Oslo

Nå må Oslo kommune betale eiendomsskatt til Spania

I 2005 kjøpte Oslo kommune en tomt på Casta Blanca-kysten for å bygge sykehjem. Det ble aldri noen solskinnshistorie.

Her, i Altea kommune i Spania, ønsket Oslo kommune å bygge sykehjem. Kommunen har brukt rundt 30 millioner kroner på skandalekjøpet.
  • Hanne Mellingsæter
    Journalist

Drømmen var å bygge sykehjem i solrike omgivelser, men de nødvendige byggetillatelsene kom aldri på plass. Altea-fadesen er i stedet blitt en dyr, langvarig og svært trøblete sak for Oslo kommune (se fakta).

Ingen meglerhus ville ta saken

Allerede i 2009 vedtok bystyret å vrake sykehjemsplanene i Spania. Siden har Omsorgsbygg jobbet med å bli kvitt tomten uten å lykkes.

Først drøyde prosessen fordi man ventet på å få innvilget byggetillatelse, slik at tomten skulle være mest mulig verdt da den ble solgt. Men da byggetillatelsen først kom, høsten 2013, fulgte også to rettslige reaksjoner på tillatelsen.

Ifølge et ferskt notat til bystyret skapte de to rettslige prosessene såpass mye usikkerhet i markedet at ingen av de forespurte meglerhusene ønsket å legge inn bud på oppdraget.

Og i september gikk byggetillatelsen ut.

Forsøkte seg på tomtebytte – Altea sa nei

Eiendommen er lagt inn i porteføljen til enkelte spanske meglere, men kommunen har ikke lykkes med å selge tomten. Omsorgsbygg har også vært i dialog med Altea kommune for å se på muligheten for et eventuelt tomtebytte, men dette har heller ikke ført frem.

Kun snakk om noen tusenlapper

Styret i Omsorgsbygg har derfor vedtatt å avvikle aksjeselskapet som skulle eie tomten samt bygge og drive det planlagte sykehjemmet.

Tomten er i stedet ført inn i Omsorgsbyggs regnskapsmessige balanse, og konsekvensen av dette er at kommunen nå må betale eiendomsskatt til Spania. Det skal imidlertid ikke være snakk om et stort beløp.

— Vi har fått beregnet at det til å være noen få tusen kroner i året, sier juridisk direktør Jon Søland.

Han ønsker ikke å spekulere i tomtens verdi.

— Det er helt umulig å vite. Det er en stor tomt med en fin plassering, men utnyttelsen avhenger av hva man klarer å få til med kommunen.

Har ikke gitt opp tomten

I notatet fra byråden står det at dette er langt rimeligere enn om man skulle beholdt eiendommen i et AS. Årsaken er at man da slipper utgifter til regnskapsførsel og revisjon.

Byråden avviser at Oslo kommune har gitt opp å få gjort noe med eiendommen i Spania.

— Jeg håper jo at man på et eller annet tidspunkt får løst dette, men nå er vi i en fase hvor vi minimerer kostnaden og innsatsen knyttet til denne tomten, sier Anne Siri Koksrud Bekkelund (V), konstituert byråd for kultur og næring.

Korrupsjonsforsøk

Omsorgsbygg hevet i 2009 kontrakten med sin spanske entreprenør etter påståtte korrupsjonsforsøk fra entreprenørens side. Omsorgsbygg anmeldte entreprenøren, og saken ligger fortsatt til behandling hos en forberedende straffedomstol.

Den videre fremdriften er uavklart, men Omsorgsbygg mener straffesaken bør forfølges videre «ut ifra omdømmebetraktninger». Byråden støtter Omsorgsbyggs vurdering.

Les også

  1. Her skulle Oslos mest solfylte sykehjem stått ferdig

  2. Sykehjemsdrøm ble mareritt

  3. Selger skandaletomt i Spania