Oslo

Oslo Frp åpner for å selge flere barnehager

Oslo Frp avviser kritikk fra ansatte og foreldre, og åpner for å selge flere kommunale barnehager.

Foreldrene i barnehagene som nå konkurranseutsettes eller selges, har gjentatte ganger protestert mot omleggingen. Her fra en demonstrasjon i februar.
  • Osloby

— Vi ser ikke noen grunn til å frykte hva enkelte aktivister og sosialister mener om dette, sier Oslo Frps leder Camilla Wilhelmsen til Dagsavisen.

Det var under budsjettforhandlingene høsten 2012 at Frp fikk gjennomslag for at ti kommunale barnehager skulle selges til private eiere.

Salget ble vedtatt i mai, og ifølge Dagsavisen har nå ni kjeder lagt inn bud på en eller flere av disse aktuelle barnehagene:

Fagerholt, Lindebergstua, Smedbakken og Sørhellinga i Alna bydel, Asperud, Hauketo og Vestskrenten i Søndre Nordstrand bydel og Holmen, Midtstuen og Rønningen i Vestre Aker bydel.

Byrådet håper å få skrevet under salgskontraktene innen nyttår, og tar sikte på overtagelse i løpet av våren 2015. Og nå sier Oslo Frps leder, Camilla Wilhelmsen, at salget har gitt mersmak.

Oslo Frps leder Camilla Wilhelmsen mener private kan drive barnehager bedre enn kommunen.

— I brukerundersøkelser ser vi at private barnehager skårer høyere enn kommunale barnehager. Vi mener dessuten at private aktører kan drifte barnehager mer effektivt og bedre, sier Wilhelmsen til Dagsavisen.Prosessen med å selge eller konkurranseutsette Oslo-barnehager har vært preget av fakkeltog og protester fra foreldre og ansatte ved de barnehagene det gjelder. Men Oslo Frps leder mener motstandere av privatisering har skapt en «fryktkultur» det ikke er grunnlag for, og vil ikke la protestene stanse eventuelle nye salg:

- Vi ser ikke noen grunn til å frykte hva enkelte aktivister og sosialister mener om dette.

Nestleder i kultur– og utdanningskomiteen, Andreas Halse (Ap), sier til Dagsavisen at han ikke er overrasket over signalene fra Wilhelmsen, men holder fast ved at salg av kommunale barnehager går ut over voilkårene til de ansatte og tryggheten til barna.

Les også

  1. Mener byrådet stjeler Aps barnehagepolitikk

  2. Har fått inn bud på omstridte Oslo-barnehager

  3. Siste protest mot privat drift av barnehager

  4. Private dropper å by på omstridte barnehager