Oslo

Mødre for muslimsk skole: Vil fremme integrering

Foreningen som vil starte muslimsk privatskole i Oslo svarer på kritikken fra Oslo kommune.

Utdanningsdirektoratet har sagt ja til en muslimsk grunnskole i Oslo, men kommune har klaget på vedtaket. Regjeringen er ennå ikke ferdig med å behandle saken.
  • Hanne Mellingsæter
    Journalist

I slutten av mars sa Utdanningsdirektoratet ja til at foreningen Mødre for muslimsk grunnskole får starte opp en skole med inntil 200 elever. En egen læreplan for islam, religions— og livssynskunnskap (IRL) skal erstatte læreplanen i religion, livssyn og etikk (RLE). I tillegg skal skolen ha en egen læreplan i arabisk.

Klaget saken inn i april - fortsatt ingen konklusjon

Oslo kommune klaget saken inn for departementet i april, men klagen er ennå ikke ferdig behandlet.

Da saken ble omtalt i vår, forsøkte Aftenposten å få kontakt med foreningen via telefon, SMS og e-post uten hell. Heller ikke nå har Aftenposten lykkes i å komme i kontakt med styreleder Bibi Maliha Hosainey, men på skolens hjemmeside kommer det frem at de leter etter lokaler og at det ikke er bestemt når skolen starter opp.

Viser til at det finnes mange kristne privatskoler

Foreningen er bedt om å legge frem eventuelle merknader til klagen fra Oslo kommune. I et brev til Kunnskapsdepartementet datert 24. september skriver de:

« Skolen er basert på islam. Det finnes i dag et hundretall godkjente private kristne grunnskoler og videregående skoler i Norge, men ingen tilsvarende skole godkjent på islamsk grunnlag. Mødre for muslimsk grunnskole vil peke på at departementet i godkjenningsprosesser ikke bør fremme avgjørelser som kan oppfattes som religiøst diskriminerende ».

Her kan du lese foreningens innspill.

Frykter useriøse aktører gir ny Urtehagen-historie

Skolebyråd Anniken Hauglie (H) er imot etableringen fordi hun frykter en gjentagelse av det som skjedde i 2004, da Norges første muslimske grunnskole, Urtehagen, ble lagt ned etter mye uro og konflikt. Oslo-skolen fikk elevene i fanget.

Oslo kommune mener Mødre for muslimsk grunnskole har utspring fra samme organisatoriske miljø. Foreningen skriver at innvendingen ikke er relevant, og at det ikke er riktig at søker tidligere har hatt en sentral posisjon ved en skole som har mistet godkjenningen.

« Mødre for muslimsk grunnskole er en selvstendig forening av kompetente personer med tilstrekkelig bakgrunn og erfaring til å drive en grunnskole. Vi har bred kontaktflate til en rekke foreninger, grupper, personer og moskeer som står bak oss i søknaden om skole ».

All undervisning skal være på norsk

Bystyret vedtok i mai å støtte byrådets klage. Carl I. Hagen (Frp) foreslo da å avvise skolens søknad av integreringshensyn.

Også dette punktet kommenteres i brevet.

« Den planlagte skolen skal undervise på norsk. Den skal følge læreplaner fastsatt av departementet. Undervisningen skal være den samme eller tilsvarende undervisningen som blir gitt i offentlig skole. Alt undervisningsmateriell vil være på norsk. Alle lærere må ha godkjenning etter norske lærerkrav ».

Foreningen mener skolen istedet vil kunne ha en positiv integreringseffekt ved at elevene kan få økt følelse av likeverd, at bruken av koranskoler etter skoletid kan bl i redusert — og ved at færre barn med muslimske foreldre kan bli sendt ut av Norge og til opprinnelseslandet for å gå på skole der.

Torbjørn Røe Isaksen er inhabil

Saken skulle egentlig havnet på bordet til kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen, men han gjorde seg selv inhabil etter en SMS-tabbe.

Årsaken er en tekstmelding han sendte skolebyråd Anniken Hauglie etter at hun hadde sagt til Aftenposten at hun ville klage inn godkjenningen til Utdanningsdirektoratet.

« Sikker på det? Da gjør du dette til en politisk sak, og du vet vi ikke kan ta klagen til følge. Det vil kun forlenge en dårlig sak for oss », skrev Isaksen i tekstmeldingen til Hauglie.

Jan Tore Sanner (H) er oppnevnt som settestatsråd.

I sluttfasen av klagebehandlingen

Det er likevel embetsverket i Kunnskapsdepartementet som nå behandler saken på vanlig måte.

— For å få saken best mulig opplyst forela departementet, som vanlig er i slike saker, kommunens klage til skolen for eventuelle merknader. Skolen besvarte henvendelsen 25. september. Departementet er nå i sluttfasen av klagebehandlingen, men det er vanskelig å si nøyaktig når vedtak blir truffet, sier avdelingsdirektør Erik Saglie.

Les også

  1. Alle disse kvinnene vil sende barna sine på muslimsk skole

  2. Giske mot muslimsk skole

  3. Sier ja til muslimsk skole i Oslo

  4. Oslo kommune klager inn godkjennelsen av muslimsk skole

  5. Muslimsk skole havner på Regjeringens bord