Her lærer barna om hva vold og overgrep er og hva barnevernet kan hjelpe dem med

Noen ganger kan det være vanskelig å være gode mammaer og pappaer. Barna i Oslo-barnehagene lærer hva de skal gjøre da.

Barnehagestyreren, Lisbet Lund, oppsummerer samtalene barna har hatt om kropp og følelser.

Barnevernsøvelsene i Oslo-barnehagene har ført til flere og «riktigere» bekymringsmeldinger fra barnehagene, ifølge prosjekt Barnehjernevernet i Oslo. I flere bydeler er antallet bekymringsmeldinger fordoblet.

Det er barnevernsøvelse i Oppsaltunet barnehage. Fem- og seksåringene kommer spent inn gjennom forhenget. På gulvet blir de plassert i en klynge foran styrer Lisbet Lund og Ane Ofrim-Busch fra barnevernet i Østensjø bydel.

– Husker dere hva vi har snakket om den siste tiden, spør Lund barna.

– Gode og dårlige hemmeligheter, svarer en av guttene.

Den siste måneden har de største barna, skolestarterne, hatt en temaperiode om kropp og følelser. I dag skal de oppsummere sammen med ansatte fra barnevernet.

– Vet dere hva barnevernet er, spør Ofrim-Busch.

Noen barn nikker, og noen rister på hodet.

Les også

Ny barnevernslov om skilsmissehjem: Begge foreldre kan pålegges hjelpetiltak ved tvang.

– Vi må fortelle hvordan vi har det

– I Norge har vi lover og regler for hva som er lov og ikke. Voksne har for eksempel ikke lov til å slå barn, true barn eller leke med tissen til barn. Jobben til barnevernet er å sørge for at barn har det bra, forklarer Ofrim-Busch.

– Hvordan kan vi vite hvordan barn har det, spør hun.

– Vi må fortelle hvordan vi har det, svarer et av barna.

– Det stemmer. For noen ganger kan det være vanskelig å være gode mammaer og pappaer. Da hjelper vi dem sånn at de kan bli bedre mammaer og pappaer.

Ane Ofrim-Busch fra barnevernet i Østensjø bydel snakker om grensesetting.

Ofrim-Busch har vært i syv barnehager i Østensjø bydel og snakket med barn på barnevernsøvelser.

– Responsen har vært god, jeg opplever at barna er engasjert, og at de får med seg mye av det jeg snakker om, sier hun.

Hun reiser rundt for å gi informasjon om barns rettigheter, gi barnevernet et ansikt og vise at barnevernet er der for å hjelpe.

Barnevernsøvelser på gang i alle bydeler

Alle de 15 bydelene i Oslo er enten i gang med eller har planlagt barnevernsøvelser i barnehager og på skoler.

Da kommer ansatte fra barnevernet til barnehagene og skolene og møter hele personalet, og de jobber med et «case» under veiledning av barnevernet.

I tillegg får barna møte ansatte i barnevernet.

Etter samtalene fikk barna se en film om kropp og grenser.

Målet er at barn skal tørre å snakke, og at de skal vite at det er hjelp å få både i skolen og barnehagen.

Barnevernsøvelsene har gitt resultater:

Bydelene som har startet med barnevernsøvelser, har erfart at bekymringsmeldingene fra barnehagene er av bedre kvalitet. De kommer også på et riktigere tidspunkt enn tidligere, ifølge Barnehjernevernet-prosjektet.

Noen barnevernstjenester har registrert at barna er blitt flinkere til å si fra til barnehageansatte om ting som ikke er bra hjemme, slik at barnevernet kommer i posisjon til å snakke med barna selv.

Les også

Barnehager kartlegger hva slags forhold foreldre har til alkohol, om de blir sinte og om de klapser eller truer barn

Kraftig økning i bekymringsmeldinger

Flere barnevernstjenester i bydelene rapporterer nå om en økning i antall bekymringsmeldinger fra barnehagene sammenlignet med tidligere.

Barnevernet på Stovner har ført oversikt over alle bekymringsmeldinger tilbake til 2009 og har registrert en klar økning i antall meldinger:

Frogner bydel mottok 12 bekymringsmeldinger fra barnehagene i 2015. I fjor var antallet mer enn doblet til 27.

Barnevernet i bydelen mener økningen i stor grad kan tilskrives innføringen av barnevernsøvelser. Ting oppleves mindre farlig fordi barnehageansatte får mer informasjon om meldeplikt, fremgangsmåte og om kjennetegn ved mulig omsorgssvikt.

I Ullern bydel økte antall bekymringsmeldinger fra barnehagene med 45 prosent i 2017.

Bydelene Bjerke, Søndre Nordstrand, Alna og Grorud planlegger nå barnevernsøvelser, men har ennå ikke kommet i gang.

Dette lærte Olav på kurset

Olav Ringvoll Thune (6) i Oppsaltunet barnehage er en av dem som har fulgt kurset om kropp og følelser.

– Vi lærer mest om kroppen. Vi lærer om å være trygg og å si stopp. Det må vi si hvis vi ikke vil mer, forteller han.

– Vi lærer om å være trygg og å si stopp, sier Olav og demonstrerer.

Etter samlingene skolestarterne hadde i mars, gikk de tilbake til avdelingen sin. Der forteller de eldre barna hva de har lært på kurset til de yngre.

– Det er fint. Jeg tror de forstår hva vi forteller, sier Olav.

Olav har lært mange ting. Én av dem er å ikke gi seg hvis ingen hører på ham.

– Da må jeg si det, si det, si det, si det. Helt til noen hører på hva jeg sier.

En av de mange tingene Olav har lært, er å ikke gi seg hvis ingen hører på ham.
Les også

Etter en bekymringsmelding fra barnehagen ble hun arrestert, mistenkt for å være en voldelig mor

Byråden: – Arbeidet gir resultater

– Det er godt å se at arbeidet vi begynte med i Barnehjernevernet i 2016, nå har «satt seg» og har effekt, sier Inga Marte Thorkildsen (SV), byråd for oppvekst og kunnskap i Oslol.

Hun var også til stede på «barnevernsøvelsen» i Oppsaltunet barnehage.

– Vi vet at mange barn er utsatt for vold og overgrep. Mange sier ikke noe om det fordi de tror at det de opplever, er normalt. Sånn kan vi ikke ha det. Derfor vil vi gi de yngste barna et språk og en forståelse av hva dette handler om, sier hun.

Thorkildsen påpeker at arbeid mot vold og overgrep har en tendens til å bli et ildsjelsarbeid: Altfor ofte er det tilfeldigheter som gjør at barn blir fanget opp og får hjelp.

– Vi er godt i gang med å få ildsjelsarbeidet over til å bli et ledelsesansvar og et fellesansvar i de ulike tjenestene, sier hun.

– Barnehagene har brannøvelser for at barn, og ansatte skal øve seg på hva de skal gjøre når det brenner. Slik ble ideen til barnevernsøvelser født: Vi må øve for å bli gode til å takle situasjoner der barn forteller om mulige overgrep, sier hun.