Bystyret oppsummert: Helsehus-kritikk og strippeklubb-debatt

En nær samlet opposisjon krevde i dag byrådens svar på hvorfor et av Oslos helsehus så ut til å miste 7,5 millioner kroner – midt under krisen.

Institusjonssjef Irene Gynnild Ponton ved Solfjellshøgda helsehus skrev i en e-post i november at de måtte kutte i bemanningen.

Onsdag var det møte i bystyret i Oslo. Dette var de viktigste vedtakene og debattene:

Opposisjonen var ikke fornøyd med svarene de fikk under høringen om krisen på Oslos helsehus 30. januar. De har bedt om, og fått innsyn i, en rekke dokumenter etter at pasienter og pårørende har fortalt om det de mener er omfattende omsorgssvikt ved spesielt Ullern helsehus.

Les hele saken med abonnement