. Nå er ytterligere to tilfeller blitt registrert og bekreftet.

Tiden fra smitte til sykdom kan ved injeksjonsbotulisme variere fra noen få dager til opp mot 2 uker.

— Det kan være svært farlig, i verste fall dødelig uten behandling. Pasientene kan få respirasjonssvikt, da store deler av nervesystemet kan lammes, sa overlege Karin Rønning ved avdeling for infeksjonsovervåking ved FHI tilAftenposten tidligere i år.

«Folkehelseinstituttet har nå fått rapportert totalt ti tilfeller av botulisme hos personer som hadde injisert heroin utenfor blodåren. Det er viktig med oppmerksomhet på mulig forurenset heroin som kan være i omløp. Diagnostiske analyser med musetest og PCR-prøver for påvisning av toksin utføres ved Statens Serum Institut i København», skriver instituttet på sine hjemmsider.

Videre skriver FHI at det viktigste forebyggende tiltaket er å unngå å bruke heroin, eventuelt unngå å injisere inn i muskelvev eller under huden. Røyking av heroin redusererrisikoen for botulismesmitte.

Tidligere utbrudd i Oslo

Høsten 2013 var det et utbrudd med fire bekreftede og tre sannsynlige tilfeller av sårbotulisme hos stoffmisbrukere i Oslo og Vestfold.

Det er tidligere rapportert om klynger med tilfeller av sårbotulisme både i Norge og andre europeiske land, blant annet England, Tyskland, Sveits og Irland. Man har mistenkt at smittekilden har vært forurenset narkotika eller forurensede kanyler.