Oslo

«Det er ikke sikkert noe må vekk»

Et flertall i bystyret vil reforhandle Oslopakke 3 så raskt som mulig. Og synes E18 blir for dyr. Bør Asker og Bærum være bekymret?

Oslo-politikerne ønsker en rask reforhandling av Oslopakke 3 for å prioritere ny T-banetunnel gjennom sentrum.
  • Hanne Mellingsæter
    Journalist

— Når skal du i nye forhandlinger, miljø- og samferdselsbyråd Guri Melby (V)?

— Jeg tror det er viktig at vi har et best mulig faglig og politisk grunnlag på plass først. Derfor er det naturlig å time dette opp mot utredningen av hvordan vi kan få økt kapasitet for kollektivtrafikk gjennom sentrum. Den er ferdig våren 2015.

- Så det skjer ikke noe dramatisk i løpet av høsten?

— Nei, det gjør det ikke. Vi mangler kunnskap om ny T-banetunnel. Jeg mener også at det er viktig at vi ikke reforhandler så altfor ofte. Vi må være i stand til å være tro mot prioriteringene vi har gjort, hvis ikke kan det gå ut over gjennomføringskraften, men når vi får ny kunnskap om nye, store prosjekter som bør prioritets langt opp, så vil det være naturlig å ta en ny runde.

- Hvilke prosjekter ligger i Oslopakke 3?

— Lørenbanen åpnes i 2016, og er det største prosjektet nå. I tillegg ligger ferdigstillelse av Kolsåsbanen og oppstart av Fornebubanen inne. I Oslo bruker vi også ganske mye midler på oppgradering av trikkeskinner og fornyelse av vogner, og så vil E18 vestover bli startet opp i den neste fireårsperioden.

Miljø- og samferdselsbyråd Guri Melby (V).

— Hva må vekk hvis T-banetunnel prioriteres opp?

— Det er ikke sikkert noe må vekk. Enten må vi redusere utgiftene, eller så kan vi øke inntektene. Jeg mener staten må skru opp sin andel og så må vi vurdere om man skal ta inn enda mer fra bilistene. Rushtidsavgift er en diskusjon vi bør ta. Så kan det også være at man må endre litt på prioriteringslisten.

- Hvilke prosjekter vil du da prioritere ned?

— Det er litt tidlig å si, men helt generelt tror jeg vi må videreføre den utviklingen vi nå har sett med at kollektivprosjekter prioriteres opp og veiprosjekter ned. I den neste fireårsperioden skal 79 prosent av det som går til Oslo brukes på kollektivtiltak.

- Bystyret ber om at E18, som kan koste opp mot 40 milliarder, blir billigere.

— Vi ser at det er behov for store investeringer i kollektivtrafikken i årene fremover. Og det er kamp om midlene både innad i Oslopakke 3 og når det gjelder bevilgninger fra staten. Vi ber om at staten plukker opp store deler av regningen fra E18, og jo større den regningen blir, jo mer frykter jeg at det kan bli vanskeligere å få penger til andre prosjekter vi er veldig opptatt av, som ny T-banetunnel, Fornebu-bane og bane til Ahus.

- Hva gjør du hvis Veivesenet sier det er umulig å gjøre E18 billigere?

— Dette er til syvende og sist opp til Stortinget, men jeg skal stå fast og helt på at summen fra Oslopakke 3 ikke skal økes. Den har stått stille på 5 milliarder siden starten og vi skal ikke bruke mer av våre felles midler enn dette.

- Hadde du vært bekymret for bystyrets vedtak hvis du var ordfører i Asker og Bærum?

— Nei, men det er et tydelig signal både til ordførerne og fylkeskommunen om at de må sette seg ned med Veivesenet og prioritere hva som er viktigst i E18-prosjektet.

- Hva synes du er det aller viktigste prosjektet i Oslopakke 3?

— Akkurat nå er det Lørenbanen, som blir ferdigstilt i 2016. Den vil frigjøre kapasitet i sentrumstunnelen mellom Tøyen og Majorstuen, noe som vil gjøre det mulig å kjøre flere avganger i timen fra de østlige bydelene. I tillegg vil nye Løren stasjon være med å løfte byutviklingen på Løren, da de nye boligområdene vil kunne knyttes til T-banen.

- Hvilke konsekvenser får det hvis forhandlingene fører til så mye uenighet at hele Oslopakke 3 ryker?

— Det ville fått dramatiske konsekvenser. Vi hadde manglet finansieringsgrunnlag for svært mange store vei- og kollektivprosjekter i Oslo og Akershus. Oslopakke 3 bidrar også til drift, så kollektivtrafikken i Oslo ville blitt betraktelig dårligere.

Les også

  1. Sporveien er halvveis med tunnelen til 1,5 milliarder kroner

  2. Asker og Bærum til forsvar for nye E18

  3. Oslo synes E18 er for dyr