Oslo

Fra vinter kan det bli opptil 50.000 kroner dyrere å kjøre gammel lastebil i Oslo

Dette er prisene byrådet foreslår for eldre tunge kjøretøyer i Oslo.

Denne lastebilen, som ble fotografert på E6 ved Mortensrud i 2012, ville måtte betale langt mer for å kjøre i Oslo.
  • Emmad Zangani

I februar skrev Aftenposten at byrådet jobber med enda en ny avgift for biler og lastebiler i Oslo.

Ved hjelp av såkalte «lavutslippssoner», hvor forurensende biler må betale en ekstra avgift, ønsket man å redusere biltrafikken ved at folk og næringslivet byttet til mer miljøvennlige kjøretøy.

I en utredning laget av kommunen i fjor, blir det foreslått at hele Oslo bør bli en lavutslippssone.

– Muligheten til å innføre lavutslippssoner kom på plass ved nyttår, og vi jobber nå med å avklare hvordan dette skal innføres i Oslo, i tråd med bystyrets vedtak. Den faglige utredningen vi har fått utarbeidet, anbefaler å starte med tunge kjøretøy uten Euro VI-motor, siden de forurenser mest, sa samferdsels- og miljøbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG) til Aftenposten den gang.

Og slik ble det: Bymiljøetaten har nå lagt ut et høringsutkast, hvor forurensende tungtrafikk, som lastebiler og gamle busser, må betale et gebyr før de lovlig kan kjøre i Oslo. Det melder NRK.

Miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG) ønsker å innføre en avgift for eldre, tunge kjøretøy uten Euro 6-motor. Det kan koste 50.000 i året å kjøre innenfor kommunegrensen. Tiltaket skal gi bedre luft for byens befolkning.

Slik blir prisene

Prisene for lastebiler under 12 tonn er foreslått å være:

  • 300 kroner i døgnet
  • 4 000 kroner i måneden
  • 25 000 kroner i året

Dersom kjøretøyet er over 12 tonn vil prisene dobles. Er kjøretøyet av den nyere typen, med Euroklasse 6-motor, trenger man ikke betale gebyr.

Vil du sette deg mer inn i saken? Her ligger høringsdokumentene

Bymiljøetaten ønsker å få lavutslippssonen på plass innen vinter. Hensikten er å bedre luftkvaliteten i Oslo.

– Byrådet setter helsen til folk først, og vi har store problemer med dårlig luft i Oslo. Det er de tunge kjøretøyene med eldre motorer som forurenser verst, derfor begynner vi med dem, sier miljøbyråd Lan Marie Berg (MDG) til NRK, som først skrev om høringsutkastet.

– Når kommer det en lavutslippssone for privatbiler?

– Det er noe vi er i ferd med å utrede videre, men det må vi komme tilbake til.

Skeptisk til gebyrlegging

Rådgiver i Norges Lastebileier-Forbund, Knut Gravråk, sier til NRK at han ikke tror trafikkmengden vil bli redusert som følge av avgiften.

Han tror de ekstra kostnadene blir lempet over på kundene.

– Vi er skeptiske til denne type gebyrlegging som trafikkregulerende tiltak. Våre medlemmer kjører ikke for moro skyld, men for å levere varer til butikkene, sier han.

Flertallet av medlemmene i Norges Lastebileier-Forbund eier biler over 12 tonn, og må således ut med den høyeste gebyret i året, nemlig 50 000 kroner.

Det er ifølge Bymiljøetaten registrert 20 000 tunge kjøretøy i Oslo og Akershus som trolig ikke er Euroklasse 6 - i tillegg kommer kjøretøy fra andre regioner og utlandet.

Vil også ha miljødifferensierte priser

I forslaget vil gebyrene i lavutslippssonen komme i tillegg til miljødifferensierte priser i bomringen.

Svarfristen for høringen er 6. september. Deretter vil den bli behandlet av Oslo-politikerne.

Les mer om

  1. Lan Marie Nguyen Berg
  2. Oslopolitikken
  3. Samferdsel