Familielykke for svanefamilien i Frognerdammen

Det er familieforøkelse i Frognerdammens mest prominent rede. Svanhild og Elling klekket fire store, grå unger i pinsen. Allerede andre pinsedag tok de sine første padlespark.

Tirsdag var hele familien på tur under den store rhododendronen I Frognerparken.
Etter over tredve døgn på redet er Svanhild og Elling blitt foreldre til fire små, grå dun nøster som i løpet av 120–130 dager skal lære å bli flyvedyktige.

Egentlig heter de U898 og y306, korrekt og varlig ringmerket av Carsten Lome i Fuglevakten ved Østensjøvannet i april 2015.

To år senere er Svanhild og Elling et suverent svanepar i nedre Frognerdam i Frognerparken: En absolutt turistmagnet siden Svanhild la seg til for å ruge i det store redet 1. mai, i skråningen ned mot Barneplassen.

Pinseaften klokken 14:15, det første av fire egg ble klekket og svaneungen kom ut i en ny, forunderlig verden.


Første unge ble klekket klokken 14:02 på pinseaften og i løpet av et døgn tittet de tre andre forundret i verden.

– Det er et barskt liv som venter de fire ungene, sier Carsten Lome.

– Det er stor risiko for at noen av dem ikke vil bli fullvoksne svaner og selv som voksne lever de et tøft liv for å forsvare sitt revir.

Elling fikk fart på seg onsdag morgen, han er alltid parat til å forsvare sitt revir i Frognerdammen.

Knoppsvaner, særlig hannene, kan være svært aggressive hvis folk nærmer seg redet med egg eller unger. Lome advarer folk mot å gå ned til Svanhild og Ellings rede som ligger svært åpent til i vannkanten. De kan angripe og slår fra meg med de kraftige vingene.

– Svanene blir stresset av ubetenksomme mennesker som «bare skal ta et bilde med mobilen», sier han.

Siden U898 og y306 ble ringmerket for to år siden, har de vært jevnlig observert i sommerhalvåret og returnerte til Østensjøvannet våren 2016, satte så kursen mot Kadettangen, men trivdes ikke blant de mange andre svanene som holder til der.

Ifølge Lome er det rene «innercity» tilstander ved utløpet av Sandvikselva og i mai ble de observert i Bogstadvannet og i slutten av mars i år slo de seg ned i Frognerdammen.

Ungeflokken nøster seg sammen i de store redet og søker ly under Svanhilds vinger.

Han anslår at Svanhild og Elling er fire-fem år gamle. Svanepar er ofte monogame livet ut.

– Hvor disse to har oppholdt seg vinterstid vet vi ennå ikke noe om. Knoppsvanene holder til i flere vassdrag hvor det ikke fryser til: Sandvika, Drammenselva, Tyrifjorden, Nordre Øyern og i Glommasystemet, forteller Lome.

Har du lyst til å lese mer om Svanhild & Elling? Sjekk FB-siden til Frognerparkens venner.