Vil ha Y-blokken inn på europeisk verneliste

Y-blokken kan bli innlemmet på 2015-listen over de syv mest truede kulturminner i Europa. I så fall vil operasangeren Plácido Domingo bli byggets nye forkjemper.

Fortidsminneforeningen gir ikke opp kampen om å bevare Y-blokken i regjeringskvartalet. Nå kan de få operasangeren Plácido Domingo med på laget.
  • Arve Henriksen

Hvert år utarbeider den europeiske verneorganisasjonen Europa Nostra en liste over verdensdelens syv mest truede kulturminner.

I anledning at Europa Nostras årlige kongress i år arrangeres i Oslo i midten av juni, kommer organisasjonens generalsekretær Sneška Quaedvlieg-Mihailović til Oslo 18. mai.

Her vil Fortidsminneforeningen overlevere en nominasjon av Y-blokken til organisasjonens «7 Most Endangered program».

— Vi tok kontakt med dem for å undersøke om det var mulig å nominere også de mer politiske vernesakene. Da fikk vi en klar oppfordring om å nominere bygget. Dette er noe vi gjør fordi saken er så spesiell, og fordi vi mener bygningen har internasjonal betydning, særlig gjennom Picassos kunst, sier Linn Borgen i Fortidsminneforeningen.

Politisk press

De nekter å akseptere regjeringens beslutning om å rive Y-blokken. En nominasjon vil bety at Europa Nostra, som kalles «kulturarvens stemme i Europa», vil ha høy fokus på de syv kulturminnene det neste året.

— I de tilfeller det er snakk om bygninger som er truet av forfall, er det en gruppe i Nostra som jobber for å se på hvordan det er mulig å løse ting rent økonomisk. I de mer politiske sakene, som i tilfellet Y-blokken, handler det mer å øve politisk press, sier Borgen. Det er første gang at en bygning i Norden er blitt nominert.

Kan slåss for Y-blokken: Placido Domingo

«The 7 Most Endangered» ble opprettet for å få et skarpere og mer profilert fokus på truede kulturminner i Europa. Målet er å påvirke på lokalt, nasjonalt og europeisk nivå for finne løsninger for bevaring.Skulle Y-blokken bli en av de syv kulturminnene som blir tatt opp, får bygningen som Erling Viksjø tegnet, en svært profilert frontkjemper. Organisasjonens øverste leder er den verdenskjente operasangeren Plácido Domingo fra Spania.

Norske vernepriser

Han kommer også til Oslo under konferansen i juni. Her skal han sammen med Tibor Navracsics, EU-kommissær for utdanning, kultur, ungdom og sport, dele ut en rekke kulturarvspriser i Oslo rådhus. To av disse vil gå til norske kulturminner. Eidsvollsbygningen får prisen i kategorien restaurering for det omfattende arbeidet i forkant av grunnlovsjubileet, mens uthusprosjektet på Røros får utmerkelsen i kategorien utdannelse, trening og bevisstgjøring.

Les også

Pusset opp for 384 mill. - nå åpnes det for publikum

Erik Schultz, styreleder i Europa Nostra Norge, mener Y-blokkens mulige nominasjon er spesiell.

— Dette er et moderne bygg med et moderne kunstverk på endeveggen som en regjering ønsker å rive. Ikke en spekulant, eiendomsutvikler eller et infrastrukturprosjekt. Dette vil nok bli utfordrende for den meget erfarne komiteen som velger ut de syv endelige kandidatene. For dem vil det være av interesse å få frem et ungt kulturminne som nettopp

Ubehagelig

Hvis Y-blokken blir nominert, vil dette bli kunngjort på neste års kongress, som finner sted, passende nok i Picassos hjemland Spania.

— Skulle Y-blokken være blant de syv kandidatene i Madrid i 2016 vil jeg tro det får stor oppmerksomhet over hele Europa, nettopp på grunn av historien rundt 22. juli og de øvrige, ganske spesielle omstendighetene knyttet til bygget.

Regjeringen vil finne det meget ubehagelig tror jeg. Og det er hele målet med denne kampanjen. Det skal få ansvarlige eiere og myndigheter til å tenke seg om, og finne bedre løsninger, sier Schultz.