Oslo

Her er sykkelfellene Oslo kommune vil fikse

For et halvt år siden lanserte vi kartet der Oslos syklister kan si fra hvor det er skummelt å være tohjuling. Nå har kommunen plukket ut en rekke sykkelfeller som skal fikses.

  • Astrid Løken
    Astrid Løken
    journalist

Sykkelpatruljen logo 1sp 46mm.ai

«Plutselig la bussen seg inn i sykkelfelt og tvang meg opp på fortau. To brudd i ryggen, brukket krageben og storetå» Episoden er fra Kirkeveien, hvor 46 syklister har plottet inn ulykker, nestenulykker og farlige situasjoner på Oslobys digitale sykkelkart.

Foreløpig er det kommet inn over 2500 tips om ulykkespunkter og farlige strekninger.

Her kan du se kartet — og melde inn dine egne saker

Bymiljøetaten og Sykkelprosjektet i Oslo kommune har gått igjennom innspillene og plukket ut 66 punkter som skal få en løsning. I tillegg kommer utbedring av asfalthull og andre mindre ting.

Mange av tiltakene er så enkle å få til at de blir gjort i løpet av året. Nå skal for eksempel sykkelfeltene i Kirkeveien få rød asfalt. Rødfargen er en midlertidig løsning i påvente av en permanent variant, og kommer etter påtrykk fra Aftenposten og Oslobys lesere.

Rundt halvparten av de 66 tiltakene er såpass enkle at de blir satt i gang i 2015. Langsiktige tiltak er spredt utover de neste tre-fire årene.

Miljø- og samferdselsbyråd Guri Melby er glad for lesernes engasjement.

Guri Melby Foto: Rolf Øhman

— Først vil jeg benytte anledningen til takke for engasjementet fra Aftenpostens lesere. Innspillene har bedratt til at vi har fått mer innsikt i hvor det er behov for tiltak. Det har også ført til at vi bruker mer penger på sykkeltiltak enn planlagt i år, sier miljø- og samferdselsbyråd Guri Melby.

Spytter i tre millioner ekstra

Byrådet meldte i fjor høst at de ville sette av 1 million kroner ekstra til å få utbedret enkle tiltak, som kunne utføres raskt, etter at leserne hadde plottet inn ulykkespunktene sine.

— Vi kommer til å bruke langt mer på enkle tiltak enn den millionen vi tilbød i fjor høst. Bare på oppmerking, som mange av innspillene gikk på, har vi allerede satt av 2 millioner i år. Utover det skal vi bruke penger på skilting. Det vil bli satt opp minst 60 sykkelskilt og en del røde sykkelbokser (rød merking inn mot kryss, red. anm.) i løpet av året. Så det vil nok gå med minst 4 millioner bare til slike tiltak i år, sier hun.

— Vi vil også bruke penger på tiltak i kryss. Tradisjonelt har man jobbet mer med tiltak på strekninger enn i kryss. Nå gjør vi det motsatt, og vektlegger kryss. Det er en litt ny måte å tenke på, men det stemmer overens med de innspillene Aftenpostens lesere kom med, sier hun.

Større prosjekter på vei

Flest innspill kom det på Kirkeveien og Kongsveien. Her trengs tiltak av en helt annen kaliber enn rød asfalt og nye skilt.

— Kirkeveien er for smal og dermed utrygg for syklister. Der må vi skaffe mer plass eller omprioritere areal. Det får vi ikke gjort noe over natten, men røde sykkelfelt, som skal lages der i år, skal gjøre det tryggere mens vi venter på mer langsiktige tiltak, sier Melby.

Også Kongsveien, som trenger svært omfattende tiltak, skal få midlertidige løsninger.

— Det er jo trangt der. Så vi må gjøre store grep for å bedre forholdene for syklister. I påvente av større tiltak ser vi på mulighetene for å redusere hastigheten for bilistene, som vil gjøre det litt lettere å være syklist der, sier hun.

- Bymiljøetaten anbefaler å legge trikken under bakken i Kongsveien, og annonserer at det kan skje allerede i 2018. Det høres ambisiøst ut?

— Vi har fått fart planleggingen av sykkelveier. Det gjør at mange av prosjektene kan påbegynnes i årene 2017, 2018 og 2019. Så hvis vi lander på at trikken skal gå under bakken i Kongsveien, så betyr det at byggingen av sykkelvei der trolig kan starte i 2018, sier Melby.

Abdullah Alsabeehg (Ap): - Byrådet bør gjøre mer for

Abdullah Alsabeehg Foto: Stig Ark

Opposisjonspolitiker Abdullah Alsabeehg (Ap) mener venstrebyråden burde levert en lengre liste over tiltak for syklistene. — Innspillene fra syklistene må verdsettes høyere, sier Alsabeehg.

Abdullah Alsabeehg, som sitter i samferdselskomiteen i Oslo bystyre, synes byrådet bør fikse flere småtiltak når syklistene har servert så mange konkrete innspill.

Ifølge Alsabeehg ble det kun malt opp et par kilometer med sykkelfelt i fjor.

— Maling koster ikke mye. Vi vet at merking av sykkelveier er noe av det som mangler i Oslo og som syklistene etterspør. Dette er tiltak som hører innunder kategorien mindre tiltak, og som kunne blitt gjort i år, sier Alsabeehg.

- Kan Oslo Arbeiderparti love høyere tempo på tiltak for syklistene enn byrådet?

— Ja, det kan vi. Osloby har gjort en god jobb med å få inn innspill. Dette er innspill som syklistene har spilt inn selv. De er ikke fra en byråkrat som sitter på et kontor. Da må innspillene verdsettes høyere, sier Alsabeehg.

- Aps Abdullah Alsabeegh mener Byrådet bør bruke mer på enkle tiltak. Hvorfor ikke bruke mer på tiltak når syklistene har kommet med så konkrete innspill, Guri Melby?

— Vi vil ikke bruke mer enn rundt 4 millioner kroner i år på tiltak som har kommet direkte fra Sykkelpatruljen, fordi mange av disse tiltakene ikke koster så mye. Det er en del skilting og oppmerking. Så vi får gjort ganske mye for 4 millioner. Mindre reasfaltering, retting av sluk og å dekke hull tas direkte over driftsbudsjettet og er ikke en del av de 4 millionene, sier Melby.

Det er satt av 165 millioner til sykkel på årets budsjett. Ifølge Rune Gjøs, direktør i kommunens sykkelprosjekt, ble det kun brukt 2 millioner på såkalte strakstiltak i fjor.

— 40 millioner av budsjettet er satt av til strakstiltak i år. Så dette er et historisk høyt beløp, sier Melby.

Statens vegvesen har ansvaret for sykkeltiltak på sine veier. Statens vegvesen har plukket ut 42 steder som skal fikses på bakgrunn av innspillene fra Sykkelpatruljen. Listen, som er presentert tidligere, kan du se her.

Les mer om

  1. Miljø
  2. Samferdsel
  3. Sykkel
  4. Sykkelpatruljen
  5. Byutvikling