Rike familier i Oslo øst sponses. Fattige i vest må betale.

Hva er best: Å gi gratis kjernetid på Aktivitetsskolen til alle i noen bydeler, eller til noen i alle bydeler?

Byrådet vil utvide ordningen med gratis kjernetid på Aktivitetsskolen til å også gjelde Bjerke bydel. Venstre mener pengene bør fordeles til lavinntektsfamilier i hele byen.

I fjor innførte byrådet gratis kjernetid i Aktivitetsskolen (tidligere SFO, nå AKS) for alle 1.-klassinger i bydelene Grorud, Stovner, Alna og Søndre Nordstrand.

Nå foreslår byrådet å utvide ordningen, slik at den fra høsten også vil gjelde et nytt årskull i de fem bydelene, samt 1.-klassinger i bydel Bjerke.

Det er altså bosted, ikke familiens inntekt, som avgjør om barnet får gratis kjernetid på AKS.

Det får for eksempel slike utslag:

  • På Årvoll øst i Oslo lever 8,5 prosent av barnefamiliene under lavinntektsgrensen (mer om denne nedenfor). Likevel vil alle førsteklassinger få gratis AKS-kjernetid fra neste høst.
  • I Homansbyen på vestkanten lever 21,1 prosent av barnefamiliene under lavinntektsgrensen. Her må alle betale for å være på AKS.

Venstres gruppeleder i bystyret, Guri Melby, mener byrådets modell er usosial og lite treffsikker.

– Det er en merkelig prioritering fra byrådet å bruke store midler på å gi gratis aktivitetsskoletimer til barn som har foreldre med svært høye inntekter, bare fordi de bor i riktig bydel, samtidig som de svikter de fattige barna i vest.

Kartet viser skoler med gratis kjernetid i en eller annen form (markert i rødt og svart). Oslo-områdene er fargelagt etter andel husholdninger med barn under 18 år under EUs lavinntektsgrense (jo mørkere farge jo høyere andel under lavinntektsgrensen). Klikk på områdene eller skolene for informasjon.

Uranienborg eller Høybråten?

Som kartet viser, er det relativt få lavinntektsfamilier i områder som Årvoll og Hellerudtoppen, mens Skillebekk, Frogner og Homansbyen ligger over Oslo-snittet.

En husholdning er ifølge definisjonen under EUs lavinntektsgrense hvis husholdningens inntekt etter skatt pr. forbruksenhet er under 60 prosent av medianinntekten (se fakta over).

For eksempel vil en enslig forsørger med to barn være under lavinntektsgrensen med en inntekt på 331.200 kroner eller mindre etter skatt.

Vil gi til alle lavinntektsfamilier

I sitt alternative Oslo-budsjett foreslår Venstre å endre byrådets modell.

– For bare seks millioner mer enn det byrådet bruker på å gi gratis AKS til barna på 1. og 2. trinn i Groruddalen og Søndre Nordstrand, kan alle barn i lavinntektsfamilier i Oslo på 1.–4. trinn få gratis kjernetid i AKS, sier Melby,

Venstre har lagt inn 47 millioner til gratis kjernetid, men understreker at tallet er basert på egne beregninger da det ikke er finregnet på en slik modell.

Venstres gruppeleder i bystyret i Oslo, Guri Melby er kritisk til at byrådet nå vil utvide gratis AKS til å inkludere alle barn i en ny bydel (Bjerke), uavhengig av foreldrenes økonomi, mens barn fra lavinntektsfamilier i andre bydeler ikke får et slikt tilbud.

– Men hva med dem som tjener bare litt mer enn grensen dere setter. Vil ikke det også kunne bli urettferdig?

– Det er ikke sånn at du går rett opp til makspris. I en god modell vil du ha gradvis stigning i prisen. Målet er at alle som ønsker det og har behov skal kunne gå på AKS og poenget er da at det blir veldig feil å fokusere på geografi, mener Melby.

Uranienborg-rektor: – Kan oppleves som sårt

På Uranienborg skole går mer enn 90 prosent på AKS, ifølge rektor Randi Elisabeth Tallaksen.

– Vi kjenner til at økonomi er en av årsakene til at barn ikke deltar. Siden det er relativt få som ikke deltar ved AKS, ser vi at det kan oppleves som sårt og delvis stigmatiserende å ikke gå på AKS. Vi hadde gjerne sett at gratis kjernetid var inntektsregulert.

Rektor: – Burde vært inntektsgradert

Også rektor på Ruseløkka skole på Skillebekk, Merete Hansen, kjenner til at elever ikke går på AKS på grunn av økonomi.

– Det er venteliste på våre halvdagsplasser. Ca 30 prosent av barna på AKS Ruseløkka har inntektsredusert betaling, sier Hansen.

Høsten 2017 blir det gratis kjernetid på Aktivitetsskolen også for 1.-klassinger på Årvoll skole.

– Elever som ikke har plass bruker ofte langt tid når de skal forlate skolen etter skoletid og vi opplever at de ønsker å være med over i AKS. Vi mener helt klart at gratis kjernetid i AKS burde vært inntektsgradert. Driftsstyret har etterspurt om skolen kan søke forsøk med gratis kjernetid, men det har til nå ikke vært åpnet for dette.

Vil sikre alle elever et like godt tilbud

Skolebyråd Tone Tellevik Dahl (Ap) forsvarer den universelle innretningen, som var blant SVs viktigste valgløfter i fjor.

– Hvorfor skal rike familier på Årvoll få gratis kjernetid på AKS?

– Oslo har allerede i dag inntektsgradert betaling som gjelder hele byen. Familiene med lavest inntekt får billigere AKS. Det vi har ønsket å gjøre, er å heve kvaliteten på AKS ved å bruke mer kommunale midler selv, sier byråd Tone Tellevik Dahl (Ap).

Hun understreker at byrådets hovedpoeng ikke er å sponse enkeltfamilier, men å styrke økonomien og dermed også kvaliteten på Aktivitetsskolen.

– I utgangspunktet er AKS finansiert gjennom foreldrebetaling. Dermed har deltagelsen en direkte sammenheng med kvaliteten. Deltagelsen i vest er langt høyere og de kan dermed gi et helt annet tilbud til elevene, sier Tellevik Dahl.

Tone Tellevik Dahl (Ap) ser allerede at gratis kjernetid fører til at flere går på Aktivitetsskolen. Det betyr igjen at kvaliteten på tilbudet kan heves, mener byråden.

Hun kaller Venstres modell en potensiell «fattigdomsfelle»

– Den kan skape uheldige terskler for deltagelse i arbeidslivet hvis det er sånn at litt økt inntekt gjør at du får betydelig høyere oppholdsbetaling.