Ap foreslår nye badeplasser og strandpromenade i Bjørvika

Snur ikke om Fotografihuset på Sukkerbiten, men foreslår nye friområder.

Frode Jacobsen (gruppeleder i Oslo Arbeiderparti), byrådsleder Raymond Johansen (AP) og Marthe Scharning Lund (byråd for næring og eierskap) med nye planer for friområder og badeplasser.

– Arbeiderpartiet vil gi oslofolk flere nye badeplasser som langt på vei overgår den som også kommer på Sukkerbiten, sier Oslo Ap-leder Frode Jacobsen.

Onsdag ettermiddag la Ap frem et nytt forslag for havneområdene i Bjørvika. Ap holder fast ved reguleringsplanen som ble vedtatt i 2014, inkludert plass til et kulturbygg, men foreslår nå en ny 500 meter lang havnepromenade, tre nye badeplasser, inkludert en på Sukkerbiten, og et nytt, større parkområde mellom Operaen og Sukkerbiten.

– Dette forslaget viser hvor mye friområde det er plass til i Bjørvika hvis vi tør å tenke litt større, sier Jacobsen.

Les også

SV vil flytte Fotografihuset til siloen på Vippetangen

Kartet viser Sukkerbiten, Sørenga og Grønlikaia. Firkanten til høyre viser Kongshavn. De gule sirklene viser de nye badeplassene som allerede er planlagt i dagens reguleringsplan. De røde sirklene viser Arbeiderpartiets forslag til nye badeplasser og den røde linjen viser forslaget til en ny bryggepromenade på Grønlikaia.

Dette er Aps nye forslag:

  1. 500 meter ny bryggepromenade langs Grønlikaia.
  2. Tre nye badeplasser. Én på Sukkerbiten, én på Grønlikaia og én på Kongshavn.
  3. Ny park i Bjørvika mellom Sukkerbiten og Operaen.
Les også

Full splittelse i byrådet om Sukkerbiten

Ny park og bading ved Kongshavn

Området Ap nå foreslår å gjøre om til havnepromenade, er kaiområdet kalt Grønlikaia, mellom Sørenga og Ekebergskrenten. Området består i dag hovedsakelig av havneinstallasjoner, jernbanespor og containere, men er planlagt for utbygging av private boliger.

– I reguleringsplanen fra 2014 er dette området veldig privatisert og promenaden lagt bak boligene. Vi foreslår at en havnepromenade legges på utsiden, langs sjøen, slik at den blir til glede for hele byens befolkning, sier Marthe Scharning Lund (Ap), byråd for næring og eierskap.

Langs strandpromenaden vil Ap ha diverse fritidsaktiviteter langs sjøen, som bading, badstuer, fisking og båtliv. Ytterst på havnepromenaden foreslår Ap å bygge en ny badebrygge, som stikker ut i retning Sørenga.

Det gamle industriområdet på Kongshavn ønsker Ap å gjøre om til en ny stor park med bademuligheter for alle.

– Den vil fungere som bufferpark som deler havnedriften fra resten av byen, sier Lund.

Her kommer det park, badeplass og bro over til Middelalderparken man skimter bak i bildet. Disse planene er allerede kjent i reguleringsplanen fra 2014.
Les også

98 arkitektkontorer konkurrerer om å tegne Bjørvikas nye signalbygg

Vil ha badeplass på Sukkerbiten

I det nye forslaget ønsker Ap også å endre planene for Sukkerbiten. Planene om et kulturbygg vil bestå slik det er vedtatt i dagens reguleringsplan, men ifølge Lund ser Ap nå et behov for å åpne området på en helt annen måte enn det som er planlagt.

– Pr. i dag er det planlagt kaianlegg rundt hele Sukkerbiten. Ap vil nå skrote store deler av dette og gjøre om halvparten av kaia på Sukkerbiten til fordel for rekreasjon og bademuligheter, sier Lund.

– Vi har stor ydmykhet overfor de gjenværende områdene langs havnen. Jeg ser debatten rundt Sukkerbiten som et symbol på en stor interesse for hvordan Oslo skal utvikle seg. Vi mener disse forslagene ivaretar muligheten for hvordan folk skal få flere badeplasser og bedre tilgang til fjorden, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap).