Syklist omkom etter påkjørsel på Mosseveien

En mannlig syklist mistet livet etter at han ble påkjørt på E18 Mosseveien i Oslo onsdag.

Både syklisten og lastebilen var på vei ut fra Oslo, fra venstre mot høyre i bildet, da ulykken skjedde. Ulykkesstedet er markert med rød ring.

Ulykken skjedde i krysset Mosseveien - Ulvøybrua.

– Syklisten ble erklært omkommet på stedet. Ulykken ble meldt inn like etter klokken 17, sier operasjonsleder Vidar Pedersen.

– Sjåføren av lastebilen er ivaretatt. Vi jobber med å identifisere offeret, sier innsatsleder Monica Engebretsen, som er på stedet.

Engebretsen kan foreløpig ikke si hvordan ulykken skjedde, men det var flere vitner til hendelsen.

Stengte veien i to og halv time

E18 Mosseveien var stengt i begge retninger etter ulykken. I 19.20-tiden ble veien åpnet for trafikk igjen.

– Vi avventer at Ulykkeskommisjonen gjør sine undersøkelser, og dette vil nødvendigvis ta noe tid, sier Pedersen.

Ved 19-tiden opplyser politiet at de er i ferd med å varsle de pårørende.

Mye trafikk

Aftenposten har snakket med folk som kjører strekningen hver dag. De uttrykker bekymring for sykkeltrafikken, og sier de har ventet på at en ulykke skulle skje.

Rundt tidspunktet da hendelsen inntraff er det spesielt mye trafikk i området.

Det er gang- og sykkelvei langs strekningen, men ikke i krysset med Ulvøybrua. Der velger mange syklister å sykle i veibanen i Mosseveien heller enn å krysse veien til Ulvøya ved fotgjengerfeltene.

Ulykken skjedde ved Ulvøya på vei ut av Oslo.