Plan- og bygningsetaten åpner for å rive Amalienborg på Skøyen

Amalienborg på Skøyen rommer 41 selveierleiligheter. Murgården er regulert til bevaring, men kan bli revet til fordel for ny bebyggelse.

Murgården Amalienborg fra 1903 er omgitt av nyere boligbebyggelse på Skøyen.
  • Edel Bakkemoen

– Så vidt jeg kjenner til, er sameiet hverken blitt invitert til informasjonsmøte eller involvert i prosessen. Det er kritikkverdig. Jeg tenker først og fremst på beboerne, sier Thomas Øverland Haneborg, styreleder i Amalienborg boligsameie, som har tilsammen 71 leiligheter i to gårder.

I revidert områderegulering for Skøyen vil Plan- og Bygningsetaten (PBE) rive bevaringsverdige Amalienborg for å utnytte eiendommen mer hensiktsmessig. Dette til tross for at både Byantikvaren (BYA) og Rådet for byarkitektur vil bevare den i sine høringsuttalelser. Også Riksantikvaren (RA) anbefalte bevaring.

Les hele saken med abonnement