Raymond Johansen bekrefter at byrådet har bedt Astrid Søgnen gå av

Onsdag informerte Raymond Johansen (Ap) om dialogen byrådet har hatt med skoledirektør Astrid Søgnen om hennes fremtid. Ifølge byrådslederen ønsker ikke Søgnen å gå over i en annen stilling i kommunen.

Raymond Johansen var tynget av alvoret da ha onsdag redegjorde for forhold rundt varselet mot skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (t.h.).
  • Christian Sørgjerd

I bystyret onsdag informerte Raymond Johansen bystyret om den pågående konflikten knyttet til byrådet, utdanningsetaten og skoledirektør Astrid Søgnen. Han holdt seg strengt til manus.

Byrådslederen bekreftet at byrådet er i dialog med henne med et ønske om at hun skal gi seg i stillingen skoledirektør.

– På bakgrunn av spekulasjon de siste par ukene finner jeg det riktig å bekrefte at byråden for oppvekst og kunnskap har initiert en dialog med skoledirektøren om overgang til annen stilling i kommunen, sa Johansen.

Skal ha fått beskjed i møte

Ifølge Johansen ble denne beskjeden formidlet til Søgnen via hennes overordnede, kommunaldirektør Bente Fagerli, på et møte 6. september og deretter gjentatt av Johansen selv på et møte med Søgnen dagen etter.

– På vegne av utdanningsdirektøren har hennes advokat i brev av 20. september svart at hun ikke ønsker samtaler om en slik løsning, sa Raymond Johansen.

Søgnen fyller i november 67 år, normal pensjonsalder, men har i tråd med Oslo kommunes regler egentlig anledning til å fortsette i stillingen til hun fyller 70 år.

Har vurdert taushetsplikten

Johansen opplyste videre at han har vurdert grundig hvorvidt det er riktig å orientere om forholdet, og han har fått det vurdert opp mot regler for taushetsplikt.

– Det er uvanlig å gi nærmere opplysninger om dialog mellom kommunen som arbeidsgiver og ansatte. Men dette gjelder forholdet mellom kommunens øverste ledelse og ledelsen av en stor etat som det er knyttet betydelig offentlig interesse til, sa han.

Søgnen: – Jeg kommenterer ikke mitt arbeidsforhold

– Jeg vet at byrådsleder har gitt opplysninger om mitt arbeidsforhold fra bystyrets talerstol. Jeg kommenterer ikke mitt arbeidsforhold, skriver Astrid Søgnen i en melding til Aftenposten.

Hun ønsker ikke å uttale seg ytterligere eller la seg intervjue om saken.

Nytt varsel etter lekkasjer

Johansen orienterte også bystyret om at det tirsdag er innkommet et nytt varsel i sakskomplekset. Varselet retter seg mot Oslo kommune ved byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap.

– Og, ifølge varselet, implisitt mot byrådsleder, sa byrådslederen.

Det nye varselet omhandler en påstand om brudd på taushetsplikt om innholdet i avholdte møter med utdanningsdirektøren og om opplysninger i journalførte dokumenter.

Først Dagsavisen og deretter Aftenposten har, med utgangspunkt i anonyme kilder, tidligere omtalt at Søgnen fikk beskjed om å gi seg ved fylte 67 år – slik Raymond Johansen nå har bekreftet.

Les også

LES OGSÅ: Varslerne vil ikke snakke med ansatte i Rådhuset – frykter lekkasjer

Slik granskes Thorkildsen

Raymond Johansen redegjorde onsdag også for den kommende undersøkelsen av påstandene i varselet mot skolebyråd Inga Marte Thorkildsen.

Med utgangspunkt i varselet skal følgende undersøkes:

  • Påstand om adferd i møter som av varslerne oppleves som trakasserende.
  • Påstand om negativ omtale av administrasjonen i mediene oppfattes som usanne og trakasserende.
  • Påstand om negative reaksjoner rettet mot administrasjonen fra byråden der administrasjonen fremfører faglige argumenter i enkeltsaker og der dette av byråden tolkes som motarbeidelse av politikk som ønskes innført.

Johansen står fast på at det er han, som byrådsleder, som skal ha det overordnede ansvaret for prosessen.