Oslo

Okkupantene i Brakkebygrenda skal kastes ut

Oslo byfogdembete har bestemt at de skal ut. Okkupantene forbereder seg på utkastelsen.

Disse pallene er spikret fast. Dette tyder på at beboerne ikke ønsker politiet velkommen.
  • Olav Eggesvik
    Olav Eggesvik
    Journalist

En representant for Namsfogden har forkynt en kjennelse om midlertidig forføyning for okkupantene på tomten, skriver DittOslo, som først omtalte saken.

Det bekrefter namsfogd Alexander Dey overfor Osloby, og sier mandag at forberedelsene til utkastelsen er i gang.

— Vi har fått kjennelsen fra retten, og har forkynt den for dem som har tilhold der, sier Dey.

Nå jobbes det med å få en oversikt over hva som ligger på tomten og som må ryddes vekk. En antar at de som okkuperer tomten ikke vil fjerne alt selv, og det krever dermed litt planlegging, opplyser Dey.

— Vi er i ferd med å forberede en utkastelse. Stort mer kan vi ikke si på nåværende tidspunkt.

- Vi er ikke hørt

Det var ingen tvil hos dommeren om at okkupantene oppholder seg ulovlig på tomten.

Tidslinje: St. Halvards gate 27 fra 1980 til i dag

I kjennelsen fra Oslo byfogdembete er imidlertid ikke okkupantene hørt. «Retten har funnet at det er fare ved opphold, og har truffet avgjørelse i saken uten at partene har vært innkalt til muntlig forhandling. Av samme grunn har de saksøkte heller ikke fått anledning til å uttale seg før beslutning ble fattet,» heter det i kjennelsen.

En representant for Brakkebygrenda, som ikke ønsker å oppgi sitt etternavn for ikke å havne på kant med arbeidsgiveren, sier gruppen stiller seg utforstående til vedtaket.

— Vi mener at vi ikke er hørt, og føler oss overfalt av Oslo kommune, eieren og Oslo byfogdembete. Dette er en kafka-prosess der vi er tilskuere til vår egen utkastelse, sier Jan.

Bygger barrikader

Han varsler nå at gruppen vil begjære en muntlig forhandling. Det ble ikke idømt saksomkostninger i denne omgangen, men okkupantene risikerer å sitte igjen med en lite hyggelig regning dersom de gjør det.

Les også:

Les også

St. Halvards gate 27 - tomten som fikk være i fred

Jan sier de vil fortsette prosessen, og at de ikke kommer til å flytte frivillig. Mandag var representanter for Brakkebygrenda i møte med Byutviklingskomiteen. Enkelte beboere skal ha flyttet ut etter vedtaket, mens andre har bygd barrikader.

— Hvis vi ikke har mulighet til å forsvare oss på lovlig vis, er ikke dette en demokratisk prosess. Da må vi bruke ikke-demokratiske midler for å forsvare oss, sier Jan. Skulle de bli kastet ut, er det flere tomter som kan okkuperes, forteller han.

Risikerer bot

Det er firmaet St. Halvards gate 27 AS, som har eid tomten siden 1980, som er pålagt av Plan- og bygningsetaten å rydde tomten innen 30. april. Selskapet ga opprinnelig beboerne en frist til 1. februar til å fjerne seg fra tomten.

Fristen er gått ut, men det er foreløpig uklart når beboerne vil bli fjernet. Dersom tomten ikke er ryddet innen fristen risikerer selskapet en tvangsmulkt på 25.000 kroner og dagbøter frem til tomten er ryddet.

Les også

  1. Brakkebygrenda: Kastes ut for andre gang

  2. Tidslinje: St. Halvards gate 27