Oslo

Mener Nordre Aker kan ha brutt loven om kommunale helse- og omsorgstjenester

Pasient- og brukerombudet mener at Nordre Aker bydel kan ha brutt loven om kommunale helse- og omsorgstjenester under utbyggingen av Berg gård. De har bedt bydelen om en redegjørelse.

De pårørende uttrykker bekymring overfor måten Nordre Aker bydel har håndtert saken.
  • Louise Scharff Thommessen

Pasient- og brukerombudet har tidligere kontaktet Nordre Aker vedrørende utbyggelsen av omsorgsboliger på Berg gård.

Ombudet ber om «en redegjørelse for hvordan bydelen ser for seg at behovene til de av brukerne med størst pleie- og omsorgsbehov vil bli ivaretatt».

– Vi ser for eksempel at kravet om brukermedvirkning ikke er blitt innfridd. Bydelen har ikke fått til et godt samarbeid med brukerne og deres pårørende, til tross for at de nå hadde en unik mulighet til å utforme boliger tilpasset denne brukergruppen, sier Oddvar Faltin, teamleder for kommunale helse- og omsorgstjenester i pasient- og brukerombudet.

Han mener også at boligene kunne ha blitt bedre tilrettelagt under prinsippene for universell utforming.

– Universell utforming er jo et minimumskrav. Badene kunne jo fortsatt ha blitt bygget større, fortsetter han.

Faltin hevder at både multihandikappede og deres pårørende skal kunne ha innvirkning på tjenestetilbudet som gis, og at dette er fastslått i loven om kommunale helse- og omsorgstjenester. Denne loven kan ha blitt overtrådt av bydelen.

Vinkelveien er ikke lenger et alternativ

Bydelsdirektør Øyvind Henriksen uttalte tirsdag at brukerne kunne bli boende i omsorgsboliger i Vinkelveien 7 dersom tilbudet på Berg gård ikke blir godt nok for de multihandikappede. Men både Faltin og de pårørende avviser at dette er at alternativ.

– For de beboerne som er i Vinkelveien er det ikke noe alternativ å bli boende, da dette skal bygges om til boliger for andre grupper, sier Faltin.

– Det er få alternativer til Berg gård, med mindre de pårørende er villige til å gå ut i det private markedet. Hvis Berg forblir det beste tilbudet, så forstår jeg at de pårørende føler seg lurt, legger han til.

Øyvind Henriksen er innforstått med at det er langsiktige planer om å renovere og pusse opp omsorgsboligene i Vinkelveien.

Han ønsker likevel at det skal være et alternativt bosted inntil videre, for de som ikke ønsker å flytte inn på Berg gård.

– Vi flytter ingen til Berg gård som ikke vil dit, og vi vil forsøke å finne en midlertidig løsning for disse brukerne dersom de må flytte ut av Vinkelveien.

Henriksen understreker at bydelen nå jobber med å utarbeide et alternativ, og å bedre dialogen med de pårørende.

Hanne Svarstad skrev en kronikk i Aftenposten onsdag om frustrasjonen rundt byggeprosjektet på Berg gård.

Ingen kommentar fra byrådet

Inga Marte Thorkildsen, byråd for eldre, helse og sosiale tjenester, ønsker ikke å kommentere saken.

– Dette er et prosjekt som bydel Nordre Aker eier,
og vi registrerer at bydelsdirektøren har uttalt seg på deres vegne. Det er bydelsutvalget som er rette politiske instans slik saken står. Vi er i kontakt med representanter for de pårørende og vil svare dem direkte, sier byrådssekretær Benjamin Endré Larsen.

De pårørende har sendt et brev til Thorkildsen og byråd Geir Lippestad vedrørende sine bekymringer, der de blant annet ønsker umiddelbar stans av prosjektet.

– Disse menneskene skal bo på Berg gård livet ut

Faltin fra pasient- og brukerombudet er også opptatt av livskvaliteten til de multihandikappede på lang sikt. Her er boligtilbud kritisk.

– Det er snakk om mennesker som skal bo på Berg gård resten av livet. Og det burde ha noe å si. Hadde det vært du eller jeg som så etter bolig, ville vi hatt muligheten til å påvirke standard og kvalitet underveis. Denne gruppen burde hatt mulighet til å påvirke, enten selv eller gjennom pårørende eller verger, men her har de ikke hatt det, sier han.

Pasient- og brukerombudet ber om en redegjørelse innen 1. september 2016.

Les mer om

  1. Bolig
  2. Helse
  3. Oslo