Oslo

Her er grafene som viser alt om boligene som ikke er bygget

I alle bydeler i Oslo er det regulert for en rekke boliger som ikke er bygd.

Samtidig som prisveksten i Oslo er høyere enn noen gang, er det to boligprosjekt i Oslo hvor omreguleringen ble påbegynt i 1996. Her er grafene som forklarer deg alt om boligtrøbbelet i Oslo.

  • Lorns Bjerkan
  • Hanne Mellingsæter
    Journalist
  • Se kartet av boligreserven i Oslo i fullskjerm her (for abonnenter)

De siste ti årene har det hvert år blitt bygget i snitt 3363 boliger i Oslo. Samtidig har befolkningen vært år økt med i snitt 11.998 innbyggere.

Det vil si at det bygges enn ny bolig for hver 3,6 innbygger som flytter til hovedstaden.

Går man nærmere inn i tallene, kan man se at det i 2006 i snitt var 1,8 innbyggere pr. bolig i hovedstaden, mens det nå er 2 innbyggere pr. bolig i hovedstaden.

Skulle vi hatt like mange boliger pr. innbygger i Oslo i dag som for ti år siden, skulle det vært 31.532 flere boliger i Oslo.

Da er det jo bare å bygge?

Blant motargumentene til at man skal bygge i samme tempo som folk flytter inn, er at det ikke er gitt at befolkningsveksten fortsetter i hovedstaden.

Man skal ikke lenger tilbake til 70- og starten av 80-tallet for å se sist det var befolkningsnedgang i hovedstaden.

Oslo kommunes og Statistisk sentralbyrås befolkningsfremskrivninger viser derimot at befolkningen trolig vil vokse. Ifølge Oslo kommunes anslag vi 890.000 bo i Oslo i 2040. Statistisk sentralbyrås lave anslag er at det vil bo 787.000 i byen samme år. Det høye anslaget er at det være 950.000 innbyggere.

Tallene overfor viser at vi nå bor flere pr. bolig i hovedstaden enn tidligere, og kan fortelle noe om behovet.

Samtidig lever vi på en annen måte i dag, og derfor er det ikke gitt at vi ønsker å bo like tett som tidligere.

Dermed kan det å se på etterspørsel være en god indikasjon på hvorvidt det nå er behov for flere boliger.

Hvorvidt det er etterspørsel etter flere boliger, kan man få en indikasjon på ved å se på prisveksten på boliger. Man kan da eksempelvis se hvordan boligprisveksten er sammenlignet med prisveksten ellers i samfunnet:

Det går også an å se på prisveksten i Oslo i forhold til andre byer i Norge:

Bør da Oslo kommune regulere mange flere boliger?

De siste ti årene har grunneierne igangsatt utbygging av 5207 flere boligenheter, enn det kommunen har regulert.

Samtidig viser boligreserven at 15.810 boligenheter er ferdig regulert, uten at byggingen av dem har startet.

Mange av disse boligene ble vedtatt bygd for mange år siden. 5.272 av boligene ble vedtatt bygd før 2010.

Og alle de vedtatte boligene fordeler seg over alle bydelene i Oslo:

Så hvorfor bygges ikke de ferdig regulerte boligprosjektene ut?

At det står så mange ferdigregulerte boligprosjekter som ikke er bygd, gjorde at Oslo kommune ville ha svar på en rekke spørsmål fra dem som bygger mange boliger i Oslo.

De sendte derfor brev til flere av grunneierne som ikke har bygget ut i områder det er regulert for boliger.

I brevet ønsket de svar på hvordan man kan få igangsatt bygging av ferdigregulerte prosjekt raskere.

Dette var spørsmålene de sendte:

16 utbyggere svarte på brevet fra kommunen. Aftenposten har gått gjennom svarene. Noen av dem svarer generelt på hvorfor ikke boliger realiseres raskere, ikke hvordan regulerte boliger kan realiseres raskere. Dette svarer de:

Kommunens saksbehandlingstid og det tunge byråkratiet var et problem som gikk igjen i brevene.

De 117 prosjektene som er i reguleringsreserven har hatt en gjennomsnittlig saksbehandlingstid på litt under fire år. 24 av disse prosjektene har tatt mer enn seks år. Ett har tatt hele 12 år.

Samtidig har det i snitt gått litt over fem år siden vedtakene ble fattet, uten at utbyggingen har startet.

Dette gjør at utbyggingsprosjektene i reguleringsreserven i snitt er over ni år gamle.

I de to eldste prosjektene ble saksbehandlingen påbegynt i 1996.