Oslo

Øvre del av Bogstadveien stenges for biltrafikk – nesten to år til gravingen er ferdig

Natt til tirsdag 5. februar stenges øvre del av Bogstadveien for biltrafikk. Trikken har allerede fått endret kjøremønster. Det blir starten på et anleggsarbeid som varer til senhøsten 2020.

Øvre del av Bogstadveien, som går til venstre forbi Valkyrieplass (bildet), vil bli stengt fra natt til tirsdag. Til høyre i bildet Valkyriegaten, som blir stengt høsten 2020 i siste fase av prosjektet.
  • Lene Skogstrøm
    Lene Skogstrøm
    Journalist

Bilister må velge alternativ kjørerute når Bogstadveien stenges mellom Kirkeveien og Sorgenfrigata, skriver Sporveien. Nå er Prosjekt Majorstuen i gang, varsler de i en pressemelding.

I tillegg til stengningen av den øvre delen av Bogstadveien, stenges Jacob Aalls gate og Neuberggata for gjennomkjøringstrafikk. Fotgjengere kan fortsatt bruke gatene som vanlig.

På nettsiden fremtidensbyreise.no ligger det informasjon om prosjektet på Majorstuen.

Bedre for trikken

Anleggsarbeidet skal sikre bedre fremkommelighet og sikkerhet for trikken ved å legge nytt trikkespor, nytt vendespor og oppgradert elektrisk anlegg. Bogstadveien får nye holdeplasser og oppgradert standard. Vann- og avløpsetaten skal også skifte ut over 100 år gamle rør i Bogstadveien og gjennom krysset ved Kirkeveien og Sorgenfrigaten, ifølge pressemeldingen.

Stengningen påvirker trikkesporet i Bogstadveien mellom Kirkeveien og Sorgenfrigaten. For trikken betyr dette at snumuligheten på Majorstuen forsvinner. Vogner som kommer opp Bogstadveien og Valkyriegaten må fortsette ned mot Frogner og motsatt. I første fase av prosjektet påvirkes kun 19-trikken av stengningen, melder Sporveien.

Blå linje på kartet over viser den første del av stengningen av øvre Bogstadveien som starter natt til tirsdag 5. februar og varer til oktober. De to røde sirklene viser andre fase av prosjektet som starter i mai 2020, da vil kryssene mot Kirkeveien og Valkyriegaten bli påvirket av anleggsarbeidet. Den grønne linjen viser fase 3 av prosjektet: Høsten 2020 vil også Valkyriegaten bli stengt for biltrafikk.

Les også

Alle de 87 nye Spania-trikkene skal være på plass innen 2024

Andreas Melander tror stegningen øverst i Bogstadveien vil gå greit for kunder og butikkeiere.

– Litt kronglete, ingen krise

Daglig leder i Majorstuen & Bogstadveien Næringsforening, Andreas Melander, tror det vil gå greit med tilgjengelighet til Bogstadveien for dem som ferdes og handler i området, selv om det blir litt kronglete.

– Det blir mulig å kjøre fra Kirkeveien og ned Valkyriegaten selv om Bogstadveien er stengt øverst, påpeker han.

– De som kommer fra Sørkedalsveien kan kjøre inn i Majorstuveien – som går parallelt med Bogstadveien – og svinge inn en av sidegatene lenger ned. Tilgjengeligheten til Bogstadveien vil være der, sier han, og avviser at det er noen krisestemning i handelsstanden.

Han forsikrer at markedsdagene i mai og september vil gå som vanlig til tross for graving i gaten, og at fremkommeligheten til butikkene og gårdene vil bli sikret i anleggsperioden.

Les også

Søndag stenges Storgata for busser. Snart må også trikken ut.

«Julehandelpause» fra oktober

Første fase av Majorstuen-prosjektet varer frem til oktober 2019. Deretter planlegger Sporveien en vinterpause der Bogstadveien vil bli åpnet for biltrafikk, blant annet for å skjerme julehandelen for butikkene. Det er Andreas Melander i Næringsforeningen glad for.

Andre fase av prosjektet starter i mai 2020, da vil kryssene mot Kirkeveien og Valkyriegaten bli påvirket. De mest kritiske delene av arbeidet legges til skoleferien 2020 for å påvirke færrest mulig. I fase tre av prosjektet, høsten 2020, vil også Valkyriegaten bli stengt for biltrafikk.

– Vi tror det kommer til å bli veldig fint når det er ferdig, sier Melander, og håper foreningen får støtte av Oslo kommune til å få anlagt granittdekke og varme i fortauene, slik det er gjort andre steder i byen.

Les også

Her skal det graves i nesten halvannet år. Regner med lange køer.

Trikkeholdeplassen som i dag ligger i Majorstukrysset skal etter hvert flyttes øverst i Bogstadveien som del av prosjektet.

Trikken sikres bedre drift

Når byggeprosjektet er ferdig, vil trikken få en bedre drift med redusert behov for stopp i trafikken på grunn av slitte og gamle spor og sprekker i asfalt.

Sporveien er byggherre for prosjekt Majorstuen og ansvarlig for gjennomføringen, i samarbeid med Vann- og avløpsetaten og Bymiljøetaten.

Les mer om

  1. Trikkeprogrammet
  2. Kollektivtransport
  3. Sporveien
  4. Trikk