Oslo

Ber Sukkerbit-aksjonistene ha tålmodighet

Hav Eiendom planlegger både et stort parkanlegg med badestrand på Bjørvika-utstikker og store publikumsarealer utenfor det planlagte Fotografiens Hus på Sukkerbiten.

Hav Eiendom mener det er en misforståelse at Sukkerbiten skal bygges igjen. De lover både badeplass, flytende basseng, parkanlegg og konsertarena.

 • Arve Henriksen
  Arve Henriksen
  Journalist

Flytt det planlagte Fotografiets hus og la Sukkerbiten bli bevart som permanent friområde. Det var kravet i torsdagens Aftenposten, hvor Oslo SV og en aksjonsgruppe som kaller seg Sukkerbitens venner går til kamp for å hindre at Sukkerbiten blir bygget ut.

Administrerende direktør i Hav Eiendom, Kjell Kalland, mener motstanden bygger på en misforståelse.

– Vi har åpenbart vært for dårlige til å kommunisere utad hvordan Sukkerbiten skal utvikles, det er det bare å innse. Dette er noe vi jobber med, sier Kalland.

Nå kan han presentere skisser for hvordan området på og rundt Sukkerbiten er tenkt løst. Han mener dette viser at kravene fra motstanderne blir innfridd.

To felt sett under ett

– Vi ser området Sukkerbiten og det området som kalles Bjørvikautstikkeren, rett ved Operaen, under ett. Tilsammen er hele dette området på rundt 20 mål, tilsvarende tre fotballbaner. Fotografihuset vil bli på rundt 2500 kvadratmeter i grunnflate. Resten vil dekke de ønskene som fremkommer i Aftenposten, sier Kalland.

Hav Eiendom maner til tålmodighet og er sikker på publikumsarealene som planlegges på og utenfor Sukkerbiten, vil trekke mye folk når dette står ferdig.

På Bjørvikautstikkeren vil det bli etablert en stor park, med en nærmere 100 meter lang sandstrand. Her vil det også komme toalettfasiliteter.

Les også

Ny helårs badstuflåte åpner på Sørenga

– Her ute ligger det allerede en badstu, og det kommer flere. I tillegg blir kaianlegget rundt tilgjengelig for folk, sier han.

Innhakket mellom Sukkerbiten og Bjørvikautstikkeren kan ikke fylles igjen på grunn av senketunnelen. Her vil det i stedet bli etablert et bryggeanlegg.

På Sukkerbiten vil det ifølge Hav Eiendom bli rikelig med friområder for publikum til tross for Fotografiets hus. Her vil det også bli anlagt bryggeanlegg som blir tilrettelagt for badevirksomhet.

Her vil det også kunne komme et flytende, oppvarmet badeanlegg, noe som også er blitt etterlyst av aksjonistene. De ser også for seg å kunne bruke de ledige publikumsområdene til konsertvirksomhet.

Nye Munch-museet t.v. i bildet, Sukkerbiten til høyre for midten av bildet og lengst t.h. skimtes en del av Operaen. Sørenga bak midt i bildet. Arkivfoto fra november 2018.
Les også

Floskelfest for folk flest

Fotografiets hus er planlagt som et lavt bygg med en etasje.

– Her ute blir det ikke noe gigantbygg som vil dekke for Operaen. Vi har tatt hensyn til alle krav i reguleringsplanen, både med hensyn til Operaen, Munchmuseet og siktlinjene mellom Middelalderparken og festningen, sier Kalland.

Som perler på en snor

Han maner derfor om tålmodighet.

– Sannheten er at det vil komme allmenninger i Bjørvika som perler på en snor etter hvert som byggearbeidene ferdigstilles. Dessverre er det slik at byggene må bli ferdige før du kan ferdigstille det som er mellom byggene. I løpet av 2020 og 2021 vil flere av disse stå klare, sier Kalland.

Allerede til vinteren åpner den nye Operaallmenningen foran Deichman. Dette blir et vannspeil med en nedtrapping til sjøen. Her vil det også bli anlagt skøytebane på vinterstid. Langs Akerselva jobbes det nå på spreng for å ferdigstille flere nye allmenninger. Ved Kongsbakkeallmenningen og Loalmennningen vil det også bli etablert badestrender. Når arbeidet med Follobanen er ferdig, vil middelalderparken også bli tilgjengelig.

Etter hvert som byggearbeidene Bjørvika sluttføres vil også å en rekke nye allmenninger bli åpnet for publikum.

– Selve rosinen i pølsen er det vi kaller for buffersonen, området mellom byen og havnevirksomheten i forlengelse av Sørenga. Her kommer det på sikt en park. Inntil videre ser vi på muligheten for midlertidig aktivitet der ute, sier Kalland og antyder aktiviteter innfor padling, seiling eller dykking.

Må frigjøre midler

Les også

Gondolbane kan gi Bjørvika «monstermaster» på opptil 83 meter

– Hvorfor må Sukkerbiten bygges ut over hodet?

– Samfunnsoppdraget til Hav Eiendom er å utvikle de områdene i Bjørvika som Oslo Havn ikke lenger trenger til sin havnevirksomhet. Dette gjør vi for å frigjøre midler til å kunne videreutvikle havnevirksomheten å til bli en moderne og miljøriktig havn, sier han.

Sunniva Holmås Eidsvoll, leder i Oslo SV, har fått se skissene fra hav Eiendom. Hun er ikke beroliget.

– Vi mener fortsatt at begge disse feltene må bevares som friområder og ikke bli bebygd. Det er mange aktiviteter det ikke vil bli mulig å ha der hvis dette blir gjennomført, sier hun.

Samtidig ligger det nå at til et politisk flertall i Oslo bystyre for å si nei til planene som foreligger på Sukkerbiten. Både Oslo Høyre og Oslo Venstre stiller seg nå bak initiativet til SV. I en felles borgelig uttalese signert Espen Ophaug (V), Erik Lunde (KrF), Camilla Wilhelmsen (Frp) og Eirik Lae Solberg ( H) heter det at de er positive til ideen om et fotomuseum. De mener likevel at det i området rundt Sukkerbiten allerede bygges mye nytt og moderne.

«Vi er derfor enige med SV om å bevare Sukkerbiten som et friområde, slik at vi kan sikre enda en grønn lunge til byen. Sukkerbiten er en perle av en tomt, hvor Oslos innbyggere kan nyte fjordutsikten og puste inn frisk sjøluft – dette vil vi gjøre tilgjengelig for alle», heter det i uttalelsen.

Les mer om

 1. Sukkerbiten-utbyggingen
 2. Byutvikling
 3. Munchmuseet
 4. Bjørvika
 5. Byplanlegging
 6. Utbygging