Har sperret av området der Freya ligger nå

Hvalrossen Freya hadde torsdag formiddag lagt seg til rette i Leangbukta i Asker. Kommunen har valgt å sperre av et område for å unngå at folk går for nærme. Samtidig sier Fiskeridirektoratet at de nå ser på avliving av dyret som et «reelt alternativ».

Her er Freya for noen dager siden da hun tok seg til rette i Vollen. Ifølge Fiskeridirektoratet har man sett at folk kaster gjenstander etter hvalrossen, og at det er observert flere potensielt farlige situasjoner den siste uken.

– Fiskeridirektoratets vurdering er at publikums uaktsomme adferd og manglende etterfølgelse av anbefalingene fra myndighetene kan sette liv og helse i fare, sier Nadia Jdaini, senior kommunikasjonsrådgiver i Fiskeridirektoratet.

Som en følge av at publikum trosser avstandsanbefalingene og er nærgående med hvalrossen Freya, vurderer nå Fiskeridirektoratet nye tiltak.

Det er blitt observert flere potensielt farlige situasjoner på badeplassen Kadettangen i Bærum denne uken, ifølge Fiskeridirektoratet, og man har sett at folk kaster gjenstander etter Freya.

De har også dokumentert at folk bader med hvalrossen, og at de oppsøker den ved vannkanten sammen med barna sine, for å ta bilder.

– Det er snakk om til dels store folkemengder i alle aldre, der samtlige helt tydelig går bort fra gjeldende anbefalinger om å holde avstand. Det at hvalrossen er blitt en attraksjon, eskalerer behovet for ytterligere tiltak. Vår største frykt er at mennesker kan bli skadet, sier Jdaini.

– Vi sonderer nå ytterligere tiltak, der avliving kan være et reelt alternativ, sier Nadia Jdaini, senior kommunikasjonsrådgiver i Fiskeridirektoratet i en pressemelding.

Freya-vakt på vannscooter

Torsdag formiddag slappet hvalrossen Freya av på en brygge i småbåthavnen Leangbukta, ikke langt fra det populære badestedet Hvalstrand. Der er det for tiden sommerleir, men kommunen forteller at leiren har etablert en egen Freya-vakt som følger med på vannscooter.

– I tillegg er det folk fra Fiskeridirektoratet på stedet, som følger med på bevegelsene hennes. De som drifter parkeringsplassen ved småbåthavnen skal dessuten gi beskjed til besøkende om at Freya er der, og at de må holde avstand, sier Lisbeth Stokke Fjeldly, ansvarlig virksomhetsleder i Asker kommune.

Fiskeridirektoratet er ute i Oslofjorden med et patruljefartøy for å observere situasjonen.

Hvalrossen Freya hviler mellom to vannscootere på en brygge i Oslofjorden torsdag kveld.

Hviler seg i nesten et døgn

Freya dukket først opp flere steder langs kysten av Sør-Norge på forsommeren. Rundt midten av juli kom hun til hovedstadsområdet.

Gjennom sommeren har hun forflyttet seg rundt i Oslofjorden og tatt seg til rette på brygger, båter og badeplasser. Hun har særlig oppholdt seg i områder som Kadettangen, Kalvøya, Lysaker, Snarøykilen og Vollen Marina.

Freya veksler mellom å være ute flere timer for å spise, for så å hvile seg i nesten et døgn. Det 600 kilo tunge dyret har rukket å bli kjendis og skapt både begeistring og frustrasjon. Men fagfolks råd er klare: Hold avstand til Freya.

Fiskeridirektoratet anbefaler heller ikke folk å bruke lette båter, kajakk eller SUP-brett i nærheten av dyret.

Satte inn vektere for å passe på

Selv om hvalross normalt ikke utgjør en fare for mennesker, kan dyret i stressende situasjoner føle seg truet. Når hun hviler på land, er anbefalingen å holde 30 meters avstand.

– Det er viktig å vise respekt for at dette er et stort dyr og et vilt dyr, sier Fjeldly.

Før Freya ankom Leangbukta torsdag, oppholdt hun seg ved Kadettangen i Bærum. Lisa Bang, kommunikasjonssjef i Bærum, sier at kommunen forrige helg valgte å sette inn vektere og trafikkbetjenter.

– De passet på at folk holdt seg unna. I tillegg satte vi opp plakater om at folk må holde avstand.