Dropper 150 studentboliger

De sto klare til å bygge 150 studentboliger midt på campus i Oslo. Så ble Husbankens regler endret. Nå er prosjektet lagt på is.

I den 12-etasjers bygningen til høyre ville Diakonhjemmet fylle åtte etasjer med studenthybler. Men uten muligheter for gunstig lån ender det trolig som «vanlige» boliger.

Mangelen på studentboliger er en gjenganger. Men sjelden har alarmen ringt høyere enn i år – ikke minst i Oslo. Samtidig er et byggeklart prosjekt som kunne hjulpet godt, nå parkert.

– Det er et paradoks. Behovet er enormt. Det mangler tomter. Og vi tilbyr både sentral beliggenhet og nye bygg, sier administrerende direktør ved stiftelsen Diakonhjemmet, Ingunn Moser.

Den private ideelle stiftelsen fikk i mai 2020 godkjent et stort utviklingsprosjekt på eiendommen litt vest for Majorstuen. Ifølge planen kommer det ny videregående skole, nytt sykehjem, eldreboliger og «vanlige» boliger. Vid høyskole, med sine forskningsmiljøer, skal utvides. Et høyhus midt på torget, med åtte etasjer til studentboliger, var et sentralt element.

– Studentboliger var et sterkt ønske fra alle vi hadde kontakt med. Og vi ville gjerne bidra. Alternativet kunne vært å selge tomten til kommersielle utbyggere. Men vi drives av formålet vårt, sier hun.

Nye låneregler

Men i 2020 ble Husbankens regler endret. Private kunne ikke lenger få gunstige lån til studentboliger. Dermed var hele økonomien i prosjektet endret.

– Med normal finansiering og dagens byggekostnader vil det bli noen veldig dyre studentboliger, sier Moser.

Alle muligheter er sjekket. Men leieprisene ville blitt umulige for vanlige studenter.

Moser mener det er urimelig at den ideelle stiftelsen skal behandles på linje med helkommersielle utbyggere.

– Vi tar ikke utbytte og skal ikke tjene penger. Husbankens lån ville bidratt til å holde leien nede, sier hun.

Når debatten nå går, håper hun det igjen kan åpnes opp for at andre enn studentsamskipnadene kan få bygge studentboliger. Alternativet for Diakonhjemmet blir en tidkrevende omregulering tilbake til vanlige boliger.

Høyhuset et tenkt bygget i tre. Denne skissen viser hvordan studentboligene kunne sett ut – her fra takterrassen.

Vil slippe til private

Leder i Byutviklingsutvalget i Oslo, James Stove Lorentzen (H), synes situasjonen er opprørende. Han ber nå kommunalministeren rydde opp, slik at aktører som Diakonhjemmet igjen kan få gunstige lån.

– De tjener jo ikke noe på det. Det skal føre til lavere husleie for studentene, sier han.

For øvrig mener han at også kommersielle utbyggere bør slippe til. Men at kommunen må stille krav.

– Vi kan kreve 20 prosent studentleiligheter i alle boligprosjekter. Men da må vi sørge for at tilskuddene de får, tilkommer studentene.

Ifølge Høyre hindrer også rigide krav og regler utbyggingen.

– Trenger vi virkelig en streng norm for uteareal i en bolig der man bor ganske kort, spør Stove Lorentzen.

Han mener heller ikke kravet om universell utforming og snusirkler for rullestoler trengs i absolutt alle boliger.

– Vi må være litt pragmatiske. Da blir det billigere, lettere og går fortere.

Illustrasjonsbilde fra reguleringsplanen for hele utbyggingsprosjektet. De planlagte studentboligene ligger midt på torget.

Statsråden vil vurdere løsninger

Kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) understreker at han er opptatt av at det bygges flere gode studentboliger. Han har merket seg innspillet om private aktører. Det kom også på et møte han hadde med aktørene på leiemarkedet forrige uke.

Men han kommenterer ikke situasjonen for Diakonhjemmet direkte. Og kommer heller ikke med noen løfter.

– Vi holder på med en stortingsmelding om boligmarkedet, hvor vi vil vurdere flere tiltak på leiemarkedet, skriver han i en e-post.

Når det gjelder krav til tilgjengelighet, understreker han at det ikke gjelder for alle studentboliger. 20 prosent av dem må oppfylle krav som gjør boligene tilgjengelige for blant annet rullestolbrukere. Enkelte andre krav til boliger gjelder ikke for studentboliger.

– Kravene skal være fleksible, og samtidig skal også små boliger og boliger hvor man bor i kort tid, ha god kvalitet, skriver han.