Ruter: Selvkjørende busser i Oslo kan være på plass fra neste år

Selvkjørende busser og en Ruter-app som kan hjelpe deg med nærmest alle lokale og regionale transportbehov. Det er Ruters visjon for en ikke særlig fjern fremtid.

En passasjer går av en førerløs minibuss som tester utenfor Atlanta i USA. Det finnes flere ulike varianter av selvkjørende busser, fra disse, som kun har plass til 12 passasjerer, til større passasjerbusser som ligner de vi kjenner i dag.

Hvordan skal vi kunne bevege oss i den smarte byen?

Dette spørsmålet ble stilt på tirsdagens byutviklingskveld i Aftenpostens regi.

Der var blant annet Ruters direktør for mobilitetstjenester Endre Angelvik for å fortelle hvordan de ser for seg at transporttilbudet vil bli i hovedstaden i fremtiden og hvilken rolle de ser for seg at det offentlige foretaket skal ha.

Selvkjørende buss i 2018?

Det mest synlige for byens innbyggere vil bli at Ruter-ledelsen ser for seg å kunne å være ledende i overgangen til selvkjørende busser.

Ruter opplyser at de ønsker å kunne gå til anskaffelse av en flåte selvkjørende busser i løpet av året. Angelvik antyder det kan være snakk om mellom ti og femti busser, men han presiserer at antallet ikke er bestemt.

Først avventer de at det blir tillatt i lovverket med førerløse biler. Det er varslet at det blir lagt frem et lovforslag på Stortinget i løpet av våren.

– Jeg tror nok det er for optimistisk at dette er oppe og går i 2017, men vi vil være i gang med det i 2018, sier Angelvik.

Dette bildet viser knutepunktet Jernbanetorget – sett ovenifra. Kan selvkjørende busser bli et innslag her i løpet av neste år?

Hvor selvkjørende busser vil bli satt inn, er for tidlig å si.

– Poenget for oss er å være ambisiøs og tydelig på hva vi vil. Vi er ikke ut etter teknologien, men å få slike busser i systemet. Det er fint med en buss som går på tvers av Rådhusplassen, men det blir gimmick. Vi ønsker å få det som en integrert del av tjenestene som folk bruker hver dag, sier han.

Frykter å komme bakpå

Samtidig er han klar på at bussene ikke vil bli satt inn på de mest trafikkerte rutene.

– Det blir nok ikke på linje 30 hvor det er leddbuss. Vi må lære mer før vi kommer dit, så kan vi se hva som skjer på lengre sikt, sier han.

– Hvorfor er dere frempå? Er det viktig å være ledende?

– Vi vil sannsynligvis være ledende, men vi gjør det ikke for å være det. Gevinstpotensialet med nye og bedre tjenester er ganske stort, og det gjør det interessant.

Video: Det finnes flere konsepter for førerløse busser. Denne fra Mercedes Benz har førerplass, men bussen selv står for mesteparten av kjøringen.

– Hva vil konsekvensen være om andre leder an?

– Om andre går foran er det veldig bra. Men vi må passe på at vi ikke blir så liten at vi blir uinteressant. Norge er en liten del av verden. Hvis Kina bestemmer at de vil gå over selvkjørende biler i Beijing kan vi vente fem år på at produsenter vil snakke med oss. Dette er riktignok et stilisert ekstremeksempel, men poenget er at vi er en liten del av verden. Vi kan raskere få nytteeffekt ved å være fremoverlent, sier Angelvik.

Alt i en app?

Ruter ønsker også å samle ulike transporttilbud og løsninger i sin egen app.

– Vi ser på hvordan vi kan få til en virkelighet der flere kan klare seg uten egen bil. Hvordan de kan løse sitt daglige transportbehov med kollektivtransport, sykkel, gange og bildeling. Det er mange tjenester som vokser frem. Hvis vi kan bidra til å samle disse mange tingene til et helhetlig tilbud, så kan det bli et reelt alternativ til at folket har bil, forteller Angelvik.

Mer konkret ser Ruter blant annet for seg at du også skal kunne hente ut bysykler eller dele bil med selskapets app, men appen skal også kunne brukes til andre transporttjenester som vokser frem. Ifølge Angelvik har dagens Ruter-app nærmere en halv million brukere daglig.

Ruter-sjef Bernt Reitan Jenssen med billettappen som har blitt en stor suksess for Ruter.

At tjenestene samles på en app, betyr imidlertid ikke at de ser for seg å drifte bildeling eller bysykler.

– Det er lite sannsynlig at vi skal utføre tjenestene, men at vi har en av de mest brukte mobilappene. Vi vil gi brukerne flere muligheter, slik at de kan velge måter å reise på som er mer miljøvennlig og delingspreget, sier han.

At alle transportløsninger i en app, vil også innebære at Ruter vil kunne samle data om hvordan vi velger å forflytte oss.

– Disse dataene vil kunne brukes til å tilpasse tjenester til fordel for dere selv og på bekostning av aktørene som vil levere tjenester gjennom appen dere har. Hvordan ser dere for dere at dere kan ivareta interessene til de som vil levere tjenester gjennom Ruters app?

– Ruter er en offentlig eid aktør, som utfører et samfunnsoppdrag og skal ikke levere avkastning til våre eiere. Vårt mål er å skape den mobiliteten som Oslo og Akershus trenger for å være en attraktiv og bærekraftig region. Det gjør vi best i tett og positivt samarbeid med våre kunder, samarbeidspartnere, leverandører og eiere.