Ledelsen på landets største sykehus vil ikke love fredning av tilbudet til psykisk syke barn

Det er fortsatt uavklart om et viktig tilbud til barn og unge med psykisk sykdom vil skjermes i de pågående budsjettkuttene ved Oslo universitetssykehus. SV truer med å holde tilbake penger.

Ullevål er den største avdelingen på Oslo universitetssykehus.

I midten av januar kom det frem at barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling ved Oslo universitetssykehus (OUS) risikerer å måtte kutte 10 millioner kroner.

Interne dokumenter Aftenposten har sett viser at Barneseksjonen er blant dem som risikerer kutt i avdelingen. Dette er avdelingen ved OUS hvor barn og unge med langvarige og komplekse tilstander får hjelp.

SV har bedt helseministeren komme på banen for å skjerme avdelingen, men hun ville ikke gi noen garantier.

Det til tross for at hun i januar sa at sykehusene skal skjerme tilbud innen nettopp psykisk helse.

– Kuttforslagene som kommenteres her, er en del av en prosess, og det gir ikke mening at jeg kommenterer hvert enkelt forslag, uttalte helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) til Aftenposten. Hun sa hun hadde tillit til at sykehusledelsen håndterte saken.

Les også

Vi skulle nesten ønske barnet vårt hadde kreft

Seks uker etter avviser sykehusledelsen å stille til intervju for å svare på spørsmål om håndteringen.

I en skriftlig uttalelse til Aftenposten skriver i stedet klinikkleder Petter Andreas Ringen at han har som mål å gi barn og unge «et godt, fremtidig pasienttilbud».

Spørsmål om hvilke kutt som eventuelt skal gjøres ved Barneseksjonen og hvordan det vil ramme barna, svarer han ikke på.

Bekymret for barna

Aftenposten kjenner til at avdelingen så sent som denne uken diskuterte årets budsjett. Referatet fra møtet gir ingen beskrivelser av hvilke kutt som eventuelt skal gjøres.

Tillitsvalgt Janne Marit Larsen har grunn til å tro at kuttene vil ramme Barneseksjonen og dermed noen av barna som har behov for spesialiserte og omfattende behandlingstiltak.

– Disse kuttene som nå gjøres, vil forringe et spesialisert tilbud for de mest sårbare barna i Oslo, sier Larsen. Hun er selv psykolog og tillitsvalgt for Norsk psykologforening.

Les også

Tillitsvalgte: Kuttene på Oslo universitetssykehus kan føre til tap av nyfødte liv

Larsen ønsker at helseministeren innfrir løftene om satsing på psykisk helse for barn og unge.

– Regjeringen har lovet å satse på psykisk helse. Men griper altså ikke inn når det skal kuttes i et tilbud som rammer de mest sårbare barna.

Hun påpeker:

– Vi behandler barna som ikke får hjelpen de trenger gjennom poliklinisk behandling i BUP-systemet.

– Det er alltid et forebyggende aspekt når man jobber med barn. I et livsløpsperspektiv er det både spart belastning for barn og deres familier, samt potensielt store samfunnsøkonomiske besparelser ved å komme tidligst mulig inn med mer omfattende tiltak, sier Larsen.

Marian Hussein, helsepolitisk talsperson for SV.

Truer med å stoppe sykehusmillioner

Det er satt av 2,5 milliarder til å styrke sykehusene i statsbudsjettet. I Oslo planlegges det å bruke milliarder på et nytt sykehus.

Nå truer SV med å holde andelen til Oslo universitetssykehus tilbake. De er opptatt av at pengene skal gå til behandling, og at det ikke kuttes i helsetilbudet til befolkningen.

– Oslo universitetssykehus kan bare glemme sin andel av de 2,5 milliardene på investeringer til nytt sykehus, så lenge det går på bekostning av byens befolkning, sier Marian Hussein, helsepolitisk talsperson for SV.

Les også

Sykehusledelsen slår tilbake mot tillitsvalgte: – Vi prioriterer psykisk helse

Hun ber helseministeren komme på banen for å sikre tilbudet ved Barneseksjonen.

– Vi krever at helseministeren griper inn før fagmiljøet raseres. Disse kuttene rammer Oslos mest utsatte barn og ungdom, sier Hussein.

– Ministeren må svare om det er hun eller direktørene som styrer spesialisthelsetjenesten, sier Hussein.

Aftenposten har lørdag vært i kontakt med helse- og omsorgsdepartementet om denne saken, men har så langt ikke fått tilbakemelding om hvorvidt de vil kommentere den.

Oslo universitetssykehus mener det er feil at de bruker ekstramidlene fra staten på å spare til nytt sykehus.

– Påstanden om at ekstramidlene går til nye bygg, er feil. I den situasjonen vi er i nå, er det viktigst å skaffe oss handlingsrom til nødvendige investeringer på kort sikt, sier viseadministrerende direktør Morten Reymert.

Måten sykehuset skaffer seg penger til nødvendige investeringer skjer ved å drive med overskudd, utdyper han.

– Når vi i år har budsjettert med bare 50 millioner i pluss, så betyr det at vi legger bare 50 millioner i potten til fremtidige investeringer.

Viseadministrerende direktør Morten Reymert.