Norlandia - driver sykehjem, satser på hjemmetjenester

Norlandia som driver tre eldreinstitusjoner i Oslo, satser på hjemmetjenester og kjøper opp Oslo Helse og Omsorg for et hemmelig beløp.

OHO-gründerne Anja Ludvigsen (til v.) og Solveig Thorstensen er på besøk hos Nora Berg i 2006. Nå selges selskapet til Norlandia.

Byrådet i Oslo har sagt at private sykehjemoperatører ikke vil få fornyet sine avtaler med kommunen. Når kontraktene løper ut, skal sykehjemmene igjen gå over til kommunal drift.

Norlandia vil bli rammet av dette. De drifter Madsrud sykehjem, Oppsalhjemmet og Tåsen helsehus. I dag eier de også 21 prosent av Oslo Helse og Omsorg (OHO), som driver med hjembaserte tjenester. Norlandia kjøper nå ut de andre eierne, og overtar hele selskapet.

Fremtiden er hjemmebaserte tjenester

Selskapet tar dermed byrådets signaler, og kjøper seg opp og styrker posisjonen i hjemmetjenester hvor det er fritt brukervalg og fortsatt rom for private operatører.

– Vårt oppkjøp skyldes i mye større grad den generelle utviklingen enn byrådets signaler, sier divisjonsdirektør i Norlandia Care Group AS, Hulda Gunnlaugsdottir.

– Både i Oslo, Norge og Vest-Europa for øvrig er det et ganske samstemt ønske fra politikere, forskere og eldre om at eldre bør og skal settes i stand til bo hjemme lenger enn i dag. Det er bedre for de eldre og billigere for samfunnet. Gode hjemmetjenester og en stadig mer utviklet velferdsteknologi skal gjøre det mulig. Derfor vil vi gå tyngre inn i dette markedet. Vi vil bli like gode og sterke på hjemmetjenester og velfredsteknologi som vi er på sykehjemsdrift, sier Gunnlaugsdottir.

Hun viser til en rapport som sier at antall sykehjemsbeboere vil bli redusert med en fjerdedel frem til 2040 og at 19.000 flere eldre vil bo hjemme. Antall sykehjemsbeboere i Oslo har allerede begynt å gå litt ned.

Det reduserer behovet for sykehjemsplasser, og det øker behovet for hjemmetjenester.

Det begynte smått…

– I 2011 slo fire gründere med to små firmaer seg sammen i Oslo helse og omsorg. Vi levere hjemmetjenester til eldre og syke i Oslo og er i dag et firma med over hundre ansatte og en omsetning på 39 millioner. Vi leverer tjenester på vegne av Oslo kommune (fritt brukervalg) og tilbyr i tillegg private tjenester etter kundenes ønsker og behov, sier daglig leder, Siril Kleiven Wilmann OHO.

Hun ser frem til å bli en del av et stort firma som har vært lenge i bransjen og som har økonomiske muskler til å henge med i utviklingen.

Hverken Willmann eller Gunnlaugsdottir frykter at byrådets grunnsyn om at private interesser ikke skal tjene penger på helse- og omsorgstjenester også skal ramme hjemmetjenestene.

Hjemmehjelp og ny teknologi på mange områder skal gjøre det lettere for eldre og syke å bo hjemme lenger.

– Nei, vi har et fritt brukervalg, og det tror jeg kommer til å bestå. På dette området er prisene gitt, vi konkurrerer ikke på økonomi, derfor tror jeg vi får en sunn konkurranse som gjør tilbudet til brukerne bedre, sier Willmann.

– De må være gode for å slå oss!

– Og den konkurranse er vi innstilt på vinne, sier byrådssekretær Mette Kolsrud (SV) i byrådsavdelingen for eldre, helse og sosiale tjenester. Hun bekrefter at de ikke har ambisjoner om å rokke ved det frie brukervalget for hjemmetjenester.

– Derimot har vi ambisjoner om å utvikle det kommunale tilbudet slik at de privat må være veldig gode for å konkurrere med oss.

- Det handler om å kjøpe, selge og tjene penger

Hun mener Norlandias oppkjøp illustrerer utviklingen byrådet er skeptisk til: - To små selskaper slår seg sammen til et nytt, større foretak som igjen blir kjøpt opp av en av de store i bransjen. Dette er lite stabilt og forutsigbart, det handler om å kjøpe og selge og tjene penger. Prinsipielt ønsker vi ikke at det skal være slik innenfor omsorgstjenestene, sier Kolsrud.

Hvor mye de fire gründerne tjener på Norlandias oppkjøp, vil ingen uttale seg om.

– Nei, vi er enige om ikke å oppgi kjøpesummen, sier Gunlaugsdottir.