Oslo

Forskere: Ikke styr barnas lek for mye

Barnehagene satser på vennskap som årets tema, og noen tilbyr vennskapsgaranti. Forskere mener voksne bør være mer oppmerksomme på hvordan de styrer barns lek.

Barn bygger vennskap ved å gjøre ting sammen- og ofte i full fart. Johannes (fra v), Frans og Jesper tar en pause etter en dugnad med å bygge tårn av store puter.
  • Bethen Steenbuch

I Casinetto barnehage ved Frognerparken leker barn ute og inne i de koselige lokalene med akvarium, et innendørs tre og digre lekeputer. Her er det full fart under leken. Slik lærer barna også å fordele oppgaver, vente på tur, slippe andre til, dele og finne løsninger. Slik lærer barna kodene for å utvikle vennskap.

– Sosial kompetanse trenes opp i lek med andre og må til for å få venner, sier Anne Heen, styrer i Casinetto kommunale barnehage. Barnehagen har vennskap som tema i år.

– Ofte flyktige her og nå-vennskap

Studier foretatt i norske barnehager viser at lek er viktig. Lek er også læring for barn. I leken høster barn viktig kunnskap om hvordan de bør omgås andre og hvordan de får venner. En forutsetning er at voksne lar barna finne litt ut av dette på sin måte, sier forskere fra det pedagogiske miljøet i Norge:

– Det er viktig å verdsette måtene barn inngår vennskap på, sier universitetslektor Dag Øystein Nome, Institutt for pedagogikk, Universitetet i Agder.

– Det er ofte flyktige her og nå-vennskap. Vennskapshendelser, som fordamper litt, når situasjonen endrer seg. Å oppleve vennskapshendelsene her og nå, er en viktig kvalitet for barn, når de orienterer seg, sier Nome.

Leker som inngangsbillett

Litt etter litt møter barn forventinger fra omgivelsene om at vennskap skal være stabilt. De får lyst til å ha venner som varer over tid og som de kan ta med hjem. En situasjon du ofte kan se i barnehagen er to barn som leker sammen og nekter andre å være med:

– Vennskap i barnehagen er under en konstant trussel av å bli forstyrret av andre barn. Dette gjør at barn som ønsker etablere stabile vennskap, passer på å holde andre barn utenfor. Da er det mindre sjanse for at leken blir avbrutt, sier Dag Nome.

Han tilføyer at vennskap arter seg annerledes i barnehagen enn hjemme. Vennskap er avhengig av sammenhengen det utvikler seg i. Bestevenn-temaet dukker opp i 2-3 års alderen. Da inviterer ofte barn andre ved å låne bort private ting.

– For mange er det viktig å invitere venner hjem. Vennskap etablert i privatsfæren ser ut til å bli mer stabile enn vennskap i institusjons-sfæren. En barnehage bør ha mange eksemplarer av ting og leker. Det å ha en ting eller leke i hånden er ofte inngangsbilletten for barn til å få være med i leken, sier han.

Førsteamanuensis Maria Øksnes ved program for lærerutdanning, NTNU, mener også at barns lek står i fare for å styres av voksne. Det kan føre til at barna får mindre tid til å utvikle egne vennskapsrelasjoner.

Leker har stor betydning i barnehagen. Når barna blir større, kan det å holde en ting, leke eller et kosedyr være inngangsbilletten til å få være med i lek med andre.Dette kan være en grunn til at barn ønsker å ha med seg leker hjemmefra. I dukkekroken i Hvitveisen ser fra v. Nils, pedagogisk leder Geir Nilssen og Wilma på mye spennende hver dag.

Hun ser stort sett at barn forstår at det er sårt å ikke ha en venn.

Voksne avbryter leken

Maria Øksnes er redaktør på antologien Barndom i barnehagen: Vennskap, sammen med forsker Anne Greve. Øksnes sier at voksne ofte forstår vennskap ut fra hvordan de selv tenker.

– Det er vanskelig å forstå hvordan barn opplever vennskap. Barn tildeler hverandre roller og deler erfaringer. I barnehagene er det mye fokus på vennskap, samtidig som betingelsene for å utvikle vennskap blir dårligere med økende læringspress. Det kan skape dårlige erfaringer, når voksne avbryter lek for å inkludere barna med noen de selv ikke ønsker å være sammen med. Voksne skal arbeide med barns vennskap og relasjoner, men de må reflektere grundig omkring måten de gjør det på, sier Maria Øksnes.

Les også

Slik får barnehagene på St.Hanshaugen et sunt kosthold

Får sosial kompetanse

Anne Heen, styrer i Casinetto kommunale barnehage sier barna selv kan velge hvem de vil være samme med.

-Vi forlanger ikke at alle skal være venner, men at alle aksepterer hverandre, sier Heen. Hun mener at barna må få velge hvem de vil være sammen med. Å velge venner selv gir en god mestringsfølelse. Samtidig følger vi voksne med på at de kan lekekodene, sier hun.

-Hva er en lekekode?

-Å ikke trenge seg på andre som leker eller ta seg til rette, men spørre om å få delta ved ord eller signaler. Barn som ikke forstår hvordan man utvikler leken sammen med andre, får hjelp av oss voksne, sier barnehagestyreren i bydel Ullern.

Les også

Forskning: Mange barn er ikke godt nok forberedt på overgangen til skole

Sett den oppå de gule! Barn gir hverandre roller og oppgaver under frilek. Slik øver de seg i kommunikasjon og samspill. Fra v. Frans, Johannes og Jesper.

Pedagogisk leder for småbarn, Geir Hallsten Kjellstrup, tilføyer:

– Vi jobber med små detaljer som å kunne si: kan jeg få være med eller unnskyld. Men det er ikke lov å være slem og si unnskyld uten å mene det. Vi jobber med å være i en sandkasse sammen med andre. Hvis barn ikke får til å leke, hjelper vi dem i gang, sier han.

Les også

  1. Nesten halvparten av Oslo-barnehagene trenger rehabilitering

  2. Andel mannlige ansatte i barnehager øker

Les mer om

  1. Barnehage
  2. Relasjoner
  3. Nytte
  4. Foreldre
  5. Pedagogikk