Oslo

Her kan det bli kø de neste månedene. Årsaken: Det sprenges ny T-banetunnel.

Stengte veier, buss for bane og støy i nærområdet. Slik vil Oslo påvirkes av T-banetunnelen som skal bygges mellom Brynseng og Hellerud.

Her, ved avkjøringen mot Helsfyr på Ring 3, kan det bli korte perioder med kø på kveldstid helt frem til juni. Under bakken sprenger nemlig Sporveiene ut Oslos nye T-banetunnel.
  • Maria T. Pettrém
    Maria T. Pettrém
    Journalist

Har du kjørt Ring 3 i retning øst i det siste, har du kanskje lagt merke til det store gule skiltet ved avkjøringen mot Helsfyr:

«Sprengningsarbeid februar-juni. Korte stopp må påregnes mandag-fredag kl. 20–21».

Hva er det som sprenges, har du kanskje lurt på. Svaret: En ny T-banetunnel på strekningen Brynseng-Hellerud. Den vil ligge over Brynstunnelen, som Ring 3 forsvinner inn i (se kart under).

Dagens T-banestrekning mellom Brynseng og Hellerud ble bygget for trikkedrift på 1920-tallet. Infrastrukturen er altså 100 år gammel.

I 1967 ble den bygget om for T-banetrafikk. Nå er strekningen så utslitt at den ikke tåler høyere T-banefart enn 30 km/t.

Derfor har Sporveien de siste årene jobbet med å oppgradere strekningen. Det er planlagt en tunnel på nesten 400 meter i fjellet. Og ny tunnel krever sprengning.

I tillegg skal Sporveien erstatte to broer mellom Brynseng og Hellerud. Det gjelder broen over Alnaelva og jernbanesporet og broen over Østensjøveien.

Les også

Sporveien skal bygge tunnel. Har betalt 47 millioner til villaeiere.

Må stenge veien i 10 minutter

Arbeidet med tunnelen gjør at du altså må regne med noe kø hvis du legger ut på kjøretur på Ring 3 på kveldstid de neste månedene.

Sprengingen vil i all hovedsak gjøres mellom kl. 20 og 21 i hverdagene.

«Det blir korte stopp på Ring 3 (Brynstunnelen) når det sprenges rett over tunnelen,» skriver Ina Helen Vestby Østby, kommunikasjonssjef i Sporveiene, i en e-post.

Da vil veien være stengt i ca. 10 minutter før den åpnes igjen.

Noen dager kan Sporveiene være nødt til å utføre sprengninger på andre tidspunkter også, men de vil unngå å legge det tidspunkter med mye trafikk, opplyser Sølvik-Jensen.

Også Skøyenbakken, nedenfor Skøyenkneika, vil være stengt for trafikk helt frem til sommer/høst 2023.

Blir også buss for bane

Men det er ikke bare bilistene som rammes. Det er linje 3 til Mortensrud og linje 2 til Ellingsrudåsen som benytter traseen mellom Bryn bro og Hellerud. T-banelinjene på Østensjøbanen vil i stor grad opprettholdes mens byggingen foregår.

Men: De kollektivreisende må likevel regne med buss for bane i tre perioder, opplyser Sporveiene.

  • Ca. 10 dager rundt pinsehelgen i 2022 (Gjelder både linje 2, 3 og 4).
  • Ca. 10 dager rundt pinsehelgen i 2023 (Gjelder både linje 2, 3 og4).
  • Sommerferien i 2023 (Gjelder linje 2 og 3).
I dag kjører T-banen over Ring 3 ved Bryn. Om et par år skal den gå i tunnel. Til høyre for T-banen ser man togskinner som er en del av Hovedbanen.

Det er planlagt å sette banen i drift i løpet av høsten 2023. Da vil de kollektivreisende kunne glede seg over høyere hastighet på både linje 2 og linje 3. Og høyere hastighet betyr redusert reisetid.

Også beboere på strekningen mellom T-banestasjonene Brynseng og Hellerud, og Brynseng og Hellerud, vil merke arbeidet de neste månedene.

Bor du i området, har du nok allerede mottatt en SMS eller et nyhetsbrev med støyvarsel. Men: På den positive siden vil nærområdet få redusert støy fra Østensjøbanen når tunnelen er ferdig.

Les mer om

  1. Oslo-samferdsel
  2. T-banen