Nå kan du gå på historisk skattejakt i Oslos gater

En gang i tiden var Kristiania Sporveisselskab en sentral del av hovedstadens bybilde. Nå blir Oslos tapte lyder en del av en egen «byapp».

I tidligere tider ble Oslotrikken trukket av hest, hvordan hørtes det ut sammenlignet med dagens trikk?
  • Arve Henriksen

– Målet er at folk skal reflektere mer rundt sin egen tilhørighet til Oslo.

Det sier arkitekt Kaja Kittang Kvande. I tospann med landskapsarkitekten Helle Lind Storvik har hun vært prosjektleder for den stedsspesifikke radio-appen «HERFRA», en digital historisk skattejakt rundt i Oslos gater. Ved hjelp av lyd, tekster og bilder vil «Herfra» formidle historier, refleksjoner og fortolkninger av steder og tilhørighet til hovedstaden. Sakene handler alle om Oslo, og om forskjellige former for tilhørighet.

Refleksjoner om nåtiden

– Vi ønsker å gi innblikk i ulike måter for tilhørighet, fra det rent historiske, som Oslos tapte lyder, til mer refleksjon om nåtiden, om hva som skaper et godt nabolag, sier Kittang Kvande.

«Herfra» er et samarbeid mellom Magasinet KOTE, Lutter øre og Lilly Labs, og er utgitt som en del av Oslo Arkitekturtriennale 2016 sitt utvidede program.

Totalt byr tjenesten på 20 ulike opplevelser rundt i Oslo, med ulike bidragsytere. En av disse er Askild Matre Aasarød.

Han har funnet fram utdrag fra en tekst skrevet av arkitekten Alf Folmer.

– Askild Matre Aasarød gjenforteller en tekst skrevet av Folmer, om de tapte lydene i Oslo, lyder som endret kulturlandskapet i hovedstaden. I disse lydklippene tar han for seg ulike steder og hvilke lyder som var knyttet til disse spesifikke stedene, sier Kittang Kvande.

Lokker arkitektverden til Oslo

Et annet eksempel er «nabolagets fortellinger». Tre studenter innen samfunnsgeografi har gjort intervjuer med folk på Lilleaker og Grorud, hvor de har fokusert på hva som skaper et godt nabolag.

Møt skomakeren på Grorud som forteller om sitt nabolag.

– Her kan folk blant annet høre et intervju med en skomaker på Grorud, som forteller om hvordan nettopp hans nabolag har utviklet seg, sier Kittang Kvande.

Utfordrer arkitekter til å møte flyktningestrømmen

At magasinet KOTE inngikk et samarbeid med Oslo Arkitekturtriennale er ikke tilfeldig. De utgir to papirmagasinet i året med ulike temaer.

Grenser vs. tilhørighet

– I vårt forrige nummer fokuserte vi på grenser, og tok derfor kontakt med OAT fordi vi visste at dette ville være et relevant tema i forhold til triennalen, sier Kittang Kvande, som også er redaktør for KOTE.

– Stedene markert i kartet gjenspeiles i tekstene. De er et resultat av de temaene som redaksjonen har valgt seg ut i sine tekster, sier hun.

Løren park er også med i «Herfra».

Tilbudet er laget som en nettside. Det innebærer at du ikke nødvendigvis trenger å oppsøke de aktuelle stedene for å oppleve historien, selv om det naturlig nok gjør opplevelsen mer tilstedeværende fremfor å sitte hjemme.

Løfter norsk bistands- arkitektur frem i lyset

Kaia E. Hødnebø Nelson, kommunikasjonsansvarlig for Oslo Arkitekturtriennale mener «HERFRA» passer godt inn i temaet for triennalen.

– Vi er veldig imponert av det vi til nå har sett av innholdet. De har angrepet temaet på en varierende måte, gjennom ulike kulturformer. Dette tar for seg tilhørighet, som er temaet for triennalen, på et veldig personlig plan. Og ikke minst lokalt, sier hun.