Oslo

Nå kan du sjekke hvilke sykkelruter som er mest brukt

22 sykkeltellere har kommet på plass. Flere er under utrulling.

Oslo kommune teller syklister for å få bedre oversikt over hvor mange som egentlig sykler, og hvor de sykler. 22 tellere er på plass. 14 nye installeres i løpet av året. Så langt i år har 15.426 passert telleren i Ullevålsveien. Høyeste dagsnotering i Ullevålsveien så langt i år var torsdag 19. februar, da 470 passerte på sykkel.
 • Astrid Løken
  Astrid Løken
  journalist

Oslo kommune har satt ut 15 nye sykkeltellepunkter i byen. Disse kommer på toppen av de syv som har vært på plass i ett års tid. i løpet av året settes det opp 14 til.

Skal skape fellesskap

— Vi vet at mange synes det er morsomt å følge med på utviklingen. Ved selv å observere at man bidrar til statistikken, blir man også en del av et større fellesskap. Tellepunktene er i tillegg med på å skape oppmerksomhet om sykling, og det er jo absolutt noe vi ønsker, sier Rune Gjøs, direktør i Sykkelprosjektet i Oslo kommune.

Her er noen toppnoteringer så langt denne vinteren:

 • 470 syklet forbi tellepunktet i Ullevålsveien torsdag 19. februar
 • 569 syklet forbi tellepunktet i Kiershowsgate torsdag 11. februar
 • 586 syklet forbi tellepunktet i Grønlandsleiret onsdag 10. februar
 • 770 syklet forbi tellepunktet i Maridalsveien onsdag 10. februar

— Disse tallene gir oss verdifull informasjon om hva som bidrar til å øke sykkeltrafikken i Oslo. Statistikken skal brukes til å måle effekten av tiltak vi gjør, som igjen kan brukes til å vurdere hvilke nye tiltak det bør satses på, sier Gjøs.

Bredere sykkelfelt økte sykkeltrafikken

Ifølge Gjøs viser registreringen at det har vært en økning i sykkeltrafikken gjennom vinteren.

— Det vil si at Oslo har gode forutsetninger for å få enda flere til å begynne å sykle om vinteren, sier han.

Han trekker frem et eksempel på hvor det har vært en økning i antallet syklister etter at det ble gjort tiltak.

Sykkelfeltene her i Maridalsveien ble for utvidet til 2,2 meter i fjor sommer. Telleren registrerer hvor mange som sykler her. Så langt har 23.809 passert. -Vi har også sett at sykkeltrafikken i Maridalsveien har økt mer enn på andre strekninger etter at sykkelfeltet ble utvidet, sier Rune Gjøs, direktør i Oslo kommunes sykkelprosjekt.

— Sykkelfeltene i Maridalsveien ble for utvidet til 2,2 meter i fjor sommer. Vi har også sett at sykkeltrafikken i Maridalsveien har økt mer enn på andre strekninger etter at sykkelfeltet ble utvidet, sier Gjøs.

Noen karbonsykler telles ikke

De nye tellepunktene er ikke utstyrt med tellesøyler. Det ligger detektorer under asfalten i hele gatebredden, inkludert fortauet. Detektoren registerer alle sykler som har metall i seg. Sykler som er laget 100 prosent av karbon, som det er noen få av, telles ikke, så sant ikke syklisten har en metallbit i lommen.

Hjernen sitter inne i denne boksen. Detektorer under asfalten registrerer antallet passeringer.

Registreringen brukes også til forskning. Transportøkonomisk institutt (TØI) har blant annet sett på hvordan vinterdriften på sykkelveien påvirker syklingen.

Superteller ved Vøyenbrua

— Mulighetene er uendelige når man har tilgang til så mye data. Vi skal sette ut ytterligere 14 tellere i løpet av året. Det vil gi en unik innsikt i sykkeltrafikken som få andre byer kan vise maken til, sier Gjøs.

Les også

 1. Deler ut gratis pigger til Oslo-syklistene

 2. Slik fikk banken flere til å sykle til jobben

Les mer om

 1. Kollektivtransport
 2. Samferdsel
 3. Politikk
 4. Byutvikling
 5. Sykkelpatruljen