E18 ut av Oslo blir forsinket

Årsaken er en økning i kostnadene på tre milliarder kroner. Byggestart blir nå tidligst i 2028.

Utbyggingen av E18 fra Ramstadsletta og vestover mot Nesbru blir forsinket på grunn av galopperende kostnader.

Strekningen mellom Ramstadsletta og Nesbru blir rundt tre milliarder kroner dyrere enn anslått så sent som i 2021. Det skriver Statens vegvesen i en pressemelding.

Tidligere er det anslått at strekningen ville koste 12.2 milliarder kroner. Nå viser nye beregninger at prisen vil øke til drøyt 15 milliarder. Derfor vil Veivesenet bruke mer tid for å få ned kostnadene.

Byggingen av etappe 1, fra Lysaker til Ramstadsletta, er godt i gang. Her har Veivesenet kontroll på kostnadene, ifølge prosjektsjef Tom Hedalen.

Det er på etappe 2, fra Ramstadsletta i Bærum til Nesbru i Asker, at de trekker i nødbremsen.

–Dette er i praksis en lang tunnel under Sandvika som også skal koble seg til E16, sier han.

Her viste en kostnadsoppdatering ifra oktober i fjor at den forventede sluttprisen har økt kraftig. Regnestykket er nå kvalitetssikret. Foreløpig fasit er altså at regningen har økt med 3 milliarder kroner.

Veien skal gå i tunnel forbi Sandvika. Illustrasjonen viser nedløpet til tunnelen på Ramstadsletta i Bærum.

Undervurderte kostnader, kompleksitet og usikkerhet

Hedalen peker på tre hovedårsaker til at prisen har økt:

For det første har kostnadene på varer som betong og stål har gått opp, blant annet som følge av koronapandemien og krigen i Ukraina.

Videre har prosjektet undervurdert de såkalte «byggherrekostnadene» – altså hva det koster å bygge, prosjektere og følge opp byggearbeidene.

– Vi har underestimert kompleksiteten ved å bygge i et så sterkt trafikkert og tett bebygget område, forklarer Hedalen.

Tredje årsak er at det er satt av for lite slingringsmonn for usikkerhet i kostnadene. Utsettelsene fører ifølge Hedalen til at det blir byggestart tidligst i 2028.

– Det påvirker den siste faktoren vi har justert opp: usikkerheten. Det er vanskelig å si hva prisene er i 2028, sier han.

Slik er E18 forbi Sandvika i Bærum planlagt. Nå blir det byggestart senest i 2028.

Må se på forenklinger

Statens vegvesen skriver at de vil samarbeide med Asker og Bærum kommune og Viken fylkeskommune for å optimalisere prosjektet. De vil også se om de kan sikre tilleggsfinansiering.

– Hva kan dere gjøre for å få ned kostnadene?

– Det kan være å bedre konkurransen i markedet, for eksempel ved å se på hvordan vi kan få flere rådgivningsgrupper og entreprenører til å gi pris på oppdraget. Vi må også se på forenklinger, sier Hedalen.

– Hva er det som kan forenkles?

– Det har jeg ingen eksempler på i dag. Jeg fikk denne orienteringen for et par dager siden. Nå skal vi sette oss ned sammen med Asker, Bærum og Viken for å se på mulighetene vi har, sier han.

Han sier det ikke er aktuelt å gjøre om på planene om at veien skal gå i tunnel forbi Sandvika.

Endringene gjør at også behandlingen av planprogrammet for sjøfronten i Sandvika og nytt lokalveisystem må utsettes.

– Ikke overraskende

– Det er en betydelig kostnadssprekk det er snakk om. I disse prisstigningstider er det ikke så overraskende. Jeg vet ikke foreløpig om det er andre ting som ligger til grunn også, vi har bare blitt varslet om at det var en sprekk og at vi vil få mer informasjon, sier fylkesråd for samferdsel i Viken, Olav Skinnes (Sp).

Han sier hans største bekymring nå er om de kostnadsreduserende tiltakene som skal settes vil gå ut over kvaliteten.

– Jeg er opptatt av at tiltakene ikke skal gå utover tilretteleggingen for kollektiv, som var en vesentlig del av prosjektet, sier han.

Ordfører i Bærum Lisbeth Hammer Krog (H) mener en ekstra utredningsrunde er udramatisk.

– Jeg er faktisk glad for at Statens vegvesen adresserer denne utfordringen så tidlig i prosjektet. Slik får vi tid til å justere oss inn. Vi har dessverre eksempler på at kostnadssprekker oppdages altfor sent i byggeprosessen, skriver Krog i en e-post til Aftenposten.

SV og MDG: Skrot prosjektet

Frank Sve (Frp) som sitter i transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget sier dette er konsekvensene av villet politikk fra regjeringen Støre.

– Dette burde ikke komme som noen overraskelse for en regjering som kutter milliarder i rammene til veibygging og planlegging, noe som igjen fører til at prosjekt etter prosjekt blir utsatt og med betydelige forsinkelser, skriver han i en e-post til Aftenposten.

I Oslo har et samlet byråd hele tiden kjempet mot utvidelsen av E18. Både SV og MDG ber nå på nytt om at prosjektet skrotes.

– Jeg kan ikke fatte og begripe at regjeringen vil holde igjen på pengebruken til folk som sliter, men synes det er helt greit å kaste bort penger på en miljøfiendtlig motorvei. Det gir ikke mening, skriver Mona Fagerås. Hun er transportpolitisk talsperson i SV.

– Ny E18 er et prosjekt som vil fylle byen vår med enda mer biltrafikk som forurenser byluften vi puster, gjør skoleveiene til barna våre utrygge, og bidrar til utslipp av klimagasser og mikroplast til naturen vår, skriver byråd for samferdsel i Oslo, Sirin Stav, i en e-post.

Hun mener samferdselsministeren må «legge prestisjen til side» og skrote prosjektet.