Her må Bjørnar Moxnes inn til avhør hos politiet

Bystyrerepresentant Bjørnar Moxnes ble anmeldt av bystyreflertallet i fjor for brudd på taushetsplikt.

_27R3905-9vqjXo68CD.jpg

Litt under ett år etter at han ble anmeldt, ble Moxnes kalt inn til avhør, sammen med sin advokat Harald Stabell. Han er mistenkt for å brutt taushetsplikten, og kan bli siktet etter straffelovens § 121.

— Toppledelsen i Oslo kommune, helt opp til eldrebyråden, har gjort alvorlige feil i håndteringen av påstandene om seksuelle overgrep mot pasienter ved Lindeberg sykehjem. De feilene blir avslørt i rapporten, men dekket over gjennom et omfattende hemmelighold. Det mener jeg er uakseptabelt, og trolig også i strid med Offentlighetsloven, sier Moxnes, som understreker at de ikke har identifisert enkeltpersoner.

Han har nå status som mistenkt mens politiet etterforsker om han har brutt straffelovens §121 om taushetsplikt.

Moxnes politianmeldt

Den såkalte Lindeberg-saken begynte å rulle i november 2011, da hjelpepleier Stig Berntsen ble beskyldt for overgrep mot to beboere ved Lindeberg omsorgssenter. Berntsen ble politianmeldt og sykmeldt.

Saken ble senere henlagt av politiet, men Berntsen ble nektet å vende tilbake til jobben. Først julen 2013 -etter lang tids kamp - fikk Berntsen jobben tilbake og en unnskyldning fra byråden.

Kommunerevisjonen publiserte en granskingsrapport av saken, med en offentlig versjon hvor flere opplysninger er sladdet. Moxnes publiserte en versjon av rapporten på partiets nettsider, hvor flere opplysninger var offentlige.

Rødts versjon av rapporten viser blant annet at pasienten som kom med anklagene, skåret høyt på en test som viser grad av demens.

— Rapporten avdekker alvorlig svikt i alle ledd, men svikten i de øverste leddene er sladdet av byråden selv. De dekker over sine egne feil. Det var beskrivelsen av de feilene vi offentliggjorde og opplysninger som forklarer hvorfor det var helt galt å anklage hjelpepleieren for voldtekt. Det fremgår ikke med den sladdingen kommunen gjorde, sier Moxnes.

Byråd vil ikke kommentere kritikken

Eldrebyråd Aud Kvalbein (KrF) opplyser i en e-post via sin byrådssekretær at hun ikke ønsker å kommentere saken.

— Rapportene om de såkalte Lindeberg-sakene er behandlet og avsluttet i bystyret. Bystyrets kommentarer og behandling av saken er offentlig tilgjengelig og ligger ute på kommunens nettside, skriver Kvalbein.

— Bjørnar Moxnes er anmeldt av Oslo bystyre for offentliggjøring av de delene av rapporten som er unntatt offentlighet. Her er hverken byråden eller byrådet part. Så lenge etterforskningen pågår og så lenge saken er i rettssystemet, ønsker jeg ikke å kommentere denne eller andres uttalelser om denne, skriver byråden videre.