Oslo kan ta imot 2000 flyktninger i første omgang

En stor flyktningstrøm fra Ukraina er ventet til Oslo. Nå ber Oslo kommune folk melde fra om de har ledig husvære.

Flere barn var blant flyktningene fra Ukraina som søndag kveld ankom mottaket på Scandic Helsfyr. Nå kan det komme mange flere til Oslo.

Ennå vet de ikke hvor mange ukrainske flyktninger som vil komme til Oslo, men én ting er de sikre på: Det kommer til å bli mange flere enn det har vært de siste årene, ifølge Rina Mariann Hansen (Ap). Hun er byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester. Nå har hun satt krisestab.

I fjor kom det cirka 200 flyktninger til Oslo totalt.

– Nå snakker vi om et dramatisk mye høyere tall, sier hun til Aftenposten. Torsdag kveld orienterte hun Helse- og sosialutvalget om den nye flyktningsituasjonen. Oslo kartlegger nå hvor mange flyktninger kommunen har kapasitet til å ta imot.

Anslår plass til 2000

– Vi har spurt alle bydeler om deres kapasitet. Kartleggingen denne uken gir et grovt anslag om at vi har plass til 2000 flyktninger i første fase, sa hun på møtet. Byråden opplyste at de er i dialog med private eiendomsforetak, organisasjoner og bedrifter for å skaffe lokaler.

– Fra Oslos side er vi tydelige på at vi skal være med på denne dugnaden, understreker hun overfor Aftenposten.

Bosetting av flyktninger

Oslo bistår staten

Det er staten ved UDI som har det første ansvaret for mottaket av flyktninger. Her bistår Oslo blant annet med lokaler og helsepersonell på Helsfyr.

Siden skal mange flyktninger bosettes i kommunene. Det skjer ved at Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (Imdi) kommer med en bestilling til kommunen.

– Vi har ikke fått en bestilling ennå, men Imdi har bedt oss melde inn hvor mange vi kan ta imot, sier Hansen.

– Her tror jeg Oslo og mange kommuner må strekke oss lenger enn det vi i utgangspunktet har kapasitet til, sier hun.

Den største utfordringer for Oslos del handler om lokaler – og da først og fremst boliger til flyktningene. Kommunen har nå gått ut og bedt dem som har ledig husvære, om å melde seg.

– Vi pleier ikke å gå ut til befolkningen og spørre om de kan bidra, sier hun, men opplyser at det er en formidabel utfordring å skaffe lokaler.

Oslos mottak var i 2022 dimensjonert for å ta imot 200. Ifølge byråden er det derfor lite sannsynlig å kunne bosette tilstrekkelig mange gjennom et ordinært apparat.

Bosettes i bydelene

Når det gjelder bosetting av flyktninger på mer permanent basis, skjer det ute i bydelene.

Hansen sier at utradisjonelle metoder må tas i bruk for å huse flyktningene, og at det kan bli aktuelt å ta i bruk større enheter.

Torsdag morgen hadde kommunen fått cirka 30 henvendelser fra privatpersoner som ønsker å bistå med boliger. Byråden er takknemlig for dette.

Mange barn

Hansen sier at man ikke vet så mye om flyktningene som kommer, men at de i hovedsak er kvinner og mange barn.

– De har rett på skole, sier hun. Kommunen planlegger også for barnehage og barnepass for de minste barna.

Det viktigste om: Krigen i Ukraina

I vårt nyhetsbrev får du jevnlige oppsummeringer av det viktigste som skjer når det er store internasjonale nyhetshendelser. Temaet vil endres avhengig av hvilke store hendelser som pågår. Tema akkurat nå: Krigen i Ukraina. Meld deg på her