Sykkelturen til Oslo sentrum er blitt et hinderløp. Graving stenger sykkelveiene

Vi må sykle mer, sier Oslo-politikerne. Nå er sykkelveiene stengt fra Nordstrand og Manglerud inn mot sentrum, i strid med kommunenes egne regler.

«Ved omlegging av sykkeltrafikk skal syklister ikke ledes til fortau eller gågater», heter det i kommunens egne retningslinjer. Her fra gravingen ved Grønland kirke.

Syklister som kommer ned Kongsveien fra Nordstrandsplatået og Dyvekes vei fra Manglerud og Abildsø, møter sperringer på begge veiene som er tilrettelagt for sykkel inn mot sentrum. Dette er stikk i strid med det rødgrønne byrådets politikk, som stiller krav om at alle som graver i veien, legger til rette for syklister.

For myke trafikanter er veiarbeid noe av det farligste som er. Tolv fotgjengere og syklister mistet livet i forbindelse med veiarbeid mellom 2005 og 2009, viser en rapport fra Statens vegvesen. Det var over halvparten av de 23 som døde i forbindelse med veiarbeid i disse årene. Veivesenet konkluderte med at «ulykkesanalysene avdekker mangelfull tilrettelegging for gående og syklende».

I 2016 laget Oslo kommunes sykkelprosjekt en veileder som viser hvordan det skal tilrettelegges for gående og syklende når det bygges i og inntil gatene. Poenget er å hindre ulykker.

Omsyklingsveier skal skiltes, og syklister og fotgjengere holdes fra hverandre. (Se egen faktaboks).

Bispegata har vært stengt i en uke, etter at det ble oppdaget fare for jordras. Omkjøring for biler er skiltet, ikke for syklister.

Ingen veier fører til sentrum

I februar graves det i begge veiene tilrettelagt for syklende som kommer ned Kongsveien og Dyvekes vei, sørøst i Oslo.

Bispegata er helt stengt, etter fare for leirras i byggegropen til Follobanen. Det blir den i alle fall til tirsdag. For syklister er det ikke merket noen omkjøring.

Les også

Fryktet jordras: Bispegata stenges til tirsdag ettermiddag

Alternativet er Grønlandsleiret, men der er veien stengt ved Grønland kirke. Vakter sender syklister opp på gangveien forbi kirkedøren. Også Åkebergveien er stengt for dem som kommer fra Vålerenga og Kvernerdalen.

Der forlengelsen av Grønlandsleiret går over fra Brugata til Stenersgata, er veien helt stengt for trafikk inn mot sentrum. Det er ingen omskilting for syklister.

Eneste alternativ for syklister som ikke vil plage fotgjengere på fortau når de skal inn til området rundt Jernbanetorget og Stortinget, er å bruke Schweigaards gate. Den er en hovedåre for bussene som skal til bussterminalen og annen kollektivtrafikk. Det er stor trafikk og ingen tilrettelegging for syklister.

Der Grønlandsleiret ender og Stenersgata begynner, er det helt stopp igjen.

Syklister må opp på fortauet

I Stenersgata må syklister finne en vei opp på fortauet, ifølge Bymiljøetaten.

«Vi er klar over at det i en del gater i byen, og særlig i sentrum, nå er utfordringer med fremkommeligheten både for fotgjengere, syklister og andre trafikanter», skriver presseansvarlig Monica T. Olsen i Bymiljøetaten i en e-post til Aftenposten.

«Når Bymiljøetaten godkjenner graving på kommunal grunn, legges det alltid inn i vedtaket at den som skal grave må sørge for fremkommelighet for fotgjengere og sykkel. Hvis det er nødvendig å stenge av veien, skal det skiltes med alternative omkjøringsveier», fortsetter hun.

Når det gjelder de konkrete problemene for syklister i Grønlandsleiret, skriver hun at det ikke er kommunen, men Fortum Oslo Varme, som legger fjernvarme.

Det er ikke lett å sykle i Grønlandsleiret om dagen.

Når det gjelder Stenersgata: «Stenersgata skal ikke være stengt for syklister og fotgjengere, men dessverre må syklister benytte fortauet forbi Oslo Spektrum i en periode.».

Hun fortsetter: «Jeg har fått forsikringer fra prosjektet at det skal være mulig å sykle gjennom Stenersgata gjennom hele anleggsperioden, selv om det ikke nødvendigvis blir ideelle løsninger. Mangel på areal gjør det vanskelig å få til optimale sykkelforhold.»

På spørsmål om hvordan dette stemmer overens med kommunens egne retningslinjer om at «Ved omlegging av sykkeltrafikk skal syklister ikke ledes til fortau eller gågater», henviser hun til den politiske ledelsen. Før helgen var byråd for miljø og samferdsel Lan Marie Nguyen Berg ikke tilgjengelig for kommentar.