Oslo

Planer om boligblokk og gågate i Pilestredet møter motstand

Arkitekter foreslår å fjerne parkeringsplasser til fordel for blant annet butikker, kafeer og møteplasser.

Dette bildet viser dagens situasjon (t.v.) og arkitektkontoret Grape Architects nye forslag for kvartalet. De ønsker å skape et nytt offentlig byrom mellom Pilestredet og St. Olavs gate.
 • Maria T. Pettrém
  Maria T. Pettrém
  Journalist

Kvartalet ved St. Olavs gate 27, som forbinder Pilestredet og St. Olavs gate, består i dag av kontorlokaler og parkeringsplasser. Det ønsker arkitektene i Grape Architects å gjøre noe med.

På oppdrag fra grunneier har arkitektkontoret utarbeidet er nytt forslag for kvartalet. De vil blant annet bygge en boligblokk på 8–9 etasjer og etablere butikker og kafeer på bakkeplan.

Les også

Vil forvandle Kongens gate til en grønn hage

På den måten ønsker de å skape et nytt offentlig byrom i Pilestredet, området der blant annet universitetet Oslo Met holder til i dag.

– Bruken av kvartalet er i dag på bilens premisser, med mange parkeringsplasser og store asfalterte flater. Vi ønsker at bilens dominans utgår til fordel for møteplasser og grønne flater, sier Christine Grape, daglig leder i Grape Architects.

Vil løse overvannsproblemer

På den trekantede plassen foran Pilestredet 31 foreslår arkitektene å bygge en ny boligblokk. Tomten er i dag regulert til friområde og må derfor omreguleres dersom planene skal gjennomføres. Plan- og bygningsetaten (PBE) har anbefalt bebyggelse.

Grape beskriver kvartalet som «et interessant byrom» som ikke så mange vet om, og mener at området trenger flere boliger for å skape liv på flere tider av døgnet.

Arkitektene vil også bidra til å løse problemer med overvann og flom ved store regnskyll i Oslo sentrum med grønne tak og regnbed.

Les også

Lan Marie Berg etter helgens styrtregn: – Oslo trenger mer bærekraftig vannhåndtering

Dette oversiktsbildet viser hvordan arkitektene ser for seg kvartalet. Det røde bygget illustrerer boligblokken de foreslår bygget.

Vil bevare grøntområde

Bymiljøetaten er imidlertid skeptiske til forslaget. De ønsker å opprettholde dagens friområde, der det nå foreslås en ny boligblokk. I dag består plassen av et asfaltert område med flere trær (se bildet).

Bymiljøetaten skriver i sin uttalelse at de på sikt ønsker å oppgradere og tilrettelegge plassen bedre.

Videre skriver de at et nytt friområde i gårdsrommet ikke er en god nok erstatning for plassen foran Pilestredet 31, da området er mer skyggefullt og utilgjengelig. De påpeker også at etablerte trær bør bevares.

Les også

Universitetsrektor vil flytte studenter og ansatte fra Lillestrøm til Oslo

Dette bildet viser dagens situasjon på den trekantede plassen foran Pilestredet 31 (bygget bak trærne). På denne plassen foreslår arkitektene å oppføre et nytt boligbygg.

Skjermer for art deco-blokk

Også Fortidsminneforeningen i Oslo og Akershus er negative til forslaget.

«Den skisserte, nye boligblokken som er tegnet inn, er et helt utrolig sterkt inngrep i en godt etablert del av bylandskapet ved Pilestredet nær det gamle Rikshospitalet. Planen går ut på å bygge en høy boligblokk rett foran en særpreget boligblokk i art deco-stil», skriver de sin uttalelse.

Art deco-blokken de viser til er Pilestredet 31. Bygården er tegnet av arkitektene Eugen Th. Arnesen og Reidar Arnesen i 1931 og huser i dag studentboliger.

Videre ber de om at planforslaget avvises og påpeker at det er beklagelig at PBE har åpnet for videre arbeid med planforslaget.

Også nabo Zarah Faye Boone er kritisk. Hun håper kommunen heller kan ruste opp friområdet i krysset ved å fjerne parkeringsplassene og skjerme området mot trafikk. Videre mener hun det «indre byrommet» arkitektene foreslår ikke vil oppleves som åpent, offentlig og tilgjengelig.

Pilestredet 31 ble bygget i 1931. Før det lå Henrik Wergelands bolig «Hjerterum» på denne tomten. Hjerterum ble dikterens siste bolig før han døde i 1845.
Les også

Nå åpner Domus Juridica i Tullinkvartalet: – Kan bli startskuddet for en ny bydel

Vesentlig større friområde

Byplanlegger Marthe Ringerud Nyhuus i Grape Architects svarer slik på kritikken:

– Kvalitetene ved å flytte friområdet inn i kvartalet vil være mange. Kvartalets rause størrelse og høyde på eksisterende bebyggelse, vil gjøre at det blir mye sol inne i gårdsrommet, sier Nyhuus.

Hun påpeker også at et nytt friareal i gårdsrommet vil bli vesentlig større enn dagens friområde og at det vil være godt synlig når man kommer gående langs Pilestredet.

– Det skal ikke lages et privat gårdsrom – snarere tvert imot. At friområdet får en avgrensning inne i gårdsrommet anser vi ikke som en problematisk faktor, men som en kvalitet da det blir mer skjermet mot biler, sier Nyhuus.

Nå skal arkitektene igjen sette seg ned og bearbeide planforslaget, som så skal behandles av PBE.

Slik ser arkitektene for seg det nye gårdsrommet mellom Pilestredet og St. Olavs gate. De foreslår å etablere butikker og kafeer på gateplan.

Mest lest akkurat nå

 1. 1
  NORGE
  Publisert:

  Trapper opp streiken: 1.300 nye lærere tas ut i streik fra neste uke

 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5