Oslo

- Bhatti er løslatt – politiets anke ble avvist

Lagmannsretten forkastet politiets anke i spørsmål om varetektsfengsling.

Arfan Bhatti blir løslatt etter at politiets anke ble avvist. Foto: Junge, Heiko

  • Eivind Nicolai Lauritsen
  • Frode Sætran

"Etter en samlet vurdering slutter lagmannsretten seg til tingrettens konklusjon om at det ikke foreligger tilstrekkelige holdepunkter som gir grunn til å frykte at siktede nå vil unndra seg strafforfølgning i saken."

Dette skriver Borgarting lagmannsrett i sin kjennelse som ble offentliggjort klokken 15.15 fredag ettermiddag.

— Vi har i dag ferdigstilt etterforskningen i straffesaken mot Bhatti, og sendt den til statsadvokaten for påtalemessig vurdering. Utover dette har vi ingen kommentar, sier politiadvokat Trine Dyngeland.

Støtter løslatelsen

Bhatti ble fredag formiddag overført fra sentralarresten i Oslo til Ila landsfengsel. Umiddelbart etter kjennelsen i lagmannsretten var Bhatti en fri mann.

"Selv om siktede i politiavhør uttrykte usikkerhet om hvor lenge han nå blir i Norge, uttalte han at han ville bli i landet til saken er klar, dersom den påtaleavgjøres i nærmeste fremtid (to-seks måneder)", skriver lagmannsretten.

— Vi tar avgjørelsen til etterretning. Vi har sendt vår innstilling til statsadvokaten og kan bare vente på at statsadvokaten ferdigstiller en tiltale. Vi håper at Bhatti vil være i Norge når en hovedforhandling kan begynne, sier Roar Hanssen i oslopolitiets kommuniksjonsenhet.

- Har ikke bestemt seg for om han skal bli i Norge

- Bhatti har ikke bestemt seg for om han vil bli i Norge eller om han vil returnere til Pakistan. Det som er sikkert, er at han vil bli i Norge så lenge politiet ønsker det, sa Elden til Aftenposten tidligere i dag.

Bhatti kom til Norge etter at han selv tok initiativ overfor det pakistanske innenriksministeriet om å bli slettet fra flyforbudslisten, etter at han ble løslatt fra pakistansk fengsel. Bhatti har sittet både i militære fengseler og i sivilt fengsel i Pakistan.

— Han har familie både i Pakistan og her i Norge, sier Elden.

Elden: Kunne ikke følge politiets argument

Bhatti ble nektet samvær med to barn han har med sin tidligere kone, men har i dag samværsrett etter at lagmannsretten opphevet samværsnekten.

Arfan Bhatti ble sittende fengslet på oppsettende virkning etter at Oslo tingrett torsdag avslo politiets begjæring om å varetektsfengsle ham.

— Det er forståelig at retten ikke kunne følge politiets argument om fluktfare når han selv kommer til Norge, sa Bhattis advokat Elden til Aftenposten torsdag.

Bhatti kom tilbake til Norge onsdag etter å ha vært to år i Pakistan og ble pågrepet straks etter ankomst til Gardermoen.

Video: Arfan Bhatti tilbake i Norge

Les også

  1. Politiet anker Bhatti-kjennelse - det skal falle en avgjørelse i dag

  2. Ubaydullah Hussain: Dødsstraff for Muhammed-karikaturer, ifølge sharia

  3. Bhatti må følges tett