Enkeltperson blar opp for å redde Y-blokken

Under forutsetning av få være anonym, har en privatperson lovet å dekke kostnadene for rettssaken som Y-blokk-aksjonistene nå anlegger mot staten.

Torsdag kveld ble det arrangert konsert til støtte for bevaring av Y-blokken.
  • Arve Henriksen

– Dette vil jeg ikke kommentere. Det jeg kan si er at vi har en ekstern finansiering på plass for å drive frem rettssaken. Det er vår advokat, Berit Reiss-Andersen, som kjører saken på våre vegne, sier Gisle Løkken, president i Norske arkitekters landsforbund (NAL) til Aftenposten.

Torsdag ble det kjent at Støtteaksjonen for bevaring av Y-blokken, Norske arkitekters landsforbund, Fortidsminneforeningen og Oslo Arkitektforening går sammen om å stevne staten i håp om å få stoppet rivingen av Y-blokken.

Dette har ligget i kortene etter at Sivilombudsmannen i slutten av januar sa nei til å behandle klagen på vedtaket om å rive Y-blokken. Da uttalte president Gisle Løkken at neste skritt nå var å føre saken inn for rettsapparatet.

– Utfordringen er å finne ut hvem som skal være part i saken uten å bli stilt økonomisk ansvarlig, uttalte Løkken da.

Les også

Artister holder konsert for bevaring av Y-blokken

Gisle Løkken, president i NAL

Skriftlig avtale

Den samme Løkken vil ikke oppgi hvem som nå tar den økonomiske risikoen.

Aftenposten kjenner imidlertid til at det skal være en privatperson som har sagt seg villig til å dekke alle kostnadene for den kommende rettssaken. Kilder Aftenposten har vært i kontakt med opplyser at vedkommende giver har inngått en skriftlig avtale med advokat Berit Reiss-Andersen og NAL hvor vedkommende garanterer for kostnadene, også uten et øvre kostnadstak.

Eneste kravet er at giveren skal forbli anonym.

– Dette kommer jeg ikke til å kommentere. Det jeg kan si er vi har en ekstern finansiering, sier advokat Berit Reiss-Andersen, som skal føre rettssaken på vegne av de fire partene.

– Kan du bekrefte at dere har inngått en skriftlig avtale om full anonymisering med denne privatpersonen?

– Det vil jeg hverken bekrefte eller avkrefte.

– Tok vedkommende direkte kontakt med deg?

– Nå beveger du deg inn på det som er konfidensielt mellom klient og advokat. Det er ikke noe mystisk i dette. Jeg har fått et oppdrag fra NAL og det har jeg tenkt å utføre. Det er de som instruerer meg.

Berit Reiss-Andersen skal føre rettssaken på vegne av de fire aktørene.
Les også

Høyblokken skal tilbake til 1958-versjon

Mange spørsmål

– Hvor lenge kan denne rettssaken komme til å vare?

– Det er helt umulig å si. Nå skal den først opp i første instans, men det er lite sannsynlig at den kommer opp før etter sommerferien. Denne saken inneholder en del prinsipielle og utfordrende spørsmål, vi må bare se hvordan det går. Det uvanlige er at det er et statlig planvedtak vi angriper.

Aftenposten har ringt rundt til lederne av de tre andre aktørene i saken. Ingen av disse sier de kjenner identiteten til giveren. Fortidsminneforeningen har likevel stilt klare krav.

– Dette vil være en viktig rettssak, som griper inn i spørsmål om viktige kulturminner og 22. juli. Da er det selvsagt ikke likegyldig hvor pengene kommer fra. Vi har fått garantier for at dette er såkalte «rene» penger, sier Ola Fjeldheim, leder i Fortidsminneforeningen.

Les også

Derfor må Y-blokken rives | Nikolai Astrup

Gjennomføringen er viktigst

Heller ikke Hanne Sophie Claussen i Støtteaksjonen for bevaring av Y-blokken kjenner identiteten til giveren. Hun sier til Aftenposten at hun anser det som uproblematisk at de som part i saken ikke kjenner til hvem som betaler.

Gisle Løkken, president i NAL, vil ikke svare på om vedkommende giver tok kontakt med dem eller direkte med advokaten.

– Jeg ønsker å ha fokus på saken, og vi er glad for å ha fått på plass en ekstern finansiering.

– Hvorfor får ikke de tre andre partene vite identiteten til denne personen, er det helt uproblematisk?

– Vi er fire organisasjoner, og de har sin måte å tolke og formidle dette på. Vi er så samkjørte som vi kan bli. Det viktigste nå er å få gjennomført rettssaken.

– Hvor ligger motivasjon til denne personen som nå tar regningen, er det utelukkende kunstfaglig interesse eller interesse for bygningsvern?

– Det er kunstfaglig, det er arkitekturfaglig, 22. juli, klima og miljø og byutvikling, alle de tingene som også kommer til å bli løftet frem i rettssaken.