Thorkildsen: – Jeg vurderer overhodet ikke min stilling som byråd

Skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) måtte torsdag stå skolerett i bystyrets kultur- og utdanningskomité. Den ville vite hvilke vedtak Utdanningsetaten ikke har fulgt opp.

Byrådsleder Inga Marte Thorkildsen og byrådssekretær Anna Tresse.

Etter nesten en times grilling i kultur- og utdanningskomiteen i Oslo bystyre, svarte byråd Inga Marte Thorkildsen slik på spørsmålet hun om hadde vurdert sin stilling:

– Jeg vurderer overhodet ikke min stilling.

Møtet ble holdt på Kuben yrkesarena på Økern i Oslo. Vanligvis er også skoledirektør Astrid Søgnen til stede på disse møtene, men denne gangen møtte hun ikke.

Ved møtets åpning var det varslingssaken mot skolebyråden som dominerte den åpne spørrerunden. Her fikk Thorkildsen kjørt seg i møtet med opposisjonen.

Etat motarbeider byrådet?

Saida Begum fra Høyre viste til Thorkildsens uttalelser i en rekke medier onsdag om forholdet mellom byråden og Utdanningsetaten og om at «når politiske føringer er gitt og beslutninger er tatt, har jeg savnet samarbeidsvilje og lagarbeid for å få dette gjennomført etter intensjonen

Begum ville vite hvilke konkrete føringer og beslutninger Utdanningsetaten ikke har fulgt opp.

Det ville ikke Thorkildsen gi noen detaljer om, og hun ba om forståelse for det på dette tidspunktet.

– Jeg kan komme tilbake til dette senere, men ikke nå, sa hun hver gang opposisjonen boret i dette.

Stridens kjerne

Forholdet mellom byråden og Undervisningsetaten fremstår som kjernespørsmålet i denne saken.

Hun understreket at samarbeidsklimaet er som det er, noe hun beklaget.

På direkte spørsmål om hun føler seg motarbeidet av Utdanningsetaten, ville hun ikke svare direkte. Men hun sa at det vil hun komme tilbake til senere.

Etter det vedtok komiteen enstemmig, etter forslag fra Venstres Odd Einar Dørum, at byråden så snart som mulig skal orientere komiteen om de vanskelige samarbeidsforholdene.

– Regner du med å måtte tre til side mens varslene mot deg behandles?

– Nei, det har jeg ikke hørt noen si og aller minst fra byrådslederen, så det tar jeg for gitt at jeg ikke må, sier hun.

Thorkildsen sa etter møtet at hun forsto at komiteen stilte de spørsmålene den gjorde og at det var opposisjonens rolle. Men at hun ba om forståelse for at det ikke var mulig å gi alle svarene nå.

Søgnens fremtid

Torsdag skrev Dagsavisen at Søgnen er på vei ut av stillingen som utdanningsdirektør, fordi den politiske ledelsen skal ha fått nok.

Selv avviser Søgnen sin snarlige avgang på det sterkeste.

«Jeg kjenner ikke til dette ryktet», skriver hun i e-post til Aftenposten torsdag ettermiddag.

På direkte spørsmål om Thorkildsen hadde drøftet Søgnens stilling de siste dagene, ville skolebyråden ikke svare.

Søgnen fyller 67 år senere i høst.

Les også

LES OGSÅ: Thorkildsen ville ha hjelp til å omgå offentlighetsloven: – Send brevet via SV

Beklaget SMS

Thorkildsen la seg helt flat og beklaget SMS-en til en Oslo-rektor hvor hun ba om at henvendelsen kunne sendes via SV, slik at en slapp å journalføre den. På den måten ville en omgå offentlighetsloven.

– Det var dumt, og jeg beklager det, sa hun flere ganger og erkjente at hun fortjente kritikk for dette.

Anstrengt forhold

Det er bare ni måneder siden Thorkildsen overtok skolebyrådposten. Allerede tidlig skal samarbeidet med etatsledelsen ved Søgnen ha vært anstrengt, og fra rødgrønt hold er det anklager om at etaten trenerer politiske ønsker og bestillinger.

For offentligheten ble gnisningene for alvor synlig under den såkalte Malkenes-saken i vår, som endte i at byråden instruerte etaten om å styrke ytringskulturen i Oslo-skolen.

Også under Thorkildsens forgjenger, Tone Tellevik Dahl (Ap), var det turbulens. Blant annet valgte Dahl for ett år siden å offentlig beklage Søgnens og andre skoledirektørers oppførsel på et skoleseminar på BI.

Under komiteens møte. Oslo-ordfører Marianne Borgen (fra venstre), byråd Inga Marte Thorkildsen (SV) og byrådssekretær Anna Tresse (SV).

Hvor er byrådslederen?

– Jeg har vært skolebyråd i Oslo i ti år, fra 2003 til 2013, og jeg kjenner meg ikke igjen i beskrivelsen av samarbeidsklimaet med ledelsen i etaten og Astrid Søgnen, sier Torger Ødegaard (H).

– For meg fremstår dette som et rått politisk løp for å prøve å bli kvitt en etatssjef. Det bør ikke gå upåaktet hen, sier han.

Han etterlyser også byrådslederen i denne saken.

Aftenposten har i flere dager forsøkt å få kommentarer om varselet og situasjonen fra byrådsleder Raymond Johansen (Ap), som for tiden er på en konferanse i USA med tett program.

Men torsdag kveld ga han følgende kommentarer på e-post.

– Jeg er kjent med at det over tid har vært utfordringer i styringsdialogen med Utdanningsetaten. Jeg har tillit til at dette håndteres på en god måte av byrådsavdelingen og fagbyråd Inga Marte Thorkildsen, sier Johansen.

– Når det gjelder varselet, kan jeg ikke kommentere det. Administrasjonen har startet en grundig vurdering av hvordan saken skal behandles. De vil om noe tid komme tilbake med sine vurderinger, sier Johansen.