«Responstid kan utgjøre en forskjell på liv og død»

Forrige uke opphørte politiets midlertidige bevæpning. - Uklokt, mener Sigve Bolstad, leder i Politiets Fellesforbund.

Sigve Bolstad, leder i Politiets Fellesforbund.

- Jeg synes du skal velge favorittkaffekoppen din.

Bolstad ser seg om i to sekunder på kontoret og henter frem en kopp med bilde av en rev. Den han fikk da han ble «Årets Fox» i 2001 på Grønland politistasjon i Oslo for sitt gode arbeid.

- Du mener det er helt nødvendig at alle i politiet bærer våpen. Hvorfor?

-  Vårt hovedanliggende er responstid, den korte tiden du har fra du står ovenfor en skarp situasjon til du må handle. Responstiden kan utgjøre en forskjell på liv og død. Det er ikke veldig mange slike situasjoner. Men én er én for mye. Vi har fått mange tilbakemeldinger på at det er helt nødvendig at man har et redskap for å løse en situasjon, enten i forhold til befolkningen eller for egen sikkerhet og sikkerheten til kolleger.

-  Du har sagt bevæpning gjør jobben deres «bedre og sikrere for alle». Hvordan da?

- Det har vært et ønske fra dem som gjør jobben i fremste linje. Ønsket blir større og større. Skal man lytte eller ikke lytte til om det de selv føler er et behov. Det er på bakgrunn av tilbakemeldinger fra våre medlemmer vi mener dette er viktig.

-  Hvorfor kan ikke tjenestevåpnene ligger i bilen, som det vanligvis har gjort?

- Det viser seg i noen hendelser at tid kan være lik liv. I en del tilfeller vil tiden fra du står overfor en hendelse til du må reagere være veldig kort. Da er det ikke tid til å trekke seg tilbake, låse seg inn i bilen, låse seg inn i våpenskrinet, bevæpne seg og så møte opp der hendelsen er. Det tar for lang tid.

- Tid er det aller viktigste?

- Tid er det aller viktigste.

-  Har politifolk nok våpentrening til å håndtere at alle skal ha en pistol i beltet?

- Svaret er ja (her lener Bolstad seg frem og setter kaffekoppen hardt ned i bordet og setter seg lengst frem på stolen red.anm.). Man aldri få trent eller øvd nok.

- 12 politidistrikter fra 1. januar. Tommel opp?

- Det er ikke antall politidistrikt vi har vært opptatt av, men at vi har et lokalt forankret politi med en god hverdagsberedskap. Det er dialogen ansikt til ansikt med publikum og den daglige kontakten med publikum som er viktig. Det er gjennom det man får tillit, troverdighet og informasjon. Og det er gjennom det man bør vite hvordan situasjonen er i det område man skal gjøre jobben.

-  Vil det bli bedre eller verre med 12 distrikter?

- Hvis man får politi der folk bor, politi i alle kommuner, og at det blir tilstrekkelig med ressurser og politi slik at man klarer å følge opp både samarbeidet med kommunene, dialog og tilstedeværelse med publikum, kommer dette til å bli bra. Bygges det opp store sentrale enheter, med lange avstander som gjør at politiet kun klarer å komme da det har skjedd noe mer eller mindre alvorlig, så vil man bygge ned tilliten sakte, men sikkert.

Badeanden Bolstad har på kontoret sitt, var også invitert til kaffeslabberaset.