Oslo

Her forklarer Jernbanetilsynet millionbeløpene til Jomfrubråten trikkeholdeplass

Tusenvis krysser trikkespor på Jernbanetorget med trafikklys. Det holder ikke på fredelige Jomfrubråten på Ekeberg. - Vi ser at det kan virke snodig, medgir Jernbanetilsynet.

Her oppe på fredelige Ekeberg ligger Jomfrubråten. Før trikkestasjonen kan gjenåpnes kreves under- eller overgang, slik at folk kan passere trikkelinjen uten å krysse sporene.
  • Sveinung Berg Bentzrød
    Sveinung Berg Bentzrød
    Journalist

Prisen for gjenåpning av Jomfrubråten trikkestasjon på Ekebergbanen, Oslos minst brukte, er blitt et stort samtaletema. Den ligger nå på 37–38 millioner kroner.

Dette er historien om trikkeholdeplassen:

* Fordi linjen skulle oppgraderes, var den stengt fra 2015 til april 2016.

* Fordi stoppet var lite brukt, ville Ruter legge det ned.

* Engasjerte beboere protesterte. I mars i fjor gikk byrådet inn for gjenåpning.

* Allerede da ble gjenåpning priset til 22 millioner kroner. Nå har prisen økt til 37–38, fordi linjen her teknisk sett regnes som forstadsbane.

Jernbanetilsynet krever utbygging slik at folk og trikker beveger seg på to ulike plan.

Slik krysses de fleste trikkestopp i Oslo, med vanlig gatelys. Her fra Jernbanetorget, der fotgjengere krysser foran et tresifret antall trikker hver dag.

Erkjenner: – Vi ser at det kan virke litt snodig

På Jernbanetorget, derimot, og på de fleste av stasjonene på Ekebergbanen, krysser folk i et stort antall sporet foran trikken. Ved hjelp av trafikklys.

Holtet stasjon på Ekebergbanen er én av mange slike stasjoner, kloss ved et uoversiktlig kryss og med skole og butikker.

– I hele byen er det samtrafikk mellom trikk og myke og harde trafikanter, bekrefter direktør Erik Ø. Reiersøl-Johnsen i Jernbanetilsynet.

– Men på forstadsbaner kjører trikken i egen trasé. Da kommer andre regler inn. Dette har blant annet med oppmerksomhet og hastigheter å gjøre. Trafikantenes oppmerksomhet er en helt annen i byen, og trikkenes hastighet er høyere på forstadsbanene.

– Forstår du at det fremstår litt merkelig at trikkene går tett i Oslos mest fotgjengertette område, med vanlig lysregulering, mens det kreves planfritt kryss på Jomfrubråten?

– Jeg ser at det kan se litt snodig ut, men dette er to helt forskjellige situasjoner som skal reguleres, forklarer Reiersøl-Johnsen.

Holtet stasjon. Arkivfoto fra 2010.

Sporveien har ikke søkt om å få slippe

- Er det mulig å fravike regelverket i et tilfelle som dette?

– Vi kan enkelte tilfeller gjøre unntak fra krav, dersom særlige grunner tilsier det. Men i denne saken har vi så langt ikke fått søknad om det fra Sporveien.

– Spiller det noen rolle at Jomfrubråten inntil nylig var i bruk med vanlig planovergang?

– Ikke nødvendigvis. Har den vært nedlagt blir den ifølge regelverket ansett som en ny stasjon. Intensjonen er at sikkerheten for publikum skal være forsvarlig. Vanlige plankryssinger skaper ofte farlige situasjoner, sier Reiersøl-Johnsen.

Inntil videre på passasjerene som reiser med Ekebergbanen oppsøke Sportsplassen trikkeholdeplass 300–400 meter fra Jomfrubråten.

– Ruterdirektør Bernt Reitan Jenssen, er det smart å bruke så mye penger på denne holdeplassen?

– Vi har gitt eierne råd om ikke å gjenåpne, men vi respekterer at de vil gjøre sine egne prioriteringer.

– Ser du en kontrast til Jernbanetorget, der tusenvis krysser foran trikker som kommer tett?

– Det tror jeg ikke jeg har noen kommentar til. Vi må bygge etter det regelverket som foreligger, sier Reitan-Jenssen.

Morgenstemning på Jomfrubråten.
  • HVER DAG REISER 57.000 NYE PASSASJERER med kollektivtrafikken i Oslo og Akershus. Dermed satte Ruter i fjor flere historiske rekorder.

Les mer om

  1. Sporveien
  2. Ruter
  3. Statens jernbanetilsyn
  4. Trikk