Retningslinjene er laget for sentrum. Men stopper små leiligheter i Groruddalen.

– Det var aldri meningen, sier lederen i byutviklingsutvalget.

Eiendomsutviklingsselskapet Fagerstad ønsker å bygge mange små leiligheter på Rødtvet, men får nei.

Helt siden 2007 har det vært svært begrenset hvor små leiligheter en får bygge i Oslo sentrum. Politikerne ønsker ikke leiligheter som er under 35 kvadratmeter her.

I tillegg må 40 prosent av leilighetene være over 80 kvadratmeter. Målet er å sikre boliger for folk i ulike livsfaser, og dermed en variert sammensetning av folk.

Men retningslinjene som kalles «leilighetsnormen» for sentrum, brukes nå også til å blokkere for små leiligheter også i de ytre bydelene.

Det reagerer politiker James Stove Lorentzen på. Han leder byutviklingsutvalget i bystyret og mener dette gjør at det ikke bygges leiligheter som en enslig person med vanlig lønn, kan kjøpe.

– Det var aldri meningen, sier han.

– Må tillate mindre boliger

Lorentzen viser til at en person med vanlig lønn har råd til stadig færre boliger i Oslo. I fjor bare 1,5 av hundre boliger, ifølge Sykepleierindeksen.

Utgangspunkt er at prisen ikke kan være over 3 millioner, hvis en sykepleier med lønn på cirka 600.000 kroner skal ha råd til boligen.

– Det får vi ikke til i sentrum. Der er eiendomsprisene for høye, sier Lorentzen.

Han mener derfor det må tillate en andel mindre leiligheter i ytre by.

– Det betyr ikke at det skal være fritt frem for utbyggerne å bygge masse små leiligheter. Vi ønsker å gi dem tillit til å finne gode kombinasjoner tilpasset det lokale behovet og etterspørselen, sier Høyre-politikeren.

James Stove Lorentzen (H)

Leder byutviklingsutvalget i Oslo bystyre

Rødtvet ligger mellom RV 4 og Lillomarka. Det er industriområdene nedenfor småhusene som er tenkt forvandlet til ny bydel. Ingen boliger skal være under 35 kvadratmeter.

Utbygger: Sentrumskrav er blitt minstekrav

Lorentzen får støtte fra by- og områdeutvikler Silje Strøm i eiendomsutviklingsselskapet Fagerstad. Hun er sterkt kritisk til det hun i bransjenettstedet Estate kaller «et skrekkens eksempel på forslag til leilighetsfordeling».

– Forvaltningen av leilighetsnormen har sklidd langt utover indre by. Vi møter den som et minstekrav i alle plansaker, sier hun til Aftenposten.

Industriområdet Rødtvet i Groruddalen skal bli en ny bydel med 300 leiligheter. Strøm mener normen fra indre by blir enda strengere praktisert på Rødtvet.

Der vil ikke bystyret tillate leiligheter under 35 kvadratmeter. I tillegg kan maksimalt 35 prosent av leilighetene være mellom 35 og 50 kvadratmeter. Det er et krav om at 45 prosent av leilighetene skal være over 80 kvadratmeter og halvparten av disse igjen over 90.

– Vi ønsker å bygge mange små leiligheter på mellom 20–35 kvadratmeter, men med gode fellesarealer. Det kan være selskapslokaler og sykkelverksted, sier Silje Strøm som eksempel.

– Med boliger på under 35 kvadratmeter kan du komme under 3 millioner kroner i pris på Rødtvet. Skal du bygge etter normen for indre by, så går ikke det, sier hun.

Se flere eksempler i bildegalleriet.

Kan fortsatt bygge familieleiligheter

Lorentzen peker på én fellesnevner i Groruddalen: lokalbefolkningen protesterer mot høyblokker. De ønsker flere større boliger og rekkehus.

– Men det er ikke noen motsetning. Vi kan ha både flere større, og flere mindre leiligheter, sier han. Høyre-politikeren mener dette kan løses med å lage litt færre av de mellomstore leilighetene som dominerer i dag.

– Viktig for å skape stabilt bomiljø

Byutviklingsbyråd Hanna Marcussen (MDG) skriver i en e-post at normen brukes «veiledende». Ifølge henne for å sikre god variasjon i leilighetssammensetningen i nye områder og prosjekter.

– Det er viktig for å skape et stabilt og bærekraftig bomiljø, skriver Marcussen.

Hun skriver videre at Plan- og bygningsetaten mener et minstekrav på 35 kvadratmeter sikrer god bokvalitet, men at det ikke er et absolutt krav.

– Utbyggere kan for eksempel regne sammen andel fellesareal med god kvalitet og det private areal pr. boenhet. Hvis det er gode prosjekter eller andre tungtveiende grunner, er det mulig å bygge enheter også under 35 kvadratmeter, skriver byråden.

Hun vil oppfordre utbyggere til å tenke nytt og kreativt rundt gode fellesområder i bygg der man ønsker mindre enheter.

– I ytre by vil det også være mulighet for å legge inn flere små leiligheter på mellom 35 og 50 kvadratmeter enn det er i indre by. Her er det et stort potensial som utbyggerne ikke benytter. Vi har flere eksempler på reguleringer der utbyggere ikke bygger så mange små leiligheter som de faktisk har mulighet til, sier hun.