Oslo

4 av 10 Oslo-syklister føler seg utrygge i trafikken

Mens Kristiansand fremstår som syklistenes drømmeby, er Oslo og Bergen den rake motsetningen. Dårlig tilrettelegging og utrygghet hindrer mange i å sykle.

Kaos i sykkelbildet i Oslo. Foto: Rolf Øhman

 • Bjørn Egil Halvorsen
  Bjørn Egil Halvorsen
  Journalist

En ny rapport fra Urbanet Analyse, avdekker store forskjeller både i sykkelaktivitet og -tilfredshet mellom flere av Norges største byer.Mens 7 av 10 i Kristiansand er svært eller ganske fornøyde med sykkelforholdene, svarer kun 1 av 5 i Oslo og Bergen det samme.

Undersøkelsen er en del av et større samarbeid med de fire byområdene Oslo, Bergen, Kristiansand og Stavanger/Sandnes, samt statlige Transnova. Hensikten er å få kunnskap om hva som må til for å få flere til å sykle.

Og myndighetene har en lang vei å gå, skal vi tro undersøkelsen. I alle fall i Norges to største byer.

Dropper sykkelen på grunn av utrygghet

Misnøye med standarden på, og omfanget av, tilrettelagte sykkelveier er et gjennomgående problem både i Oslo og Bergen.

Samtidig opplever særlig Oslo-folk sykkelhverdagen som lite trygg:

Hele 4 av 10 svarer at de føler seg utrygge på strekningene de sykler. Samtidig opplyser svært mange av de som ikke sykler utrygghet/trafikkfare som grunn til at de ikke klyver opp på tohjulingen.

"For å få de som ikke sykler opp på sykkelen er det avgjørende at det legges til rette gjennom trafikksikker og trygg infrastruktur, samt at man sikrer tilstrekkelig vedlikehold av sykkelvegnettet", heter det rapporten fra Urbanet Analyse. Spørreundersøkelsen er gjennomført blant et representativt utvalg av befolkningen i alle de fire byene.

1 av 3 i Oslo kjemper om plassen med bilene

For ifølge rapporten, er det er en klar sammenheng mellom tillfredsheten og tilgang på tilrettelagt infrastruktur.

 • I Kristiansand, der 7 av 10 er fornøyde, gjennomføres 63 prosent av sykkelreisene på gang— eller sykkelvei. Kun 11 prosent skjer i veibanen.
 • I Oslo foregår kun 20 prosent av reisene på gang og- sykkelvei, mens hele 29 prosent skjer i veibanen, der de må kjempe om plass med billistene.
  Sivilingeniør og utreder Tanja Loftgarden i Urbanet Analyse har ledet arbeidet med rapporten. Hun understreker at Oslo har et langt mer komplisert trafikkbilde enn for eksempel Kristiansand. Hvis hovedstaden vil øke sykkeltrafikken, må det tøffere prioritering til, mener hun.

Har prioritert for dårlig

— Man har vist et litt manglende vilje til å tørre og sette av egne traseer for kollektivtrafikk og sykkel. Jeg håper og tror Oslo er på vei, men de har hatt muligheten i veldig mange år, og henger etter, sier Loftgarden.

Hun trekker frem Dronning Eufemias gate som et ferskt eksempel på at man ikke prioritert hardt nok. Bjørvikas hovedgate har fått krass kritikk for å være sykkeluvennlig.

— Der hadde de sjansen til å prioritere, men har i stedet valgt en løsning der alle trafikanter får litt.

Les også:

Les også

Det skal bli enklere å sykle til by'n for å handle

Skal doble sykkelandelen

Samferdsels— og miljøbyråd Guri Melby (V) forsikrer imidlertid at sykkelsatsingen skal trappes opp. Byrådet har vedtatt en ny sykkelstrategifor de neste ti årene, som etterhvert skal behandles i bystyret.

Samferdselsbyråd Guri Melby (V) Foto: Rolf Øhman

Målsettingen er at sykkelandelen skal dobles fra 8 til 16 prosent.

Regner med konflikter

Sykkeldebatten i Oslo har i mange år dreid seg om når det 180 kilometer lange hovedsykkelveinettet skal stå ferdig. men ifølge Melby, tenker de nå bredere.

— Andre byer har et mer finmasket nett av sykkelruter. Vi må både se på bygging av nye sykkelveier, men også tilrettelegging i eksisterende gater. Særlig i bygater, der plassen er begrenset, sier Melby.

Med andre ord: Det vil bli tøffere prioritering.

— Vi må prioritere areal til fordel for syklister i større grad enn nå. Det blir absolutt ikke konfliktfritt, og det vil kreve store investeringer, innser Melby.

Les også

 1. Ruter vil ha flere ut av bussen og over på sykkel

 2. Oslo havn dropper eget sykkelfelt på Akershusstranda