250 flyktninger bosettes i Oslo i 2019

Oslo kommune kommer til å bosette 250 flyktninger neste år, det laveste antallet bosettinger i kommunen på ti år.

Byråd Tone Tellevik Dahl i Oslo kommune.

Opprinnelig hadde byrådet planlagt for bosetting av 300 flyktninger i 2019, men Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) anmodet Oslo kommune om kun å bosette 250.

– Hvis IMDi kommer med en ny anmodning som ligger innenfor rammen av 300 flyktninger, vil vi akseptere det, sier Arbeiderpartiets Tone Tellevik Dahl. I tillegg til å være byråd for eldre, helse og arbeid har hun ansvar for integrering i byrådet.

Direktoratet har bedt norske kommuner om å ta imot til sammen 5.350 flyktninger neste år, 150 av disse er enslige mindreårige. Oslo kommune tok imot 1.000 flyktninger i toppåret 2016, 850 i 2017 og 811 i 2015. I fjor tok kommunen imot 350 flyktninger, og man må helt tilbake til 2008 for å finne et år hvor det ble bosatt færre flyktninger enn det det legges opp til neste år. Den gang ble 240 flyktninger bosatt. Totalt har Oslo kommune bosatt 3.861 flyktninger de siste fem årene.

Byrådet i Oslo foreslo i 2017 å endre kriteriene for bosetting av flyktninger, slik at det er bydeler med færrest innvandrere med ikke-vestlig bakgrunn som bosetter flest. Det innebærer at mange av de nye flyktningene neste år vil bli bosatt vest i Oslo.