Dette bør du vite om dieselforbudet

For første gang innføres et midlertidig forbud mot dieselbiler i Oslo kommune. Sjekk om du blir berørt av tiltaket.

På grunn av høyt luftforurensningsnivå må mange la dieselbilen sin stå til uken.

1. Når gjelder forbudet?

Tirsdag 17. januar klokken 06.00 innføres forbudet mot dieselbiler på kommunale veier i Oslo. Det varer så lenge luftforurensningsnivået er høyt over et større område av byen. Dersom værmeldingene slår til, vil det bli mer bevegelse i luften fra onsdag kveld. Når luftforurensningsnivået blir lavere oppheves forbudet igjen.

2. Hvordan vet jeg om forbudet er opphevet?

Bymiljøetaten gjør daglige målinger av luftforurensningen i byen. De vil informere på sine nettsider og via Facebook om når forbudet gjelder og ikke.

3. Hvorfor blir forbudet innført?

Luftkvaliteten rangeres på en skala fra lavt til svært høyt. Byrådet i Oslo vedtok i fjor at det skal innføres strakstiltak når det er ventet at luftforurensningen skal være høy over et større område i flere dager. Det er byråden for miljø og samferdsel i Oslo som vedtar forbudet.

4. Er det farlig?

Luftforurensning utløser og forverrer sykdommer, først og fremst i luftveiene og hjerte-karsystemet, ifølge Norsk Institutt for Luftforskning (NILU). På kort sikt er det de som allerede har slike sykdommer som rammes av høy luftforurensning, mens langvarig eksponering kan føre til utvikling av sykdom.

Når forurensningsnivået er høyt er helserådet at barn med astma eller bronkitt og voksne med alvorlige hjertekar— eller luftveislidelser bør redusere utendørsaktivitet og ikke oppholde seg i de mest forurensede områdene.

denne nettsiden kan du finne ut hvordan luftkvaliteten er der du bor.

5: Hvorfor gjelder det bare dieselbiler?

Dieselkjøretøy har høyere utslipp av nitrogendioksid (NO2) sammenlignet med bensinbiler.

De siste årene har antall kjøretøy som benytter diesel som drivstoff økt, og dette er en av hovedårsakene til at konsentrasjonene av NO2 i Oslo-luften ikke har blitt redusert.

6. Hva risikerer jeg om jeg likevel bruker dieselbilen min?

Gebyret for å kjøre dieselbil på dager med svært høy forurensning er 1500 kroner, dersom du ikke er unntatt vedtaket. Det er politiet og vegvesenet som skal håndheve forbudet.

7. Hva med meg som har hybridbil?

Så lenge bilen kun kjører på elektrisk energi, gjelder ikke forbudet. Biler som er klassifisert som er hybrid med både disel og ladbar er unntatt vedtaket dersom de har en elektrisk rekkevidde uten å bruke forbrenningsmotor på minst 40 kilometer.

8. Gjelder det også taxier?

Nei. Kjøretøy med persontransportløyve er unntatt fra forbudet.

Ruter har foreløpig ikke planer om å øke kapasiteten når forbudet trer i kraft.

9. Blir det bedre buss- og T-banetilbud?

Ruter venter økt pågang i kollektivtrafikken når forbudet trer i kraft tirsdag. De ber folk prøve å unngå å reise akkurat i rushtiden og jobbe hjemmefra om de kan det. Det er altså lurt å beregne litt ekstra god tid de dagene forbudet gjelder.

Oslo byråd har vedtatt å innføre høyere bompengeavgift og gratis kollektivtransport på dager med farlig høy luftforurensning. Saken er nå til behandling hos Samferdseldepartementet, men det blir altså ikke gratis buss denne gangen.

Det er allerede godkjent en slik ordning i Bergen.

10. Hvem er unntatt fra forbudet?

I tillegg til kollektivtransport og drosjer, kan også de som må kjøre dieselbil i forbindelse med næringsvirksomhet unntas, for eksempel håndverkere som skal på oppdrag eller budbiler. Forutsetningen er at man kan dokumentere behovet med en bekreftelse fra arbeidsgiver eller oppdragsgiver.

Disse er også unntatt forbudet:

  • Biler med gyldig handikapbevis.
  • Pasienttransport til sykehus eller lege. Om du kan dokumentere at du skal til legetime kan du også kjøre dieselbil selv.
  • Utrykningskjøretøy, biler som brukes i offentlig tjeneste og diplomatbiler.
  • Kjøring til og fra fergetransport, hvis du skal ha med bilen på fergen. gjelder også om du parkerte ved fergeleiet før forbudet ble innført. Ifølge kommunens nettsider skal transport til og fra Oslo S, Vippetangen og Hjortneskaia fortsatt være mulig.
  • Tunge kjøretøy som benytter Euro VI-teknologi

På de grønne veiene er det lov til å kjøre med dieselbil under forbudet.

11. Hva med statlige veier i Oslo?

Kjøreforbudet gjelder bare på kommunale veier. Det gjelder de fleste veiene i Oslo sentrum, men ikke Ring 3, E6, E18, RV 4 Trondheimsveien, RV 163 Østre Aker vei, RV 190 Strømsveien og deler av Ring 1 som er statlige.

12. Jeg bor 200 meter fra ring 3. Kan jeg bruke dieselbilen min for å kjøre ned dit selv om jeg da må innom kommunal vei?

Nei. Så lenge du ikke kan dokumentere at et av de andre unntakene gjelder, risikerer du bot om du kjører dieselbil.

13. Dieselbilen min står parkert i sentrum. Kan jeg hente den etter at forbudet trer i kraft?

Nei. Så lenge bilen ikke er parkert ved et fergeleie er du ikke unntatt forbudet. Bymiljøetaten anbefaler de dette eventuelt gjelder å hente bilene sine i løpet av mandagen.

– Det er vanskelig å ha unntak for hvert enkelt tilfelle. Det er ikke en målsetting å sette folk i en vanskelig situasjon, men vi innfører forbudet av en grunn, sier kommunikasjonsdirektør i Bymiljøetaten Alise Davidsen.

14. Hvor mange biler må stå på tirsdag?

Ifølge Opplysningsrådet for veitrafikken er det rundt 122.000 dieseldrevne personbiler registrert i Oslo. Av disse er nærmere 72.000 registrert på privatpersoner, mens litt over 50.000 er registrert med et firma som eier. På grunn av de mange unntakene er det usikkert hvor mange færre bilder det blir på veiene denne dagen, og i tillegg kommer biler registrert i andre deler av landet som kanskje også skal ut på Oslo-veiene.