Bobestyrer: Veireno hadde leasingsavtaler på 150 millioner

Konkursspesialist Leif Petter Madsen er i full gang med å gå gjennom boet etter søppelselskapet Veireno. Foreløpig er han overrasket over hva han har sett.

Søppelhentingen har ikke alltid vært like god, men regnskapsførselen til Veireno ser det ikke ut til å være noe å utsette på.

Tirsdag ble Wikborg Rein-advokaten som er en av landets mest erfarne bobestyrere, oppnevnt som bestyrer av boet etter Veireno. På sin CV har Madsen blant annet at han ledet opprydningen etter Finance Credit-skandalen i 2003.

Leif Petter Madsen

– Rent økonomisk ser dette ut til å være en liten konkurs.

– Ser ut til?

– Ja, det er forhold rundt leasing som ennå ikke er avklart og som kan endre bildet noe, sier Madsen.

Orden i regnskapene

Det skal vi komme tilbake til, men først, hva er det som har overrasket den erfarne bobestyreren?

– Etter å ha fulgt mediedekningen av det såkalte søppelkaoset i Oslo i mange måneder, har det jo dannet seg et bilde av et kaotisk selskap uten kompetanse og oversikt som har påtatt seg en oppgave det ikke er rustet til å håndtere. Når det gjelde regnskapsføring og oversikt over eiendeler og gjeld så er det overhodet ikke slik.

– Betyr det at de er bedre til å føre regnskap enn til å hente søppel?

– Det er ikke mine ord. Men så langt tyder det jeg har funnet på at regnskapene er ført forskriftsmessig og at internkontrollen er i henhold til god regnskapsskikk.

– Det har vært noen revisorbemerkninger i forbindelse med lån eneeier Jonny Enger har tatt opp i selskapene sine uten tilstrekkelig garanti?

– Dette er forhold vi skal se nærmere på og komme tilbake til i innberetningen til Follo tingrett.

12 millioner i gjeld

Så langt ser det ifølge Madsen ut til at Veireno hadde rundt 12 millioner i gjeld da selskapet begjærte seg konkurs. Han anslår at boet har biler og andre verdier for rundt fem millioner.

– Den største kreditoren er sannsynligvis Engers egne selskaper. De har krav på tilsammen rundt fem millioner i Veireno. Det handler om verkstedregninger og administrative utgifter. Det som står igjen, er fordelt på flere kreditorer.

Leasingavtaler på 150 millioner

Men så er det det store spørsmålstegnet.

– Ja, og det knytter seg til søppelbilene. De har Veireno ikke kjøpt, men leaset. Det handler om leasingkontrakter på tilsammen 150 millioner kroner.

– Men de har jo kommunen i Oslo og andre som skal drive videre andre steder overtatt?

– Nei, de har overtatt bilene, men betingelsen skal de forhandle på nytt. Det er ikke gitt at de overtar kontraktene. Her kan det bli et tap for boet, men det er altfor tidlig å si noe om hvordan det går. I beste fall inngår de nye driverne samme kontrakt, da vil boet gå i null, sier Madsen.

Greit for boet at kommunen overtok

Madsen sier til Dagbladet at konkursboet ikke har bemerkninger til at Veireno-ansatte begynte å jobbe for Oslo kommune før konkursåpningen.

– Det er ikke noe i veien for å inngå en avtale før konkurs, hvis avtalen er forretningsmessig forsvarlig. Men det er komplisert å inngå slike avtaler før det begjæres oppbud, sier Madsen.